The Fake Queen and the Knight Prince (Tagalog)

The Fake Queen and the Knight Prince (Tagalog)

By:  Misa_Crayola  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
4Chapters
315views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Sa ilang ulit na pagkawala ng kanilang anak, isang milagro para sa Hari at Reyna ng Goldia na sa wakas ay biyayaan sila ng malusog na anak na lalaki. Pero sa araw na isinilang ‘to, naglaho ang bata at walang nakaaalam kung sino ang kumuha at saan ito dinala. Dahil malaking balita na ang kumalat na ang Reyna ay nagsilang, inaasahan ng mga tao sa Goldia na ipakikita na ang tagapagmana. Dahil din sa ilang ulit nakunan ang reyna, nagsisimula ng magduda ang mga tao sa ang pagbubuntis nito. Sa takot ng hari na masisi nang husto ang reyna, nag-utos siya sa isa sa pinagkakatiwalaan niyang heneral. Ang utos ng hari ay humanap ito ng maaaring maging tagapagmana at may gintong kulay ng buhok sa ibang bayan. Sa isang bayan na katatapos lamang pabagsakin sa digmaan, nakatagpo ng batang babae na may gintong kulay na buhok ang heneral. Ibinigay ito ng ina sa kawalan ng pag-asang mabubuhay pa ‘to ng maayos matapos ang pagkawasak ng bayan ng mga ito. Sa pangakong aalagaan at magkakaroon ng magandang buhay, sumang-ayon ang ina na ibigay ang anak. Doon, nakilala bilang prinsesa si Lavinia Goldia. Naging malaking lihim ng hari at heneral ang tungkol kay Lavinia at sa nawawalang tagapagmana. Samantalang ang komadrona ang pinaghihinalaan sa pagkawala ng tagapagmana dahil bigla rin itong naglaho ilang oras matapos magsilang ng reyna. Labing tatlong taon nang magkita si Lavinia at ang tunay na Goldia na si Light. Pinilit niyang maging Knight ‘to, at bumalik naman ‘to para maging Knight niya pagkalipas ng apat na taon. Si Lavinia, noon pa man ay may pagtatangi na sa kanyang Knight. Pero hindi niya inaasahan na ang Knight niya mismo ang maaaring magdulot ng pagdurusa niya.

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
4 chapters
PROLOGUE
PrologueMabibilis at magagaan lamang ang hakbang ni Lavinia patungo sa kanyang silid. Nang makapasok siya roon ay siniguro niyang nai-lock niya ang pinto. Huminga siya nang malalim. Nagsisimulang tumaas ang tensiyon sa kanyang pakiramdam.Si Lavinia Goldia ang nag-iisang anak ng hari ng Goldia.  Sa edad na labing-siyam, marami na ang nag-aalok na kaharian para ipakasal siya sa mga prinsipe ng mga ‘to. Pero may isang taon pang mamili si Lavinia sa mga lalaking nanliligaw sa kanya. Pero bukod do’n, may isang lalaking higit na importante sa kanya, iyon ay ang kanyang Knight na si Light.Kanina lamang ay galing siya sa silid ng ama para alamin ang kalagayan nito. Pero imbis na magpatuloy at kausapin ‘to ay natigilan siya sa pagkakatayo nang marinig na nag-uusap ‘to at ang isang heneral ng hukbo.Ipinikit niya nang mariin ang mga mata para alalahanin ang mga salitang nagpalitan sa heneral at sa kanyang ama. Nakata
Read more
CHAPTER 1
Chapter 1Mabilis na kumalat ang balita na nagsilang na ang reyna ng isang sanggol. Isang lalaking sanggol ayon sa komadrona. Lahat ay nagdiwang dahil sa wakas, nagkaroon na ng tagapagmana ang malakas at maginhawang bayan ng Goldia.“Humanap ka ng sanggol na may ginintuang buhok. Hindi puwedeng malaman ng mga nasasakupan ko na nawawala ang tagapagmana,” mahina ngunit mariing wika ng hari. Matalim ang tingin nito sa bote ng mamahaling alak na hawak-hawak.Alam ng heneral kung gaano siya pinagkakatiwalaan ng hari. Wala rin siyang planong suwayin ang utos nito.“Masusunod, kamahalan. Magdadala ako ng sanggol na may ginintuang kulay na buhok.”Umalis na ang punong heneral sa harapan ng hari. Narinig pa niya ang malakas na pagkabasag ng bote na binato ng hari sa pintuang nilabasan niya.Naglakad na ang heneral habang bumabalik sa kanyang alaala ang dahilan kung bakit nasa ganoong kalagayan ang hari. Napaka
Read more
CHAPTER 2
Nakipagkita ang isang lalaki sa Head Master ng Horus. Ang Horus ay isang eskuwelahan ng mahika na kilala sa galing ng pagtuturo at paghubog ng maayos at magagaling na nilalang na bihasa sa paggamit ng mahika. Nakasuot ang malaking lalaki ng itim na balabal at itinatago nito ang mukha. Buhat-buhat nito ang isang sanggol na lalaki. “Hihingin ko na alagaan ninyo sa lugar na ‘to ang batang ‘to.” Tiningnan ng Head Master ang lalaking nasa harapan. Pinapasok niya ‘to sa tanggapan niya dahil wala siyang nasasalamin na masamang balak sa awra nito. “Hindi kami tumatanggap ng sanggol sa lugar na ‘to. Ito ay lugar ng mga nagpapakadalubhasa sa iba’t ibang uri ng mahika. Mapanganib sa isang bata ang manirahan sa lugar na ‘to,” sagot ng Head Master. “Pakiusap, ang batang ito ay susuportahan nang husto at magbibigay pa kami sa inyo nang higit para suportahan ang ilang pangangailangan ng eskuwelahan.” Nasa boses ng lalaki ang desperasyon. “Ano ang dah
Read more
CHAPTER 3
Ibinagsak ni Estella ang baraha. Namasahe niya ang ulo dahil sa tindi nang sakit niyon.Hanggang ngayon, inilalabas pa rin ng baraha ang death card sa kanyang pinalaking anak na si Light.Bumukas ang kanyang pintuan sa Horus at ang Head Master ‘yon. Tumayo siya para batiin ‘to.“Kumusta na si Light?” tanong nito.Nangiti naman siya, “Magaling siya sa lahat ng bagay. Nangunguna pa rin siya. Hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Maliban sa maraming gustong makipagkasundo kaagad sa kanya para asawahin ng kanilang anak.”Nagkatawanan silang dalawa.Sa isang sala set sila naupo para mag-usap.“Nalaman ko na buwan-buwan ay inaalam mo pa rin ang magiging buhay ni Light.”Malungkot na tumango si Estella.“Head Master, hindi nawawala ang death card sa kanya. Labing-tatlo na si Light ngayon, limang taon na lang magsisimula na ang mga nakikita ko.”“Wala tayon
Read more
DMCA.com Protection Status