My Amnesia Boss

My Amnesia Boss

By:  Clefairy  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
5Chapters
709views
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Sandro was Coreen's first love. Unang beses pa lang niyang nakita ang lalaki sa library ay na love at first sight na siya. Subalit kahit pareho lang dila ng eskwelahan ng lalaki ay hindi siya nagtangkang magpakilala rito ay aminin ang kanyang nararamdaman. Malinaw sa kanya na imposibleng magustuhan ng isang campus crush na si Sandro ang isang tulad niyang wallflower. Nanatili na lamang siyang lihim na humahanfa sa binata. Hanggang sa dalhin siya ng ama sa Greece ay hindi niya nagawang umamin sa binata. Eight years later, bumalik si Coreen sa Pilipinas. She was different from the girl she used to be eight years ago. Isa lang ang hindi nagbago sa kanya. She was madly in love with Sandro Madrigal, her first love. Two months na bakasyon lang ang pakay niya sa Pilipinas subalit nagbago ang lahat ng iyon nang malaman niyan mula sa pinsan ng bestfriend ntang si Miranda na naghahanap si Sandro ng bagong secretary. Itinapon niya ang planong pagbabakasyon sa ibat-ibang panig ng bansa at sa halip ay nag-apply bilang secretary ni Sandro. Itinago niya kay Sandro ang katauhan na anak siya ng isang Greek tycoon. Natanggap siya bilang secretary ni Sandro. Lubusan pa niyang nakilala ang binata at napalapit siya rito. Akala niya, kapag napalapit siya sa binata ay mawawala na ang 'obsession' niya rito. Subalit na iyon ang mangyari ay lalo lang siyang nahulog sa binata. Hanggang sa dumating ang araw na bigla siyang inalok ni Sandro. But his term was "temporary wife". Ayon kay Sandro, kailangan nito ng babaeng papakasalan upang makuha nito ang mana nito. Pumayag siya na maging temporary wife ni Sandro. Hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng pagbabago ng buhay niya dahil matapos ang kasal nila ay naaksidente si Sandro at nawala ang ala-ala nito.

View More
My Amnesia Boss Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
5 Chapters
Chapter One
“WELCOME home, Coreen,” wika ni Coreen sa sarili paglapag ng eroplanong sinasakyan sa runway ng Ninoy Aquino International Airport.After eight long years, she was finally back to her home country.“Coreen!” Lumapad ang ngiti niya nang matanawan ang best friend niyang si Miranda na naghihintay sa kanya sa arrival area ng airport.Nanlaki ang mga mata nito nang magtama ang mga mata nila. Kumaway-kaway ito at itinaas ang hawak na banner na may nakasulat na, Welcome home, Coreen.“Grabe ka, friend! Ibang-iba ka na talaga!” hindi makapaniwalang wika ni Miranda matapos siyang pakawalan mula sa isang mahigpit na yakap. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya habang pinagmamasdan ang kab
Read more
Chapter Two
“WHERE do you want us to go first, Coreen? Palawan, Boracay, Sagada?” tanong kay Coreen ni Miranda. Mula sa ginagawang fruit salad ay ibinaling nito ang tingin sa kanya.Mag-iisang linggo na siya sa bansa. Una niyang pinuntahan ang puntod ng ina sa Manila Xavier.“Paano ang trabaho mo, Mir?” wika niya sa kaibigan. Nagpaplano ito na samahan siya sa kanyang bakasyon.Tumigil ito sa paglalagay ng honey sa ginagawang salad. “Ano'ng ginagawa ng vacation leave ko sa kompanya?” balewala at kibit-balikat na sagot nito. “Aba, kapag hindi nila ako pinayagan, magre-resign ako. Kawalan nila iyon. Imagine, mawawala sa kanila ang pinakamagandang interior designer sa balat ng lupa.”Natawa siya. “Let's go to Sagada.” Miranda w
Read more
Chapter Three
“SERYOSO ka ba talaga diyan, Coreen?” tanong kay Coreen ng kaibigang si Miranda habang lulan sila ng kotse nito.Nakahinto sila sa tapat ng Madrigal Towers, ang gusaling pagmamay-ari ng Madrigal Group kung saan matatagpuan ang opisina ng Madrigal Group of Companies.Bago pumasok si Miranda sa trabaho ay nagpahatid muna siya roon. Hindi nila kasabay si Miranda dahil sinundo ito ng nobyo nito kanina.Bumaling siya sa kaibigan. “Mir, ito na iyong pagkakataon para makalapit ako kay Sandro.” Nag-apply siya bilang executive secretary ni Sandro. Ngayon ang final interview niya. Pinaghandaan niya ang araw na iyon dahil ayon kay Almira, si Sandro ang makahaharap ng lahat ng aplikanteng nakapasa para sa final interview.Read more
Chapter Four
“WHY should I hire you?” tanong ni Sandro sa aplikanteng kaharap.His secretary for six years resigned three months ago. Kahit hindi niya gusto ay hindi na niya pinigilan ang pagre-resign ni Tita Mary. Matanda na rin kasi ito at kailangan nang magpahinga. Bago pa niya maging sekretarya ang matanda ay una nitong pinagsilbihan ang abuelo. She was his grandfather's secretary for twenty years.Madrigal Group of Company is a conglomerate built by his grandfather. He had two sons, but none of them inherit his grandfather’s passion for business. Sa kanilang dalawa ni Xavier ibinigay ng abuelo ang pamamahala sa kompanya. He was twenty-five when he become the CEO of the company. His job as the CEO of the company requires a competent secretary. Nang mag-resign si Tita Mary ay mabilis siyang nagpahanap
Read more
Chapter Five
“KUMUSTA ang interview mo, Coreen?” tanong kay Coreen ni Miranda.    Nanonood siya ng TV nang dumating ang kaibigan mula sa trabaho. Sa halip na sumagot ay isang buntong-hininga ang pinakawalan niya.Lumapit si Miranda sa kanya at naupo sa tabi niya. “I told you it was a foolish idea—”Before her friend finished, she turned to her and broke her lips into a wide smile. “Sandro picked me, Mir! I am going to be his secretary!” maligayang balita niya.Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na natanggap siya bilang sekretarya ni Sandro. Sa dami ng mga nakasabay niya kanina ay hindi niya akalaing siya ang mapipili ng binata.Bumalik
Read more
DMCA.com Protection Status