Love, Third

Love, Third

By:  sigmaxx  Completed
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
58Chapters
1.7Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

A mysterious romantic presents that came from an unknown man will turned Shen's life upside down. As she unfolds the mystery behind those flattery gifts, Shen will also learned that infinite love exists in its unusual way. *** Junior Marketing Assistant Shen Tiu struggles a lot to have her promotion. As she finds her way to excel in her field, a mysterious secret admirer came out of nowhere together with its flattery presents. Full of curiosity, Shen and her bestfriend, Stephen, came into speculations if who the sender was. They thought that they already knew who it was. Not until all their clues were jammed as the sender keeps on sending notes about her whereabouts.

View More
Love, Third Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
58 Chapters
SIMULA
“SHEN! NASAAN KA NA!”Agad siyang nagtago sa likuran ng aparador malapit sa may banyo. Nanginginig ang kaniyang kalamnan at nahihintakutan na isiniksik ang sarili sa makipot na parteng iyon. Dinig niya ang mga yabag nito at sa bawat hakbang nito ay mas lalong bumibilis ang pagtahip ng kaniyang dibdib.“You want to play hide and seek? I'm gonna count one to ten!” sigaw pa nito na sinundan ng paghalakhak. She need to hide somewhere else! Sumilip siya sa pinagtataguan at tanaw niya mula ro'n ang bulto ng lalaki na naglalakad sa kanang direksyon ng pent house. “One!”Her kness were shaking! Kung hindi siya gagawa ng paraan ay mamamatay siya rito! She can't believe that she went on a date with a psycho! “Two!”Mabilis niyang iginala ang paningin sa buong paligid. Hindi siya makahanap ng magandang pagtataguan. Kung tatawid siya sa kabila, agad siyang mak
Read more
I
“ISANG BANGKAY NG HINIHINALANG biktima ng panggagahasa ang natagpuan dito pa rin sa Hotel Krista kaninang alas otso ng umaga. Ito na ang ika-apat na bangkay na namataan sa nasabing hotel. Sa ngayon, patuloy pa rin ang imbestigasyon sa nasabing krimen...”She pressed the T.V. remote to change the channel. Masyadong nakaka-stress ang araw niya ngayon at ayaw na niyang dagdagan pa iyon.Marahas siyang napasandal sa kinauupuang couch. That Kristie! Hindi niya maiwasang magngitngit sa ka-trabaho sa tuwing maaalala ang nangyari kanina.Her phone rang and fished it out from her pocket. She heaved a sigh and answered the call without even looking at it.“Yes?”“Day, ano? How are you?” tanong pa ng nasa kabilang linya.“Really, Stephen?” nanunuya niyang t
Read more
II
SHEN WENT EARLY TO work on that day. At kung nitong mga nakaraang araw ay mas nagiging competitive siya, ngayon ay nababagot na siya. Pagtapak pa lang sa entrance ng building ay matik nang nag-play sa utak niya ang senaryo kung saan ay harap-harapang inilahad ni Kristie kay Sir Spade ang idea niya. Nagngingitngit ang loob niyang lumakad papunta sa elevator, hindi na pansin ang matunog na paglapat ng kaniyang black pumps sa marmol na sahig. Marahas niyang pinagpipindot ang up button at mukhang doon ibinuhos ang lahat ng galit niya sa umagang iyon. Mga ilang minuto pa ang nakalipas bago bumukas ang elevator. She’s about to press number four button pagkapasok sa loob nang may mga kamay na pumigil sa pinto. She heaved a very deep breathe when Diego entered the elevator. “Good morning, Shen,” kiming bati nito sa kaniya pagkapasok sa loob.
Read more
III
HINDI MAGKAMAYAW ANG ILANG empleyado sa pagtanaw sa lalaking kasabay maglakad ni Kristie papunta sa kaliwang bahagi ng lobby. Sinundan iyon ng tingin nina Shen nang mapadaan sila ro'n papunta ng cafeteria."Ano kaya ang mayroon?" nagtataka pang tanong ni Diego nang tuluyang mawala sa kanilang paningin ang dalawa."Baka endorser ng new product?" sagot ni Stephen sa lalaki. "Kasama ni Kristie, eh. So, maybe may meeting 'yon kay Sir Spade."She rolled her eyes upon hearing Kristie's name. May ability talaga ang babaeng 'yon na inisin siya everytime."Grabe si Kristie, 'no? Multi-tasker," papuri pa ni Stephen sa babae nang makaupo na sila malapit sa glass wall ng cafeteria. "Chief Marketing Executive na nga, mukha pang Executive Assistant kung bumuntot kay
Read more
IV
"ANG BAGAL MO, DAY! Bilis!"Kulang na lang ay hilain siya ni Stephen palabas ng building. Working hours ends at ngayon na ang punta nila sa birthday celebration ni Diego."Eh, kung kargahin mo na lang kaya ako?" asik niya pa rito. "Masyado kang atat!""Gosh, day! Kanina pa naghihintay sina Diego. Gano'n ba talaga ka-busy ang department niyo at nahuli ka pa ng labas?"Shen just rolled her eyes upon remembering what happened a while ago. Kung kailan uwian na ay saka naman siya tinawag ni Kristie. Nagmamalaki nitong pinaliwanag sa kaniya ang sample nito about making the marketing strategy. Akala yata nito ay first time niyang gagawa ng marketing strategy."'Wag ka nang magtanong. Nababanas lang ako,"
Read more
V
PABILING-BILING SI SHEN SA kaniyang kama at kahit anong gawin niya ay hindi pa rin siya makatulog. Binabagabag pa rin siya ng note na kasama sa mga padala ni Third. Gano'n pa man ay pinalitan pa rin niya ng mga bagong bulaklak ang flower vase kanina. She even put temporarily the chocolates to the fridge.She heaved a sigh. Sa sobrang pag-iisip ay pinili niyang kunin ang cellphone saka tinawagan si Stephen. It's a little bit late night pero umaasa siya na sana ay sagutin nito ang tawag niya.Napaupo siya nang sagutin ng kaibigan ang tawag. "Gabi na, Shen," anito sa nababagot na boses. "Hindi ba 'yan makakapaghintay ng bukas?""Listen, nagpadala ulit si Third ng bulaklak at chocolates.""Magugulat pa ba ako? Eh, tuwing gabi naman 'yan nagpapadala sa'yo.""No. I mean, may kasama na namang note.
Read more
VI
SHEN OPENED THE GLASS door of the coffee shop nearby at their office at agad na inilibot ang tingin sa buong paligid. Hindi gano'n karami ang tao kahit lunch break na. She couldn't see Stephen behind those wooden tables and chairs. The cozy breeze of air from the air conditioner came along through her thoughts. Ang sabi sa text ni Stephen ay dito raw sila magkikita. Eh, wala namang ibang coffee shop na malapit dito sa building."Shen!"Napalingon siya sa bandang kaliwa para lang makita si Stephen na kumakaway sa kaniya. Naka-pwesto ito malapit sa glass wall. Agad niya itong nilapitan at naupo sa tapat nito."Ba't hindi kita nakita rito kanina?" agad niyang tanong sabay lapag ng paper bag na may lamang pagkain sa table."Nag-CR ako, eh. 'Yong note dala m
Read more
VII
"DAY, WHAT IF KUNG si Diego nga ay si Third?" tanong pa ni Stephen sa kaniya habang papasok sila sa building. Nauna na silang dalawa sa pagbalik dahil may kinausap pa si Raffy pagkalabas nila kanina ng coffee shop. She heaved a sigh. "Alam mo, hindi ko naiisip ang ganiyang klase ng theory." Diego seems nice. Gentleman din ito at iba sa mga lalaking kilala niya na galawgaw kung kumilos. Kaya hindi niya ma-imagine ang hinuha rito ng kaibigan. "What if lang naman, day. Ano ang gagawin mo kung tama nga ako?" "Hindi ko alam! Okay?" Mariin siyang napapikit at nahilot pa ang sentido. "As long as walang masamang nangyayari ay wala akong gagawin. Besides, wala namang mali sa mga padala niyang qoute at greetings. Wala rin akong natatanggap na death threats." "May point ka," anito h
Read more
VIII
AGAD NA NAGTAYUAN MULA sa kanilang kinauupuan ang mga nasa loob ng conference room pagkapasok nila ni Sir Ace. They all greeted ngunit nahinto iyon nang makita siya ng mga ito sa likuran ng lalaki."Sorry if we're late," ani Sir Ace habang naupo sa pinakadulong bahagi ng table. Sinundan pa siya nito ng tingin habang paupo siya sa tabi ni Cassie."Hoy ineng, nag-date kayo ni Sir, 'no?" bulong pa nito at mapanuri siyang tinitigan.Sumenyas lang siya rito na tumahimik na at itinuon ang tingin sa harapan. Muli pang nagtama ang mga paningin nila si Sir Ace at hindi niya maiwasang kabahan nang ngitian siya nito."Nag-start na ba kayo?" tanong pa ni Sir Ace kay Kristie na halos hindi na mapinta ang mukha. Padarag pa nitong binuksan ang laptop.
Read more
IX
THE MEETING LASTED FOR one and a half hour. Hindi maiwasan ni Shen na pagkiskisin ang mga palad sa kaniyang kandungan dahil sa bahagyang pagtahip ng dibdib niya. Sir Ace was always taking a quick glance on her, which is nahuhuli niya paminsan-minsan.Hindi niya alam kung nag-i-imagine lang siya. Pero iyon talaga ang nakikita niya."So, let's end it here!" Sir Ace exclaimed. "I will be expecting a complete presentation tomorrow. Dismissed."Agad na nagsitayuan ang mga kasama niya para lumabas na ng conference room. She was about to go out also with her laptop nang mag-vibrate ang cellphone niya. She fished it out from her pocket and open a new message. From: StephenDay, kakagaling
Read more
DMCA.com Protection Status