ASERON BRIDES

ASERON BRIDES

By:  Dream Grace  Completed
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
67Chapters
938views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Riri Navarre is a beautiful woman. Johnny Winter knew that. But she is a brat too. A beautiful, willful, stubborn brat! Kaya kahit na ano pang sabihin at gawin ng mga magulang niya, hindi niya magugustuhan si Riri. Hindi ito ang tipo ng babae na gusto niyang makasama habangbuhay. Mahinhin, mahiyain, mabait at hindi pilya ang babaeng gusto niya. At lahat ng mga katangiang iyon ay natagpuan niya kay Karla. But life got in the way. Or perhaps, it was his heart? He wasn’t sure. Ang tanging nasisisguro lang niya ay nakatakda na siyang ikasal sa babaeng hindi niya inakala ni minsan na magiging asawa niya. Maaari kaya siyang maging runaway groom? Johnny Winter is Riri’s ideal man. Riri wanted him for years. And what Riri wants, Riri gets. Pero paano kung kabaligtaran niya ang tipo ng babae na magugustuhan ni Johnny? Kung gayahin kaya niya angginawa ng kanyang ina para mapaibig ang kanyang ama noon? Baguhin ang lahat sa sarili niya? No! She can’t do that. Magrerebelde ang katawang-lupa niya. She needed Lola Dorinda’s help. Pero shookt siya sa payo ng great-grandmother niya. Dahil ang payo nito, pikutin niya si Johnny tulad raw ng sinubukan nitong gawin sa great-grandfather ni Johnny noon.

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
67 chapters
PART 1-ONE, THE ASERON MATRIARCH
                                                   A box of old letters was found from Dorinda Aseron’s treasure chest by three of her youngest great-grandaughters who were all named after her. Riri, Doreen and Indy were looking for old photographs of their parents at the attic of Aseron Castillo when they found the old dark wood chest. Riri, the most daring of the three opened the chest. Doreen, the hopeless romantic squealed with glee when they saw a diary. But it was wise Indy who found the box of old letters.          They started reading the letters and soon found out that the latest letter was sent just a few months ago. Aghast, they stared at each other. Was there
Read more
PART 1-TWO, THE BAD BOY
                                                       NAPANGISI si Johnny nang lalong humigpit ang pagkakayakap ng mga braso ni Celeste sa baywang niya nang irebolusyon niya ang sinasakyan nilang motorsiklo.          “Make it go faster, Johnny!” udyok ni Celeste sa binata gayong halos lumipad na nga sila sa bilis habang papalabas ng malawak at mahabang driveway papasok sa villas ng mga Winter.          “As you wish, sweetheart,” tugon ni Johnny na lalong pinabilis ang pagpapatakbo sa bagong motorsiklo niya.          His overprotective mo
Read more
PART 1-THREE, HERE, BABY
                                                         “HELLO, brat,” nakangiting isinungaw ni Johnny ang ulo sa pinto ng hospital room ni Riri kung saan ay mananatili pa ito hanggang bukas.          Ayon sa doktor ay pupuwede na naman daw itong ilabas ngayong araw ding ito at kung magkakaroon ulit ng concussion ay saka na lamang ibalik sa ospital which the doctor very much doubted base sa mga obserbasyong ginawa nito. Subalit ayaw maniwala ni Aunt Shebbah, mas gusto nitong doon muna tumigil si Riri sa ospital for as long as matiyak na nito sa sariling ayos ang anak.       &n
Read more
PART 1-FOUR, HER SILLY HEART
                                                          NO one has ever accused Riri of being stupid kaya pagtakbo niya pababa galing sa kwarto ni Johnny, dumiretso agad siya sa pool area kung saan nagbabasa ng magazine si Ninang Dita habang nakaupo sa lounging chairs doon.          Johnny wouldn’t dare touch her with his mother around. Naupo siya sa katabing silya ni Ninang Dita but immediately decided na masyadong obvious kung doon siya pupwesto kaya umalis siya doon at naupo sa gilid ng pentagon-shaped pool.          “What was it this time, Riri, my girl?”
Read more
PART 1-FIVE, HIS REAL GIRL
                                                          “HELLO, Johnny!” Ginulat si Johnny ng masiglang tinig ni Riri mula sa likuran niya habang kinukumpuni niya ang lumang bike niya. Nasa dating garahe siya nila na ipinasara na ng ama niya at ginawa na lang bodega dahil sa paniniwalang hindi siya makikita ng makulit na bubwit na ito doon pero bigo pa rin pala siyang mataguan ito.    “Paano mo nalaman na nandito ako?”          “Sinabi ni Ninang Dita syempre.”                       &n
Read more
PART 1-SIX, HE SEEMED PLEASED
                                                         PALIHIM na pinagmamasdan ni Riri si Johnny habang papasok sila sa sinehan. He seemed pleased kaninang makita muli si Karla. At nabuhay na naman ang panibugho niya sa dalagang alam niyang unang naging crush ng binata.          She was playing in Johnny’s room noon nang makita niya sa ilalim ng pillows nito ang picture ni Karla. He was eleven or twelve maybe at nang tanungin niya ito kung bakit may picture ito ni Karla ay saka nito sinabing crush daw nito si Karla. By that time ay hindi pa niya alam ang ibig sabihin ng crush kaya’t kinulit niya itong ipaliwanag sa kanya. &n
Read more
PART 1-SEVEN, UNFAIR
                                                               “YOU know what?!” tulad ng inaasahan ni Johnny, hindi na napigilan ni Riri na basagin ang katahimikang namamayani sa backseat habang pauwi na sila galing sa shop ng Tita Teree nito.          Sa halip na sumagot ay ihinilig lang niya ang ulo sa sandalan at pumikit. Nababakas sa tinig nito ang pagkairita dahil mula pa kanina sa shop ng sikat na designer ay puros monosyllables ang itinugon niya sa bawat tanong nito. He didn’t even show a flicker of interest when she asked his opinions about her gown.       &
Read more
PART 1-EIGHT, UNTIL WHEN?
                                                         “GOOD morning, Ma’am Riri!” masiglang bati kay Riri ng guard sa building ng main office ng WinFoods Food Manufacturing Company na pag-aari ng pamilya ni Johnny.          Ilang beses na siyang nakapunta rito noon. Kaya kilala siya ng halos lahat ng mga empleyado doon magmula sa janitor hanggang sa mga iba’t ibang general managers. And everytime she goes there ay hindi pupuwedeng hindi niya babatiin ang lahat ng naging kaibigan at kakilala doon. Sabi nga ni Ninong David, daig niya pa ang popularity nito sa loob ng kompanya nito dahil dulo pa lang ng anino niya’y kilala na
Read more
PART 1-NINE, HER
                                                                               Nakikita ni Riri mula sa sulok ng mga mata niya ang pagsenyas sa kanya ni Johnny pero pinili niyang ignorahin ito.          “Let’s go the conference room, Karla.”          “That’s good! We can eat this cake there too. I mean after your interview of course,” tango niya na tumayo at sumunod rin sa dalawa.          Dinig niya ang kaakibat na exasperation sa pagbuntung-hininga ni Johnny pero hindi na siya nito kinontra. Pormal ang tinig nito as he started to interview Karla while Riri kept herself busy by scrolling throug
Read more
PART 1-TEN, GUESS WHO?
      “GUESS who?!” tanong ni Riri kasabay ng pagtatakip ng mga kamay sa mga mata ni Johnny. Nakadungaw sa pasimano ng balcony sa loob ng silid nito ang binata habang naninigarilyo. Pero nang maramdaman nito ang pagpasok niya sa silid ay dali-dali nitong pinatay ang sigarilyo.          “Thanos?! Maleficent?! Plankton?!”          “Kainis ka naman! Puros kontrabida yun eh!” simangot niya.          Natatawang inakbayan siya nito. “What brings you here, sweetheart?”          “Yayayain sana kitang mag-picnic.”          “Wow! Niyayaya mo na ako ngayon? Dati basta mo na lang ako, inuutusan ah,” kunway gulat na anito. &nbs
Read more
DMCA.com Protection Status