Love And Punishment (Freed Series 1)

Love And Punishment (Freed Series 1)

By:  Raisa Kamad  Completed
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
32Chapters
1.3Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

“I’ll claim you until you forget yourself and beg me to love you." Andrei Fernandez De Garcia, an ambitious business tycoon who wants to take over everything for the sake of woman. "Whatever you say, I won't stop until I put you in jail,” she vowed to herself. Monique Alessandro, a lawyer. Kinidnap siya ng binata upang hindi magtagumpay sa mga plano niya upang ipakulong siya dahil sa kaniyang pandaraya sa negosyo. Ngunit sa araw-araw na magkasama sila ay nabihag niya ang puso ni Andrei. He surrenders himself to pay for his sin. And, she won to put him into jail. But suddenly, she finds out that she was pregnant. Paano niya matatanggap sa sarili niya kung ang ama ng batang nasa sinapupunan niya ay ang lalaking pinakulong? Magagawa niya bang palayain sa kulungan ang lalaking sumira ng buhay niya.

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
32 chapters
Prologue
Prologue (Monique's POV) "You plan this all along!" mariin niyang sabi sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Pakiramdam ko pa ay sinusunog na niya ang kaluluwa ko.  Napalunok ako. Ngunit hindi ako nagbaba nang tingin at tinumbasan ko ang makamadag niyang titig. Ngayon pa ba ako magpapatalo gayong nasa labas na ang mga kakampi ko. Naririnig ko na rin ang sirena ng police car sa labas ng mansyon. Kasalukuyang nasa sala kami dahil kabababa lang namin para kumain. Tinitigan niya ako na para bang hinihiwa niya ang buo kong katawan. "Sa tingin mo ba ay mapapatawad kita sa ginawa mo sa akin, Andrei? You're d
Read more
Chapter 01
 Chapter 1Andrei's POV "F*ck!" mariin kong wika sabay hampas sa pader malapit sa balcony habang umiinom ako ng wine at naninigarilyo. I'm in my palace, at Fernandez palace, located at Granada, Spain. Bigla kong naalala ang maangas na mukha ni Attorney Monique Alessandro habang pinapaliwag niya sa akin ang mga dokumento tungkol sa isang kontrata na nilipat ko sa pangalan ko.  Nakapangalan na iyon kay James Kurt Feorenza. I cheated and tricked his wife. Magkasabwat kami ni Jane, ang best Read more
Chapter 02
 Chapter 1Andrei's POV "F*ck!" mariin kong wika sabay hampas sa pader malapit sa balcony habang umiinom ako ng wine at naninigarilyo. I'm in my palace, at Fernandez palace, located at Granada, Spain. Bigla kong naalala ang maangas na mukha ni Attorney Monique Alessandro habang pinapaliwag niya sa akin ang mga dokumento tungkol sa isang kontrata na nilipat ko sa pangalan ko.  Nakapangalan na iyon kay James Kurt Feorenza. I cheated and tricked his wife. Magkasabwat kami ni Jane, ang best Read more
Chapter 03
Chapter 03Monique’s POV Nang bumukas ang pinto ay iniluwa nito ang dalawang lalaki na may mga hawak na baril. Namutla ako nang makita ang mga baril nila. At sa itsura pa lang nitong mga lalaki na tinawag niyang Arthur at Ronald ay mukhang sanay na sanay nang humawak ng baril. Kinakabahan akong tumingin kay Andrei na mas malapit sa pinto. Dahan-dahan kong naibaba ang lampshade sa paanan ng kama. I'm shaking! "Boss, may problema ba?" tanong n’ong isang matangkad. Hindi ko alam kung si Arthur ba ito o si Ronald?
Read more
Chapter 04
Hindi pa rin ako nakakabawi sa pagkamangha. Ginala ko ang mga mata habang hindi pa kami nakakababa ng sasakyan.    I saw four pair of ladies standing at the front door. May isang may kaedaran na babae. At ang tatlo naman ay mga bata pa. Pagkalabas pa lang namin sa sasakyan ay sinalubong na kami n'ong may edad na babae. Nakangiti ito sa amin.    "Welcome home Senyorito," magiliw niyang sabi sa amo. Sa tingin ko ay mayordoma ito. Buma
Read more
Chapter 05
(Monique’s POV)Ilang araw na ang nakaraan simula ng halikan niya ako sa loob ng walk in closet niya. Hindi ko na siya nakitang pumasok dito sa kuwarto niya. I wonder kong saan siya nagbibihis samantalang nandito lahat ang mga gamit niya.Hindi na din ako lumabas ng kuwarto niya. Matiyagang hinahatiran ako ni Auntie Luisa ng pagkain mula umaga hanggang gabi.Tanging pasasalamat na lang ang naibabayad ko sa kan'ya. She is lovely and kind. Kaya naman napakagaan niya ang loob ko. Alas kwatro ng hapon ng pumasok si Auntie Luisa sa kuwarto ko at dinalhan ako ng merinda."Iha, kumain ka muna," nakangiti niyang alok sa akin sabay baba ng tray sa round table glass. I smiled at her. Naglakas loob akong nagtanong sa kan'ya. "Auntie Luisa, nasaan po si Andrei?" nahihiya kong tanong sa matanda.Tinitigan niya ako bago ngumiti sa akin."Andiyan lang siya sa kabilang pasilyo. Nas
Read more
Chapter 06
Monique’s POVTahimik kaming nakaupo sa labas banda sa may waiting area. Waiting for his sister to come out. Pero napapansin ko sa kan'ya na kanina pa nakahawak sa kamay ko na para bang tatakbuhan ko siya anytime. Gano'n naba talaga siya ka OA. Hindi ba niya maisip na wala akong mapupuntahan kahit mag-skip pa ako.Lunatic mindless.Hindi nagtagal ay nakita namin ang matangkad na dalagang kumakaway sa amin. She was smiling to us. Maputi at balingkinitan ang katawan. Sa mukha pa lang niya ay nakuha ko nang ito nga si Dolce.Carbon copy ng kuya niya. Girl version lang siya.Binitiwan ni Andrei ang mga kamay ko sabay tayo at sinalubong ang kapatid at mahigpit na niyakap."I missed you, Hermano." Humigpit din ang yakap sa kan'ya ng kapatid.Hinalikan ni Andrei ang ulo niya. How sweet to his baby sister. Sa nasaksihan ko ngayon ay hindi mo aakalain na siya ang rough Andrei. Tahimik lang akong nakatingin sa kanil
Read more
Chapter 07
MoniqueKinabukasan ay nadatnan ko si Dolce sa dinning area na naghahanda ng breakfast kasama si Auntie Luisa. Nahihiya akong lumapit sa kanila. Gusto ko rin tumulong sa pagluluto para lang libangin ang sarili ko. Ilang araw na ako rito sa Spain pero wala pa rin akong nabubuo na plano o nakukuha man lang na kaunting impormasyon."Good morning, Dolce—Auntie," nakangiti kong bati sa kanila.Sabay silang napaangat nang tingin sa akin, at magkasabay ring ngumiti sa akin."Good morning, Ate Monique." Dolce responce. Binati rin ako ni Auntie Luisa."You're so talented of cooking. Impressive," papuri kong sabi kay Dolce.Nag-angat muna siya nang tingin sa akin bago ako nginitian."Thanks Ate! One of my hobbies is to cook different dishes. I'm asking Kuya Andrei to bring me in the Philippines so I can learn more specially a pilipino's specia
Read more
Chapter 08
MoniqueLumipas ang mga araw na hindi kami nagkikibuan simula nang magtalo kami sa loob ng opisina niya. Sinamahan na rin ako ni Dolce na libutin ang buong palasyo nila bago siya bumalik ng London. There are 99 rooms. Imagine how huge it was.Palakad-lakad ako sa harden pero ang mga tauhan niya ay stand by lang sa bawat sulok para bantayan ako. Para talaga akong preso sa palasyo na ito.Sinuri ko rin ang bakod. Sa taas nito ay nanlumo ang mga paa ko. Idagdag mo pa ang matutulis na bakal sa dulo noon. Baka kapag inakyat ko iyan para tumakas ay ikamatay ko pa. Imbes na makakauwi sa pilipinas ay mauwi na lang ako kay kamatayan.Napabuntonghininga na lang ako at lumapit sa may bench para umupo. Napakaganda ng hardin nila. Very natural. Hindi plastic grass ang ginamit kaya ang presko sa pang-amoy.Kasalukuyan akong nag-iisip nang madako ang tingin ko sa maliit na terrace sa pan
Read more
Chapter 09
MoniqueTahimik akong nakahiga sa tabi ni Andrei habang siya ay mahimbing na natutulog sa aking tabi. Halos hindi ako makapaniwala sa sarili ko. Binigay ko sa kan'ya ang pagkababae ko. Dahan-dahan akong bumangon at ingat na ingat na iniangat ang kumot sa katawan ko. Iniwasan ko na huwag ko siya magising mula sa mahimbing niyang pagkakatulog.Napahinto ako sa pagtayo nang maramdaman kong mahapdi ang pagitan ng mga hita ko. Shit! Napapamura na lang ako sa sakit pero pinilit ko pa rin tumayo para makapagbihis na. Nang magtagumpay ako ay pinilit kong maglakad sa walk in closet at pumili ng damit na maisusuot.I wear a simple purple long dress, strapless ang taas. Pagkatapos ay pumasok ako sa banyo para maghugas. Nang mapadako ang paningin ko sa salamin ay 'tsaka ko pa naalala ang mga iniwan niyang marka sa leeg ko hanggang sa ibabaw ng aking dibdib. Sinuri ko iyon lahat."What the hell he done
Read more
DMCA.com Protection Status