A SMILE TO KEEP

A SMILE TO KEEP

By:  Jessica Adams  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
5Chapters
406views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

WARNING: R[18]: STORY WITH EXPLICIT/MATURE CONTENT Nang pagtaksilan siya ng lalaking dapat sana ay pakakasalan ay minabuti ni Savannah ang lumayo. Pero hindi niya maintindihan kung sadya ba siyang sinusundan ng kamalasan dahil ang paglayo niyang iyon ang naging dahilan kung kaya siya nahablutan ng bag. Sa kabilang banda, ang pangyayaring iyon rin ang naging tulay kung kaya sa kabila ng pait na dala-dala ay nagawa niyang ngumiti. Dahil kay Ronnie. Ang lalaking mistulang knight in a shining armour dahil nakahanda nitong gawin ang lahat to keep her safe. Pero hanggang saan siya kayang protektahan ng binata? Gayong ito mismo ay may sariling multong tinatakbuhan?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
5 chapters
PROLOGUE
"SANDALI lang, Ronnie, ano ba," anas ni Savannah matapos niyang pilit na pinakawalan ang kaniyang mga labi mula sa mariing pagkakahalik sa kaniya ng binata."Oh no, hindi mo ako matatakbuhan, alam mo iyan," ang binata muli siyang hinila palapit rito at pagkatapos ay tuluyan at muling mariing inangkin ang kaniyang mga labi.Parang mauubusan na siya ng hangin pero kahit siya alam niyang ayaw rin niyang ihinto ni Ronnie ang ginagawa nito sa kaniya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pagdating sa lalaki ito ay napakahina niya, bagay na hindi nagawa sa kaniya ng dati niyang nobyo na kung tutuusin ay binalak pa niyang pakasalan."Come here," ilang sandali pa at hinila na siya ng binata papasok sa loob ng cottage."Baka hinahanap ka na nila, bumalik ka na doon," aniyang itinulak palayo sa kaniya ang lalaki pero maagap nitong muling nahagip ang kamay niya."Bakit mo ba ako pinahihirapan, ah?" anitong itinulak siya sa likuran ng saradong pinto."Kasi
Read more
KABANATA 1
"MAUUNA na ako," si Ronnie na tinapik ang balikat ni Ace saka pagkatapos ay hinalikan ang pisngi ni Michelle. Sa isang pribadong ospital sa Maynila kaninang madaling araw isinilang ng bestfriend niya ang isang malusog na sanggol na lalaki."Mag-iingat ka, at huwag mong kalilimutan na Ninong ka sa binyag nitong si Adrian," ang bestfriend niyang si Michelle.Tumawa siya ng mahina saka tumango. "Oo naman, hindi ko kalilimutan iyon'" aniyang dinama ang maliit na kamay ni Adrian.Kahit hindi niya aminin, alam niyang nasa puso niya ang maliit na panibugho na paano kaya kung hindi nawala si Victoria? Malamang ganito rin kagwapo ang anak nilang lalake lalo kung magmamana ito sa ina. Noon niya naramdaman ang karaniwang sakit na gumuhit sa kanyang dibdib kapag naaalala niya ang yumaong kasintahan.Sometimes remember me...Wala sa loob na napapikit si Ronnie nang parang kahapon lang ay narinig niyang ibinulong iyon ng mga labi ni Victoria. Nasa Emergency Room
Read more
KABANATA 2
"SAAN mo planong magpunta? Saka alam na ba ng mga magulang mo ang plano mo?" ang makasunod na tanong sa kanya ng matalik na kaibigan niyang si Cristy kinabukasan at kausap niya ito sa kanyang cellphone.Kasamahan niya sa trabaho ang dalaga, tinawagan niya ito para ipaalam rito ang tungkol sa hindi niya pagpasok. Martes pero dahil masama ang pakiramdam niya ay minabuti niyang um-absent nalang. Sa kasalukuyan ay tatlong taon narin siyang Accounting Assistant sa isang malaking cable company sa Maynila."Hindi, huwag mong sasabihin sa kanila ang pinagdadaaanan ko. Mamaya tatawagan ko si Mama, sasabihin ko sa kanya ang pagbabakasyon ko. Tutal hindi rin naman nila alam ang tungkol sa nangyaring engagement saka ko nalang ipaliliwanag sa kanila ang lahat," aniya sa kaibigan."Okay, eh saan ka nga pupunta? Sabihin mo para hindi ako mag-worry kung sakali," pamimilit sa kanya ni Cristy."Alam mo ba iyong lugar sa norte? San Antonio? Hindi ba sikat iyon sa magagandan
Read more
KABANATA 3
MADILIM na nang marating ni Savannah ang bayan ng San Antonio. Sa kabayanan sila ibinaba ng bus at mula roon ay tinawid niya ang kalsada para kumain ng hapunan sa namataan niyang pizza parlor sa kabilang street. Doon narin niya planong magtanong-tanong ng pwedeng upahang kwarto pansamantala habang naglalagi siya doon.Pero deep inside ngayon niya na-realize na mas mainam siguro kung bago siya nagpunta roon ay nag-book na muna siya ng pwedeng tuluyan. Iyon naman talaga ang dapat ay una niyang ginawa. Kaya lang dahil nga sa kagustuhan niya makaalis agad para makaiwas kay Julius ay hindi na niya binigyan ng prioridad ang bagay na iyon.Although tama naman rin ang inisip niyang dahil hindi peak season ay malaki ang chance na hindi siya mahirapang maghanap ng matutuluyan.Maganda ang bayan ng San Antonio although maliit kung ikukumpara ito sa Maynila, masasabi niyang nagugustuhan niya rito. Mas marami ang traysikel at iyon ang pangunahing ginagamit na transportasyon
Read more
KABANATA 4
SA passenger seat siya pinaupo ni Ronnie kaya naman hindi maipaliwanag na pagkailang ang nararamdaman niya. Hindi rin niya alam kung papaanong nakuha ng binata ang tiwala niya kaya siya nito naisama. Well for sure hindi iyon dahil sa katotohanang napakagwapo nito. Sa huling naisip ay pinigil niya ang mapangiti at nagtagumpay naman siya roon. Totoong gwapo si Ronnie. Matangkad at may matipunong pangangatawan. Mestiso pero itiman ang buhok nitong may kahabaan. Matangos ang ilong, kissable red lips at may mapupungay at maiitim na mga mata. Bigotilyo rin ang binata na lalong nakadagdag sa pang-akit nito. "Ano, pasado na ba ako sa standard mo?" ang amuse na tanong sa kanya ng binata makalipas ang ilang sandali. Napasinghap siya sa narinig at saka mabilis na ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. Hindi niya napansin na nakikita pala siya nito Ronnie sa ginagawa niyang pagsulyap-sulyap rito. "Nagbibiro lang ako, pero okay rin kung tototohanin mo," ang b
Read more
DMCA.com Protection Status