Breaking Pavements | Ducani Series #3

Breaking Pavements | Ducani Series #3

By:  Celestine_Lemoir  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
31Chapters
6.4Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Honey Belle had already mastered the art of seduction and turning her heart cold after a series of toxic relationships. Nang magpakamatay ang kakambal nito dahil sa pagkasawi sa pag-ibig, ipinangako ni Honey na ipaghihiganti ito. she will do everything to ruin Hayriss and Keeno's relationship, use all her cards to win Keeno's heart, and make Hayriss feel what she did to her twin. But with Keeno's magnetic eyes and withering touch, will her heart remain safe from him to keep her plan working?

View More
Breaking Pavements | Ducani Series #3 Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
31 Chapters
Kabanata 1
Kabanata 1"DEATH is our way of fulfilling the process of salvation. In order for our souls to go back to the Almighty, one's soul must be separated from the mortal body."Umismid si Honey. She doesn't want to agree with the Pastor's teachings but she kept her mouth shut. She knew better than disrespecting the reason why she comes to the Sunday gatherings. Her target. Her next toy.Ngunit sa kanyang isip, naghuhumiyaw ang pagtanggi na tanggapin ang konsepto nito ng kamatayan.Death for her is a sweet surrender to escape the cruel world and its never ending suffering.Death...was her brother's only option on the table to free himself from the unbearable pain.If Dustin is burning in hell right now for taking his own life, she's rotting on Earth for her decision to still dance to the tune of heartaches and internal havoc.Hindi niya masabing mas matibay siya sa kakamb
Read more
Kabanata 2
Kabanata 2"SOMETIMES I get scared whenever you're quiet. Pakiramdam ko may assassination kang binabalak."Napaismid si Honey sa sinabi ng kanyang alalay. Naroon sila sa ikalawang-palapag ng sports bar. Yakap niya ang kanyang tako at nakatitig sa pool table. Her naturally curly brown hair is on a tight bun, giving everyone full access to see her slim, flawless neck and diamond shape jaw. Sa kanyang batok pababa ng spine ay may grupo ng nunal na madalas sabihing tila korteng Aries constellation kung pagdudugtungin. Well she likes it. She thinks she's got an Aries attitude anyway. Bold, fierce, driven...and easily bored with people who cannot keep up with her.To be honest, she's not entirely calculating her next shot. Open ang stripes at wala siyang problema sa posisyon ng white ball.She was actually, just like what Rustom said, may be plotting an assassination, if it's
Read more
Kabanata 3
Kabanata 3"BWISET!" Naihampas ni Honey ang kanyang bag sa sofa nang marating niya ang inookupang hotel room. Hindi niya mapigilan ang inis habang marahas na nagtataas-baba ang kanyang dibdib.Ang putanginang Keeno? Paanong natanggihan siya nito nang gano'n lang?!Her teeth gritted in fury. Naalala na naman niya kung paano nitong sinabing "I'm so sorry but maybe some other time, Miss. I don't fuck drunk women."At talagang sa kanya pa nga nito pinairal ang pagiging maginoo? Siya na kailangang mabastos nito!She clutched onto her hair and pursed her lips hardly together as she filled her lungs with enough air. Where did she go wrong? Sapat ang lalim ng kanilang halik. She even felt him had a hard on so saan siya nagkamali? Did she act too drunk?"Fucking Keeno!"Hindi ito pwede. Ito lamang ang bukod tanging tumanggi sa kanyang alindog at hindi niya matangg
Read more
Kabanata 4
Kabanata 4KEENO'S jaw clenched hardly when he saw the most recent chat he received. Gusto niyang magmura nang malutong ngunit nang madinig niya ang pagbukas ng pinto sa kanyang opisina, wala na siyang nagawa kung hindi ang huminga nang malalim at kalmahin ang sarili.He knew he should never let his emotions get on the way again. The last time he let it, he ended up getting so fucked up.Tumikwas pataas ang sulok ng kanyang mga labi at ang kaninang galit na ekspresyon ay napalitan ng mahinahon nang magtama ang mga mata nila ng kanyang kapatid na si Krei."Long time no see. Someone's busy with his ranch, huh?" Anas niya kasabay ng pagtaob niya ng kanyang phone sa mesa.Ngumisi ang kapatid niyang si Krei. Nakapamulsa itong naglakad patungo sa harap ng kanyang mesa saka pabagsak na inupo ang sarili sa bakanteng upuan."Yeah. I just finished the expansion. Sa susunod na linggo idedelive
Read more
Kabanata 5
Kabanata 5ISANG linggo na mula nang yayain ni Honey si Keeno sa isang movie date, ngunit hanggang ngayon, naglalaro pa rin sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan nito habang nasa sinehan matapos niya itong tangkaing akitin.She didn't really plan to feel anything that night, tho, but with the way desire registered in his pools, she realized Keeno has a dangerous effect on her system. Although he is doing a great job in controlling himself, ramdam ni Honey na oras na itapon nito ang kontrol sa sarili, hindi niya magugustuhan.Rustom was right, so as Keeno. Sa paghagod pa lamang nito ng tingin sa kanya, alam niya nang mapanganib ang bahaging pinili nitong huwag munang ipakilala sa kanya kaya alam niyang hindi ito nagbibiro nng sabihing hindi ito ang maginoong Keeno kapag nasa kama. If he was threatening her so she'd back down, she isn't sure at all. A part of her got scared, but her body seemed thrilled to
Read more
Kabanata 6
Kabanata 6THAT was just a kiss. A freaking kiss. Keeno had kissed dozens already, but the one he shared with Honey inside his car was...something. Hindi niya makalimutan. Hindi niya maalis sa kanyang sistema kahit anong tuon niya sa ibang bagay.Marahas siyang napabuga ng hangin. He threw his Parker pen on the table and rested his back on his swivel chair. Ang mga mata niya ay bumaling sa mataas na kisame ng kanyang opisina. Ano bang nangyayari sa kanya? Kailan pa siya tinablan ng simpleng halik?This is not good. Honey isn't good for his mind. Hindi siya makapagtrabaho nang maayos dahil lang sa nangyari. Idagdag pang nalaman niya na rin sa wakas ang mga bagay na alam nito.Mali. Not entirely everything she knows. Malakas ang pakiramdam ni Keeno na mas maraming alam si Honey kumpara sa mga sinabi nito. He needs to find out what else she knows before she expose him, or worse, use it against hi
Read more
Kabanata 7
Kabanata 7PINASADAHAN ni Keeno ng kanyang palad ang kanyang panga habang nakaupo sa driver's seat ng kanyang kotse. Patungo sila ni Honey sa isang exclusive bar sa may BGC, at naiinis siya dahil tila nananadya talaga ito.She's wearing her red body-hugging mini dress. Litaw ang porselana at sexy'ng mga hita at payat na balikat. Damn she's on fire! Her collar bone is defined and her cleavage is drawing his attention.Humigpit ang hawak niya sa manibela. Bumakat ang kanyang mga ugat sa kamay at braso. His knuckles turned pale with his tight grip and his jaw became sharper than usual when he clenched it hard.Mahinang tumawa si Honey. "What's with the expression? Halos magdugtong na 'yang masungit mong kilay." Puna nito.Nalunok niya ang kanyang laway saka sumulyap sa mukha nito. Maamo. Mapungay ang mga mata. Ang pilikmata ay mahaba at nadepina ng mascara, at ang mga labi...He sighed
Read more
Kabanata 8
Kabanata 8HONEY can't help but notice the quick change in Keeno's emotion when he talked to his dad. Tila nawala ang confident version, the man who shouts authority even when his facade is gentle. Now all she sees is a disappointed, lost man.Walang kumibo hanggang narating nila ang exclusive club. Pagka-park ng kotse, pinatay nito ang makina at hinagod ang palad sa mukha bago tumingin sa kanya. A difeaning silence enveloped them, she could almost hear her own heartbeat already.He tried to push the corner of his lips for a smile but Honey didn't see it reach his eyes. Mapungay pa rin ang mga ito at hindi nagawang itago ang tunay na emosyon."I'll just make a quick phone call if you don't mind." Malumanay nitong sabi.Simple niyang tinango ang kanyang ulo at nagpanggap na lamang na inaabala ang sarili sa pag-aayos ng buhok.Nothing is wrong with her hair but she made an excuse for
Read more
Kabanata 9
Kabanata 9EVERYTHING felt so fast. Masyado na yatang nadadarang si Honey dahil hindi man lamang niya namalayang nasa labas na sila ng bahay nina Keeno. Hindi siya sa hotel o sa kung saan pa dinala kung hindi sa mismong bahay nito, and that puzzled Honey so much.They kissed again, thorough and wild before he removed her seatbelt and bit her lower lip. She groaned with the pain and pleasure that se her on fire even more. Nang lumayo ito, halos humabol pa ang mga labi niya upang hagkan ito.She opened her heavy eyelids out of frustration and looked at his magnetic obsidian eyes. Sa mga mata ni Keeno, malinaw na nakaukit ang hindi na makontrol na apoy na tumutupok dito, at alam ni Honey na ganoong klaseng intensidad din ang makikita niya sa kanyang mga mata kung titingin siya sa salamin."Let's go. I don't like car sex. The space is too small." He uttered in a breathy way before he went out of the driver's seat.Read more
Kabanata 10
Kabanata 10PANAY ang sulyap ni Keeno sa kanyang phone habang nagrereview ng mga bagong contracts. Their expansions in Sydney need his full attention but right now, his focus keeps drifting back to that night he shared with Honey.Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi ba dapat babae ang nakakadama ng kakaibang attachment pagkatapos ibigay sa lalake ang pagkabirhen nito? Bakit parang siya pa itong winasak at hindi mapakali?Palibhasa tatlong araw na siyang hindi tinatawagan ni Honey mula nang umalis ito ng bahay niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang iritable ito nang makita si Hayriss. Nagpaalam itong uuwi na at humalik pa nga sa kanyang mga labi na akala mo may relasyon sila pero nang mag-insist siyang ihahatid ito, hindi siya pinayagan.He sighed and flipped his phone when the door opened. Pumasok ang kanyang sekretarya dala ang kape na ipinabili niya pati na ang mga panibagong papeles na itatambak na naman
Read more
DMCA.com Protection Status