House of Aelton

House of Aelton

By:  Sikeyshie  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
12Chapters
743views
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

For Elize, there's nothing more important than her family. Even it means accepting the unfair treatment of upperclassmen living inside the White Palace - a place like paradise because of overwhelming wealth and luxury unlike her home, the Black Market which is for lower-class and middle-class people like her. That's why getting a chance to work in White Palace is already a blessing to live a good life. But Elize knew that working under an upperclass would mean tragedy as it would mean that you will serve a family class full of arrogant elites, boasting all the money and superiority they have. But a real problem came when her brother was seen with the family crest of an elite class. To save him from a heavy punishment because of his crime, Elize decided that the fate of her brother would be hers, taking all the accusations and blame by herself. She was sentenced to serve directly as a servant under the ruling family in the White Castle for her whole life and without any compensation. Meeting the supreme family, House of Aelton, and working under them is something that Elize would never think of as a blessing. But now this is her new life. Serving the ruling family and the sole heir and prince of the kingdom, Prince Dale Aelton of Lionnale.

View More
House of Aelton Novels Online Free PDF Dowload

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
12 chapters
House of Aelton
 Royal House Series #1 : House of Aelton  "In this field of extravagance, I am the commoner." This is a work of fiction. All incidents, dialogues, and characters are products of author's imagination or used fictitiously. Any resemblance to persons, living or dead, events, or locales is entirely coincidental. No part of this novel may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, without permission from the rightful author.Dedicated to readers who are not afraid to try and risk things.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------This story is written in Tagalog with a mix of English language (Taglish). Date started and written: 12/10/20   
Read more
Chapter 1
 Tirik na tirik na ang araw nang datnan ko pa ang kapatid kong mahimbing pang natutulog. Magulo ang kama at nakalabas ang isa niyang paa sa pagkakatalukbong ng kumot sa kaniyang katawan. I sighed when I saw the clock struck at eight in the morning. “Ros,” mahina kong tawag habang marahang niyuyugyog ang kaniyang katawan. Napabuga ako ng hangin nang wala akong nakuhang reaksyon. I gazed at his messy room. Napapailing na lang talaga ako dahil sa mga nagkalat na mga papel na may guhit ng mga larawan. Mukhang may nagpuyat na naman kagabi.“Ros!” Gumalaw naman ito at aantok-antok na kinusot ang mga mata. “Ate?”“Tumayo ka na r’yan at kumain na tayo,” pagyayaya k
Read more
Chapter 2
Tanging ang tunog lang ng kubyertos ang maririnig sa hapag. Wala ni isa sa amin ni Roshan ang nagtatangkang magsalita o gumawa ng ingay. Halatang dinaramdam pa rin niya iyong nangyari kagabing pagsigaw ko sa kanya. Hindi ko naman siya masisisi dahil sa punto niya kagabi, pero hindi niya rin ako masisisi sa katwiran ko.Alam ng kahit na sinong nasa Black Market na hindi biro ang pagta-trabaho sa palasyo kasama ng mga namumuno sa amin, kahit gaano pa kalaki ang sweldo.Tahimik lang din si Mama at kanina pa nakikiramdam. Inabot ko ang tubig sa kanya nang maubos niya ang isang basong tubig na inihanda ko kanina na inalalayan naman ni Ros. Pinagmasdan ko siyang maigi at nakatingin lang siyang diretso kay Mama, hindi inililipat sa akin.<
Read more
Chapter 3
“Dapat nga ibebenta ko na doon sa gumagawa ng alahas, eh. Kaso naisipan kong huwag muna at ipakita sa iyo.”Hindi ko maalis ang tingin ko sa alahas na nasa harapan ko. Kulay ginto ito at nakadisenyong kadena na may isang malaking crest symbol sa gitna. Agad kong tinignan si Ros na ngayon ay nakangiti.Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Kung tutuusin, dapat nga rin ako matuwa dahil siguradong malaking halaga ito kapag binenta. “Saan mo nga nakuha ‘to?” tanong ko nang mahina.Sumandal si Ros sa upuan at saka nag-unat, “Bayad ng kliyente ko kanina. Bata siya, eh. Mga pitong taong gulang siguro? Tapos ayan, ayan binayad sa pagguhit ko sa kanya kani
Read more
Chapter 4
Katahimikan ang namayani at lahat ng mata ay nakatuon lang sa kwintas. Wala na akong nagawa kundi pumikit na lang nang maramdaman ang posas sa mga kamay ko. I bit my lip at nagpadala na lang nang higitin ako ng isa sa kawal.“Dalhin siya pabalik,” utos ng Head Knight sa baritonong boses. Hindi na ako nakaangal pa nang halos kaladkarin nila ako kasama sila, but I stopped when I felt hands stopping me from moving forward.“Ros. . .”Nakatakip ang kamay ni Mama sa kanyang bibig at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Ros is already crying at siya ang pumigil sa akin.“A..Ate
Read more
Chapter 5
If I would describe the classy woman in front me, I would say wealth. Hindi ako kumibo nang ngumiti siya sa akin at nanatili lang na nakaupo sa malambot na sofa sa kwartong ito. Agad nawala ang ngiti niya nang hindi ko siya sinuklian ng matamis na ngiti. Her face went straight in a snap. Lumakad siya papalapit sa sofa na katapat ng inuupuan ko. Tahimik ang kwarto at ang tanging katok lang ng kanyang mataas na takong ang naririnig. She sat down and I swear that it was the most elegant and classy way of sitting I have ever seen. Pino at mahinhin ang pagkakaupo kahit na sabihing natatakpan ng makapal na kasuotan ang kanyang mga binti. Pasimple akong lumunok at saka hinarap ang kanyang tingin. I stared at the gems in her lively dress and the precious stones in her a
Read more
Chapter 6
Tirik na ang araw nang magsimula kaming bumyahe at sa tingin ko ay aabutin pa kami ng ilan pang oras bago marating ang White Castle. Abala ang mga mata ko sa mga makukulay na mga taong namimili at nagkalat sa White Palace. Mga taong hindi inaalintana ang kakapusan ng bulsa. I breathed in. Pilit ko pinapakalma ang sarili sa takot at nerbyos na ilang oras ko na ring nararamdaman. The thought of going to the White Castle rattled my whole system. Hindi ko mapigilan ang mabigat na pakiramdam sa dibdib na kahit ilang beses na akong humingang malalim, parang walang nangyayari. Hindi ko inalis ang tingin ko sa maliit na bintana ng puting karwaheng sinakyan ko lang din noong isang araw. Hindi ko sigurado kung ito pa rin ba iyon o ibang sasakyan na at kapareho lang ng dis
Read more
Chapter 7
 “Ililibot ka ni Theodora para makapagsimula ka na agad bukas.” Tumango ako sa inutos ng Head Servant sa aming dalawa. Theodora is a short-haired woman and is about the same age as me. Nasa dalawang taon na rin siyang naninilbihan sa palasyo. “Tapos ka na?” Umiling ako bilang tugon habang pinagmamasdan nang mabuti ang pagkakatirintas ko ng buhok. Read more
Chapter 8
 Mabilis kong tinapos ang trabaho ko matapos ako utusan ng Prinsipe kani-kanina lang. I also think that I am taking too much time over a work as little and simple as this one. Hindi ako nagkaroon ng problema sa mga ganitong gawain dahil sanay na ako. Works related in gardening and making of alternative medicine is like a second nature to me already. Maybe only second as breathing dahil buong buhay ko ay ganito ako lumaki. Agad kong ibinalik sa storage room ng garden ang mga kinuha’t ginamit ko kanina. Ilang minuto na lang at matatapos na ang takdang-oras ng Royal family sa kanilang agahan. Mayroong tubig din dito na ginamit ko panghugas ng
Read more
Chapter 9
 Halos higit mag dadalawang linggo na akong naninilbihan sa palasyo at may iilang bagay na akong nakasanayan. Nasasanay na rin ako sa sistema at mga trabahong ibinibigay sa akin ni Miss Marga. Most were always the same as the previous duties that were given to me for the past two weeks. Karaniwan ay halos umiikot talaga sa paglilinis at pagtulong sa mga pag-aasikaso. Well, maybe my duty in the Rose Garden can be considered as an exception. Halos sa akin na naiatas ang gawain doon. “Quickly! Quickly! All must be kept and clean!” We were already rushing our works dahil sa masungit na mga puna ng Head. If there
Read more
DMCA.com Protection Status