Werewolf's Tale

Werewolf's Tale

By:  MidnightFlameX  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
14Chapters
2.1Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Death Heinous is the Alpha of the Night Furry Pack. His name echoes even on the farthest corner of Tierra De Lobo. Nobody wants to mess with him until one night, he attended a party and met another Alpha who easily dominated him. Hindi iyon matanggap ni Death, kahihiyan iyon para sa kaniya. And without second thoughts, he stormed out of that party and run into the woods on his wolf form. That's when he met Ivory who's taking a bath on a secret spring water in the middle of the forest. Upon seeing Ivory's white skin Death have a flash of the humiliation he suffered on his mind and that urged him to claim Ivory's body just to prove how strong his dominance is... Pagkatapos ng ilang taon ay magkikita muli sila. But this time, Death will be chasing Ivory for answers. Answers for the mysterious feelings that's growing inside him since that night. Will he get all the answers he wanted? O siya mismo ang makakasagot sa mga katanungan niya? MidnightFlameX

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
14 chapters
WEREWOLF'S TALE
Inis na tinulak ni Ivory si Death at binigyan ito ng pamatay na titig."Hindi mo ba talaga lulubayan ang buhay ko?!" Ivory furiously said to Death.Death just gave him a smug smirk and cupped Ivory's face, he leaned forward. Hindi maiwasang hindi pamulaan ng mukha si Ivory sa lapit ng mukha ni Death sa kaniya. He can feel Death's warm breathe on his face."You know, My Love. Where there is hate, there is love." Death teasingly whispered to Ivory.Ivory can't help but to inhale Death's mint scented breathe. He swallowed and said, nearly stuttering, "Wa-what do you mean?"Death's smirk turned into a wide smile, it made him look like an angel sent by the heavens and with that, he closed the gap between them..."T
Read more
Chapter One
***TUMAKBO siya ng ubod ng bilis at tumalon sa ere upang magpalit anyo. His clothes were ripped off and his bones and flesh begins to shift into a huge black wolf with golden yellow eyes. His name is Death Heinous, the Alpha of the Night Furry Pack.He run fast into the woods, away from Maximus' Party.He run and run hanggang sa mapadpad siya sa iyang tagong parte ng kagubatan, nakatayo siya sa isang bangin kung saan ang ibabang parte nito ay isang batis.He snarled and snipped the air, a familiar scent lingers in his nose as he decided to run down the cliff to check and look for the one who owns the addicting scent.Dahan-dahan siyang bumaba sa mga bat
Read more
Chapter Two
HINDI mapakali sa kaniyang pwesto si Ivory dahil kanina niya pa nararamdaman na parang mayroong nakamasid sa kaniya. Kasalukuyan kasi silang nasa Casa Omega, sinama siya ng kaniyang kaibigan na si Sammuel. Ayaw ni Ivory sa mga ganitong lugar dahil baka mayroong magkainteres sa kaniyang Alpha at mangyari ang pinaka-ayaw niyang mangyari sa tanang buhay niya, ang maging parausan ng mga Alpha.“Nakita ko na ang gusto ko.” ang nakangising turan ni Samantha at mabilis na nagtungo sa kumpol ng mga nagsasayawan.Napailing naman si Sammuel sa ginawa ng kaniyang kapatid and look at Ivory's crumpled face.“Oh come on, Ivo?!” si Sammuel.“What?” ang masungit namang turan ni Ivo sa kaniya.“Why don't you just enjoy the p
Read more
Chapter Three
HUMIHIKAB na lumabas si Ivory sa kaniyang bahay. The morning sun greeted him with such warm rays...“Good morning, Young Master!” ang magiliw na wika ng isang matangkad at singkit na lalake sa harapan ng kaniyang tarangkahan.“Satou?! What are you doing here?!” ang gulat na sabi ni Ivory na pagkuway mabilis na tinungo ang lalake at mabilis na pinagbuksan ng gate. Ivory smiled and let him in.“I have informations na alam kong magugustuhan mo, Young Master.” may ngisi sa mga labi ni Satou nang sabihin niya iyon kay Ivory. Ivory just shot him a questioning look.Nang makapasok sila sa bahay ay agad silang nagtungo sa opisina ni Ivory. Ivo sat on his swivel chair at si Satou naman
Read more
Chapter Four
⚠ W A R N I N G ! ! !⚠This chapter contains explicit words and matured actions between an Alpha and Omega. If you're not comfortable reading it, then you can find another story to read.Thanks!- MidnightFlameX***DEATH slammed Ivory's weak body on the thick body of an Oak tree. He harshly claimed Ivory's lips, sinubukan sumigaw at kumawala ni Ivory ngunit hindi niya iyon nagawa dahil sa alpha pheromones na lalong nagpapahina sa kaniya. He can't let this happen again...Ivo tried to push Death but he is too strong for him, sa halip na lumayo ang katawan ni Death sa kaniya ay mas lalo pa itong inilapit ni Death, making him feel like he's being suffocated by Death's glorious presence. He can feel Death's warm skin, and it is giving him the best and lustful sensation his body have been yearning for years! At natagpuan niyang muli iyon sa katawan ni Death.Ivo can fee
Read more
Chapter Five
S H O R T • N O T E: °Death is 25 years old. °Ivory is 23 years old. And we are about to go back and take a little glimpse of their past, five years earlier... When Ivory is still eighteen years old and Death is just a twenty year old Alpha. - MidnightFlameX *** After the steamy event of the chapter "Four"... 
Read more
Chapter Six
ABALA si Ivory sa pag-aayos ng mga papeles. Mahigit dalawang linggo na rin noong may nangyari sa kanila ni Death at higit isang linggo naman ang nakalipas noong hinalikan niya si Sammuel.Hinilot niya ang kaniyang sentido at muling pinasadahan ng tingin ang mga papeles sa kaniyang harapan. He's now doing some paper works for Golden Wolves na dapat sana ay sa pangalawang leader naka-toka. “Damn, you Cairo Joeseff Gallot!” ang naiinis na wika ni Ivo habang kunot ang dalawang kilay na nakatingin sa makapal folder.“Young Master,” Ivo didn't noticed Satou's arrival. He looked at him, Satou is wearing a black fitted tshirt that is ripped on it's collar and a black fitted jeans. He wears one piercing on his right ear and a necklace with a pendant of a cross. A total emo guy you would come across.“Satou,” Ivo inhaled at tumingin muli sa kaniyang gawain. Satou then sat down on a couch. “Why are
Read more
Chapter Seven
TWELVE midnight, when Ivo, Cairo and Sammuel decided to plot their mission. Nakalatag ang isang mapa sa malapad na lamesang nasa harapan nilang tatlo, a light bulb was hanging right in the middle of the ceiling, na nagbibigay ng sapat na ilaw para makita ang bawat detalye ng mapa “Ayon sa ibinigay na impormasyon ng Beta ni Brahman ay sa isang liblib at abandonadong gusali raw itinatago ang kinakapatid ni Tori. Heto ang kaniyang litrato,” said Ivo. “He's name is Yurnashi Asami also known as ‘Yuna’ na kinakapatid naman ni Torichiro Fugisawa na kilala naman sa pangal
Read more
Chapter Eight
IPINARADA ni Black ang kanilang sasakyan nang may kalayuan sa pinaghintuan ng sinusundan nila. Death immediately get out of their car at sumunod naman dito si Black. “Alpha, what are we doing here?” said Black. Death grimaced, “Hindi pa ba obvious? Sinundan natin sila Ivory at dito sila nagpunta. Better be silent or else I'll punch you on the face Black Mávros.” ang may pagka-iritang banta ni Death kay Black. Napalunok naman si Black dahil sa tunuran ng kaniyang Alpha. Wala naman siyang nagawa kundi i-assist ang ang kaniyang Alpha, that's what Betas do... Maingat nilang sinuong ang gubat at doon umagaw sa kanilang pansin ang lalakeng nakaputi, mabilis na napakunot ang noo ni Death dahil doon. Sinenyasan niya si Black na manatili sa kaniyang kinaroroonan, the man in white is looking on his surroundings at maingat na sumulong muli sa kaniyang ginagawa
Read more
Chapter Nine
IVORY carefully opened the backdoor, maingat siyang pumasok at sinikap na hindi gumawa ng ingay mula sa kaniyang hakbang.He scanned the whole place, there are sealed boxes of who knows what it is. Ivory advanced, his eyes are on its wolf form that gives him the sharpness of sight. Ganoon din ang kaniyang pandinig. Ivory is now using his wolf abilities.Ilang minuto pa ang kaniyang ginugol sa paghahanap sa kanilang dapat iligtas at doon ay nakita niya ito sa isang poste na nakatali at mukhang walang malay.Mabilis niya iyong pinuntahan at kinalagan...Yuna's eyes slowly opened and almost screamed ngunit mabilis na tinakpan ni Ivo ang kaniyang bibig, “Iyan ang huwag na huwag mong gagawin. I'm not an enemy, I came here for a mission and that is to save you. Cooperate or we will be caught!” ang pabulong ngunit may diin na babala ni Ivo kay Yuna.Yuna is
Read more
DMCA.com Protection Status