Sexy Tutor

Sexy Tutor

By:  Kay  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
6Chapters
260views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Si Liahn Choi na ata ang pinakaperpektong babae sa buong unibersidad. Maganda, mayaman, matalino... name it! Siya ang literal na pinapangarap ng bawat lalaki sa eskwelahan. Kaya lang, totoo atang wala talagang perpektong tao sa mundo. Dahil maging si Liahn ay may isang malaking problema na naging dahilan kung bakit iniwan siya ng boyfriend. Hindi siya marunong humalik. Kaya naman, nang maghire ng tutor para sa kanya ang kanyang Daddy ay naisipan nilang magkakaibigan na hindi lang academics ang kailangan niyang matutunan. Tutor lang dapat ni Liahn sa acads si Ethan Almirez. Pero ang gaga, gusto magpaturo kung papaano ba ang humalik.

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
6 chapters
Prologue
Liahn’s POVPiece of trash.Siguro ay ‘yan ang tingin sa akin ng Daddy ko na napaka-perfectionist. Punong-puno ng dismaya akong tinignan ni Dad, bago muling ibinalik ang tingin niya sa aking report card. Well, hindi naman na ako nagulat sa mga numerong nakasulat doon. After all, I stopped going to class halfway this semester.Nakakabwisit kasing isipin na ka-block ko ang saksakan ng gago at libog kong ex. Ayokong makita ang makapal na pagmumukha ng tarantadong ‘yun. You know how he broke up with me?“I can’t spend my college life with a goody girl who doesn’t even know how to kiss like you.”‘Yan! Ang pamatay niyang linyang tuluyang bumalot ng dilim sa dating nagliliwanag na pagkatao ko. Balang araw, isasampal ko ang mga salitang ‘yan pabalik sa pagmumukha niya. Kapag ako, natutong humalik, sasalubungin ko talaga siya sa school corridor ng isang matind
Read more
Chapter 1
Liahn’s POV Sabado ngayon at napakaganda ng sikat ng araw sa labas. Isang napakaliwanag na umaga na naman ang sasalubungin ng mga mata kong kanina pa nandidilim.Bullshit na Filipino time. Ang sabi 8AM to 12PM sa kwarto ko ang study session. Pero pagkatingin ko sa suot kong Apple watch ay agad na umikot ang mga mata ko. Inis akong nagpakawala ng isang malalim na hininga at pumangalumbaba sa study table ko sa kwarto. Alas nuebe na pero ang so-called tutor ko ay wala pa rin.Hindi ko siya hinihintay. Sadyang wala akong choice kung hindi maghintay, dahil alam kong hindi maganda ang kalalabasan ng financial life ko kapag sinuway ko si Dad.Ayokong ma-grounded. Aba, sino bang may gusto?Nakabusangot ang mukha kong tumayo mula sa pagkakaupo sa harapan ng study table at naglakad papalapit sa bintana ng kwarto kung saan nagmumula ang liwanag na kanina pang sumisilaw sa
Read more
Chapter 2
Liahn’s POV Oh, my God. Oh, my buddhas and the Greek mythology! No. This can’t be happening. Why are you doing this to me, Dad?! May balak ka bang sirain ang strategic plan at sweet revenge ko? Bakit sa lahat ng kapit-bahay, siya pa?Bakit itong albularyong nerd pa na ito?Tinitigan ko ang napaka-out of style na lalaki sa harapan ko. He’s still wearing those old-fashioned baggy clothes, and that freaking long thick bangs is still on that freaking face! This guy? My kissing teacher? NO. FCKING. WAY.Na-uh, not gonna happen. Never.Hindi na ako hinintay pa ng lalaki na papasukin siya dahil basta na lang niyang niluwagan ‘yung pinto at pumasok. Hindi niya rin ako pinansin – ako pa na nagbukas ng pinto para sa kanya. Did he not see me? What the flying fck?!Isinarado ko ang pinto habang hinubad naman ng lalaki ang sapatos niya at kinuha ang extra home slippers na nandoon sa sh
Read more
Chapter 3
Liahn’s POV It happened all too fast – so fast that I thought my time had stopped.Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na rin nagawa ang pumikit. First kiss ko ‘yon. Pero hindi ko magawang sampalin si Ethan na nakatingin sa akin. Hindi ko man maaninag ang mga mata niya, alam kong sa likod ng makapal niyang buhok ay nakatingin siya sa akin.Hindi naman na lumalim pa ang halik na pinagsaluhan namin. Sa katunayan, parang ipinagdikit lang ang mga balat namin sa labi sa loob ng ilang segundo.That’s right. That one could hardly count as a kiss.Tinitigan ko siya. I still can’t see the face behind those ridiculous bangs and glasses. But I can clearly see the mouth that touched mine a few seconds ago. And those lips, for some reason, look unfamiliar. Why in the world is he smirking? Why does he look like he’s enjoying my cluelessness to kissing?This is not Ethan Ramirez. He&rs
Read more
Chapter 4
Liahn’s POV Tinitigan ko ang hallway nitong school na puno ng mga naglalampungan na magkasintahan. Nasusuka akong isipin na isa rin ako sa kanila dati, at hindi ko mapigilan ang pag-ikot ng mga mata dahil doon.Diretso akong naglakad patungo sa silid-aralan. Yes, napagpasiyahan kong bumalik na sa tuwid na daan. I’m that so-called goody girl again, at pretense. Dahil this time, I have this certain goal inside of me – to make my ex-boyfriend take back that break-up line he threw at me.Nakangisi akong naglakad papunta sa sarili kong upuan sa pinakang-likod ng row. Ibinaba ko ang bag ko roon, at naupo. Hindi ko mapigilan ang pag-alala sa mga nangyari sa sarili kong kwarto noong Sabado.Humanda ka talaga, ex. Isang araw, magugulat ka na lang dahil hahalikan kita sa gitna ng mga couples na naglalampungan sa school corridor, at doon mo mare-realize kung gaano ako ka-talented humalik. At pagsisihan mong i
Read more
Chapter 5
Liahn’s POV “That’s lame,” mahina kong sagot sa sinabi ng kaibigan. “I mean, if he’s so handsome, he should be flexing it all over the school. He shouldn’t be acting like some weirdo loser who’s at the verge of getting bullied.”“Siguro siya lang talaga ‘yong tipo na walang pakialam sa iba?” sagot ni Alliyah.“Well, it’s not my business, so who cares. Wala rin akong pakialam sa kanya,” sagot ko na nagpatuloy sa pagkain. I care more about that guy’s kiss than his looks.“But if it’s about Nathan, I guess, you’ll react,” mahinang bulong niya.“Oh, please, Ali. I’ve been trying not to say that cursed name for weeks. Stop mentioning it. Nakakasira ng sikmura,” sabi ko.“To be honest, I’m still quite perplexed about your break-up,” komento niya. “He was hea
Read more
DMCA.com Protection Status