Hiding The Billionaire's Son

Hiding The Billionaire's Son

By:  AC  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
3Chapters
1.5Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Holy was Keith's best friend. But she had been secretly in love with him for a long time now. Keith was getting married to Ciara. During the night of his bachelor's party, Keith and Holy had one steamy night, which made Holy become pregnant. How will she tell Keith that he is the father of her unborn child? Will Keith take responsibility for the child or will he choose Ciara, whom he really loves?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
3 chapters
PROLOGUE
  Today was Holy Bella’s eighteenth birthday. She came from a very wealthy family, so there is no surprise that Holy had an extravagant party. Her parents didn’t mind their expensive expenses for as long as they could give Holy the most memorable party ever. From the hotel venue, flowers, cakes, entertainers, and to her stunning umbrella cut pink ball gown. It was every girl’s dream to have that kind of a party. But Holy didn’t care about these things. She only cared about was her childhood best friend Keith.  Her 18th roses were done and she was not happy about it. Keith had promised her that he would become her escort and that he would be her last dance, but that didn’t happen because he didn’t come. She felt like crying, not because today was her birthday, but because the most special man in her life seemed to forget about her.  Habang nagkakasiyahan s
Read more
CHAPTER ONE
  Mag-iisang oras na yata siyang nakatulala sa kwarto niya at walang ginagawa. Kanina pa tumutunog ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng kama pero ni pag-angat niyon ay hindi niya ginawa. Alam naman niya kung sino ang tumatawag ayaw lang niyang sagutin. Isang linggo na mula noong huli silang magkita at lasing pa ito. Nakalimutan man nito ang birthday niya, at anniversary nilang magkaibigan ay hindi pa rin niya magawang magalit dito. Nagtatampo at nasasaktan, oo, pero ang magalit sa kaibigan ay malabo yatang mangyari. Para itong balat na hindi na matatanggal sa buhay niya kaya impossibleng magalit siya dito ng matagal. Napadilat siya ng may kumatok sa pintuan. It was her mother. "Anak, may bisita ka sa ibaba." "Sinong bisita Ma?" Kunot-noo na tanong niya rito. "Manliligaw mo daw,” Napakunot ang noo niya sa sinabi nito. W
Read more
CHAPTER TWO
 Inis na tingnan siya ni Nico pero wala siyang pakialam. Kanina pa sila naglalagay nagdi-decorate sa rooftop ng school ng mga bulaklak at balloons pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila natatapos.  “I’m getting close to becoming a human frog, Keith.” Reklamo nito sa kanya habang nagpapahangin sila ng mga lobo.  “Sino ba naman kasi nagsabi sayo na iwanan mo yung balloon air pump sa bahay mo.” Natatawa niyang sabi dito.  “Sino ba naman din kasi ang nagsabi sayo na bulabugin mo ako ng ala-singko ng madaling araw.”  “Nagrereklamo ka?”  “Sino ba naman ang hindi magrereklamo, napuyat ako sa kakalaro kagabi ‘tas kulang pa ako ng tulog pagkatapos ay bigla ka lang papasok ng kwarto ko ng madaling araw para saan? Para dito?” <
Read more
DMCA.com Protection Status