Just Act Like You Love Me

Just Act Like You Love Me

By:  Doctor_Art  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
1Chapters
68views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

For her, there is no such thing as a fairytale love story. She learned it by watching her parents fight over and over until their father left them without looking back. She despises playboys rather than men. She despises playboys, womanizers, and anyone who would harm a girl. She promised herself that she would not cry for the same fate. He is incapable of love and commitment. All he knows is how to have fun and play. "Why be loyal to one girl when you can have three?" he asserted. He is a total jerk, and he will not deny it. He's ideal for her wrath. Their fates must not be linked, and if they are, it will be a huge disaster. It would be detrimental. But what will they do if their fates are pointing them in the same direction? Can they be friends or enemies right away? What about a little more? What about a husband and wife?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
1 chapters
Chapter 1
Chapter 1:"Cha-cha, apo ko."Malumanay na hinawakan ni Don Aguinaldo ang dalawang kamay ng apo niya. Napatingala si Cha-cha sa mukha ng kanyang lolo at naniningkit ang mga mata dahil sa antok na pinagmasdan niya ang kulay puti na nitong kilay at ang mga matang hindi niya maintindihan kung bakit maluha-luha. "Lo..." Para siyang nahimasmasan sa kalasingan nang tuluyan na ngang bumagsak ang mga pinipigilan nitong luha."Patawarin mo 'ko, mahal kong apo." Sinubukan ni Don Aguinaldo na huwag siyang pumiyok at matagumpay niya itong nagawa."Ibig sabihin..." Umawang ang bibig ni Cha-cha. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ng mukha na umaalis siya sa pagkakahawak ng kanyang lolo. "Lo, bakit?" Pagak siyang tumawa bago niya tinuro ang sarili. "Bakit niyo 'ko ipapakasal?!" Dala ng pagkabigla at pagkabahala ay hindi niya mapigilang magtaas ng boses. "Paniwalaan mo 'ko na para sa ikakabuti mo 'to," nangungumbinsing t
Read more
DMCA.com Protection Status