EIGHT Days

EIGHT Days

By:  LAVA_DEER  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
1Chapters
80views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
1 chapters
Chapter 1
"You br*t! Wala ka nang ibang ginawa kundi ang ipahiya ako! Hindi mo ba alam na nasisira ang pangalan ko sa bawat kalokohan na pinagagawa mong bata ka." heto na naman tayo,Napabuntong-hininga nalang si Therrence Kate Alto sa narinig mula sa ama, hindi lang ito ang unang beses na pinagalitan siya. Balewala na sa kanya ang pagbubunganga nang ama, palagi naman kasi dahil siguro ay paborito siya nitong pagalitan."Thimoty tama na iyan, bakit hindi mo kausapin nang mahinahon ang anak mo? Palagi ka nalang nakasigaw, lahat nang bagay ay pwedeng pag-usapan nang mahinahon. So, please talk to her without raising your voice." lihim akong napangiti sa sinabi ni mommy,"That's the reason why she's being worsts dahil palagi mo itong kinakampihan, Katherine she's not a kid anymore at sa edad niya alam niya na ang tama at mali. Please stop threating her like a kid because she's not." sagot ni daddy,"I did not Tim, gusto ko lang na mag-usap kayo nang masinsinan, paano k
Read more
DMCA.com Protection Status