Crown Series #1: The Dark Era of Diadem

Crown Series #1: The Dark Era of Diadem

By:  oshbol  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel12goodnovel
0.0
Not enough ratings
27Chapters
461views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Now that everything went into chaos, Lacy suffers from the loss of her grandfather and all those people who are close to her. Moreover, the royal palace was ascertained as the origin of all the phenomena that take place was their responsibility. Everyone will suffer and face things they never thought would happen to them. Every secret will be open up. The fairytale that they once dream will two shakes of a lamb's tail will fall into despair. Is this the beginning of their misery? Will they be able to come up with a better solution to fathom and subdue the curse of their own inconsolable fate? "They are trapped inside of a diadem stain by the tears of blood, blemish by the past. Predestine for their nemesis, it will never end."

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
27 chapters
Part 2: Chapter 56
Wala sa oras na napasugod si Pickett sa bahay ng mga Marquez, dala ng pag-aalala, takot, kaba, at sa mga naiisip niyang mangyari.Kasa-kasama ang kaniyang mga royal guards, pumunta sila sa manor nila at hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Ang dating malaki, magarbo, maayos, at maaliwalas na bahay ng Marquez ay tila ba dinaanan ng isang delubyo, sira-sira ang mga halaman at puno sa paligid, may sunog sa iba't ibang bahagi ng bahay, mapaloon man o labas."What the... hell?" Pickett heard somewhere. Nilingon naman niya iyon at nakita niya si Zeros kasa-kasama ang kapatid nitong si Zeke. Nakita niya rin ang dalawang knight na sina Samuel at Daniel."Your highness," bati ni Zeke sa kaniya at yumuko nang bahagya. Doon lamang nap
Read more
Part 2: Chapter 57
Lucian is busy fighting with these unknown people, slashing their throat if it's needed, but most of the time, he's just tearing them where they can't move and where they will feel paralyzed. Lucian wants them alive they will not escape from his wrath. Aside from he's worried about everyone else, he's angry that they didn't even know that his house will be under attack by an unknown group.He's mad at himself that he is deceived-- they are deceived! He can't accept that those people dare to deceive him. They must not belittle him because if he found out that they did. He will rip their heads off of their bodies.Lucian saw Zeus fighting some thugs, he immediately went to him and help him defeat them. Napatingin si Zeus pero tinanguan lamang siya ni Lucian, dhil sa busy pa ito sa pakikipaglaban. Mabilis ang tibok ng kaniyang puso at hindi na siya makapag-intay na tanungin kung nasaan si Lacy."She's already at the safe
Read more
Part 2: Chapter 58
Hindi makapaniwala si Lucian at Pickett sa nakita nila. Maraming katawan ng nakahandusay sa sahig, dahan-dahan ang paglakad ni Lucian at hindi makapaniwala sa nakikita niya.Kitang-kita ng dalwang mata niya ang patay na katawan ni Lucius at ang katawan ng kaniyang anak na hawak-hawak ni Luci sa kaniyang mga braso. Tila ba ay isang patay na ito kung titignan mo, ang dahan-dahan na kaniyang paglalakad ay nauwi sa kaniyang pagtakbo.Halos masubsob siya sa sahig nang makalapit siya sa kung nasaan sina Luci. Mabilis ring lumapit si Pickett at nakita niyang may babaeng nakatayo sa gilid ni Luci. Hindi man niya tignan nang diretso ang kalagayan ni Lacy, alam niyang hindi rin niya magugustuhan ang itsura nito."L-Lacy...?" mahinang tawag ni Lucian sa kaniyang anak at dinala sa kaniyang mga bis
Read more
Part 2: Chapter 59
The day went by, Lucian is think thoroughly of Yana's offering. Hindi niya lang mapigilang mag-self doubt, dahil nakokonsensya siya dahil napahamak ang kaniyang anak nang dahil sa wala siya sa tabi nito.Wala na naman siya tuwing may nangyayari sa kaniyang anak, nang makita niya ang sitwasyon ng kaniyang anak noong araw na iyon, hindi mapigilan ng kanyang puso na sumakit sa sinapit ng kaniyang anak.Hindi niya maatim na pabayaan at ipadala ang anak sa temple dahil sa nangyari noon, kahit na isang sagradong lugar iyon, wala siyang tiwala sa mga taong lumapit sa kaniya.Alam niyang pamangkin niya si Luci, si Christian naman ay apo ni Havana, si Kasper ay kaibigan ni Luci, si Erich naman ay ang tumulong sa kanila noong nasa temple sila upang makabalik agad sa bahay nila noong nangyari ang
Read more
Part 2: Chapter 60.1
Napatayo ang mga taong nandoon at napatingin sa taong biglang nagbukas nang padabog. Samantalang si King Levi naman ay kalmado lamang na nakatingin kay Lacy, na siyang nakatingin din nang diretso sa kaniya.Mabilis na lumapit si Pickett sa kaniya, na isa ring kasama sa mga nagpupulong at mabilis na inalalayan ang dalaga. Hinawakan niya ito sa braso, ngunit hindi natinag ang dalaga at diretso lamang talaga na nakatingin sa hari.Nagbubulungan ang mga nandoon at ang mga nasa labas ay nakiki-usisa, dahil hindi maisara ang pinto dahil sa nandoon pa si Lacy."She's awake," bulong ng isa sa gilid. "Yeah, I heard she's the target of those unknown people that ransacked their house.""Really?" hindi makapaniwalang tanong nito. "Yep, she's also
Read more
Part 2: Chapter 60.2
The hall went uproar again and thinking she's insane to say those words. Nagulat naman si Pickett nang marinig ito at hindi makagalaw. Tumingin siya sa kaniyang ama at nang sinubukan niyang humakbang ay hindi siya makahakbang. Tinignan niya ng masama si Yana pero nagkibitbalikat lamang ito."You're a wise king, your majesty," sabi pa ni Lacy at ngumiti, ngunit nawala lang 'yon dahil sa sagot na ibinigay ng hari sa kaniya."Since you're saying that I am wise, then... might as well call off the wedding and cut ties with us. But I am still not granting your wish." Napakagat naman ng labi si Lacy at handa na siyang sumabog dahil sa hindi niya makuha ang gusto niyang sagot.Napako naman si Pickett sa kaniyang kinaroroonan at nanigas, hindi siya makapaniwala, pero sa kabilang banda, ayaw niy
Read more
Part 2: Chapter 61.1
Aligaga silang lahat dahil sa pagkawala ng malay ni Lacy sa harap ng maraming tao sa conference hall. Kausap ni Lucian si Erich at Kasper dahil busy sina Luci, Yana at Christian na siyang nakapalibot sa kama na hinihigaan ni Lacy.Kanina pa sila nakapalibot sa kaniya, ngunit kahit anong gawin nila parang mas lalo pa itong nasasaktan. Pinaalis na lahat ni Yana ang nagtangkang lumapit. Si Pickett, Lucian, sina Yana lamang ang nasa loob.Si Lacy naman ay biglang nagising dahil sa sakit na naramdaman nito. Rinig ang sigaw nito sa labas ng kwarto.Pakiramdam ni Lacy ay sinusunog ang kaniyang katawan, mahapdi ang kaniyang mga kalamnan. "F*ck! Christian, create a bubble!" sigaw ni Yana sa kaniya na siyang mabilis na sinunod ang dalaga.
Read more
Part 2: Chapter 61.2
"Glaring at royal family is forbidden, didn't you know that?" tanong ni Yasmine at ngumisi sa kaniya. Napakagat naman ng labi ni Stacy at tinignan ang kaniyang lola. Hindi nito alam ang gagawin niya."It means, you have something in you that may threaten me or harm my life. But what should I expect from a low-class like you?" sarkastikong ani Yasmine. Kumulo ang dugo ni Havana sa sobrang galit ngunit wala siyang magawa dahil may nakabantay na guard sa mga susunod niyang gagawin.Gusto niyang sampalin ang babae sa harapan niya, pero mapapahamak lamang siya at hindi iyon maganda para sa kaniya."Not because you became a queen of Lucius Kingdom doesn't mean you have the right to disrespect me," mariing saaad ni Yasmine sa kanila at lumapit sa kanilang dalawa.

Read more

Part 2: Chapter 62
One month had passed and, everything went back to normal. Although, something had changed with the way they deal with others."I told you! It's not them who you should be following with!" ogalit na saad ni Lucian habang nakatingin sa kaniyang tauhan.Problemado siyang napahawak sa kaniyang noo at tinignan nang masama ang kaniyang tauhan na pumalpak sa inutos niya. "I'm sorry, Sir--" Napapikit naman ang lahat nang biglang sumigaw si Lucian."Stop saying your sorry! It already happened!" Napayuko naman ang lalaki at hindi na nagsalita pa. Nakatingin lamang si Zeus sa nangyayari dahil hindi niya maipagtatanggol ang kasamahan niya. Dahil nagkamali nga naman ito, then it's better to face its consequences than letting it be s as a failure.At least, after this, he'll learn his lesson to do better.Lucian looked at Zeus an
Read more
Part 2: Chapter 63
"Your highness!" matinis na saad ng isang babae habang patakbo ito sa pwesto niya, napataas naman ang kilay ni Bella nag makita itong pakembot-kembot pang tumakbo. Napapikit naman si Valerie nang marinig ang matinis na boses ng babae.Gabriel sighed in annoyance as soon as he heard the girls's squealed. "Geez, when will that girl stop yelping? My ears are going to bleed any minute now," inis na inis na saad ni Gabriel."I'm really sorry, my godfather told me to take care of her while he's dealing with some business," paghingi ng tawad ni Golden sa kanila. Cain smiled at him and tapped his shoulder."It's okay, we all know that it's not your fault. She's just..." Cain looked at the girl's direction, "...like that." Bella scoffed and rolled her eyes, "She's a b*tch," she cursed.

Read more

DMCA.com Protection Status