Treat Me Right, Misis!

Treat Me Right, Misis!

By:  Yenoh Smile  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
52Chapters
1.4Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Si Savannah George "Sage" Valencia ay nag-iisang anak at tagapagmana. Sa gitna ng karangyahan ay mas gusto nitong mabuhay nang simple at kumawala sa luho. Matatag din ang pangarap nitong maging isang sikat na pintor at talikuran ang negosyong kailanman ay hindi pumukaw sa kanyang puso. Ngunit nagbago ang lahat ng kanyang plano nang maakusahang mamamatay tao ang kanyang mga magulang. Sa takot na makulong ang mga ito, at kahit labag sa puso niya ay um-oo siyang pakasalan ang magaling na abogado ng kabilang partido upang ito mismo ang bumitaw at magpatalo. Alam niya sa sarili niyang ayaw niya sa lalaki lalo na ang pagtitig nito sa kanya nang malalim at pagngisi. Alam niyang pagpapanggap lamang ang pinapakita nito sa kanya at ang kanilang yaman ang habol nito kung kaya't siya na mismo ang umiiwas at tumatakas. Ngunit paano kung ang isang Atty. Delton Carancho lang din ang kayang sumuporta sa pangarap niya at magbigay ng kanyang kalayaan? At paano kung ang lalaki lang din ang kakayaning manatili sa tabi niya? Maibibigay kaya ni Savannah ang hiling nitong maging isang mabuting maybahay o pikit-matang hihiling ng hiwalayan?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
52 chapters
SIMULA
"Uuwi na ko! Please lang huwag mo na akong pipigilan!" may kalakasang sigaw ko nang marinig ang mga yabag niyang papalapit sa walk-in closet.Ilang araw ko ng binabalak ito ngunit lagi siyang nandiyan at nagagawa akong pigilan."Hm, yeah, Savvy-""Will you stop calling me Savvy? And please, let me go home!" putol ko sa panunuyo niya."Am I stopping you from going home? I don't, Savvy." Kiniling nito ang ulo at sumandal sa hamba ng pintuan.Tumigil ako sa paglalagay ng damit at underwear sa maleta para lang maharap siya nang maayos. Ang kaso ay bagsak ang tingin nito sa mga damit kong nakakalat sa sahig."You're not stopping me, but what the fuck with those guards on the gate, Delton? Display mo lang?!"Tumutok sa akin ang tingin niya at tila nag-isip pa kung sino ang tinutukoy ko."Nakalimutan muna yata si Manong June at Manong Baldo," dagdag ko pa.Doon lang siya napatango, "Yeah. They are the subdivision guards. Do you
Read more
KABANATA 1
"Sage," mahinang bigkas ko matapos tuldukan ang pangalan ko sa natapos na pinta.Hindi ko maiwasan ang ngumiti sa bungkos ng puting bulaklak na nakapinta sa canvas.Someday, on my wedding day, I'm going to hold this bouquet of white roses with an attached peach color.Mas lumawak ang ngiti ko sa naisip. Nilingon ko pa ang naipinta ko ring off-shoulder wedding gown, maging ang puting sandalyas na may ginto."Good job, Sage," mayabang kong papuri sa sarili bago tinakbo ang bintana at sinilip doon si Andres na nagbubunot ng damo.Napanguso ako at pinagmasdan kung paano siya mabilad sa araw. At kahit malayo, kabisado ko kung paano tumulo ang pawis niya sa noo papunta sa kanyang leeg.Sumilay ang ngisi sa labi ko sa imaheng nabubuo sa isipan ngunit kusa ring umawang ang aking mga labi nang makita ang abuhing montero sport na pumasok sa puti at matayog naming gate.
Read more
KABANATA 2
Ilang araw na nga akong sabog at hindi makatulog kakaisip kung tama ba ang desisyon ko. Mas maganda yatang sumama na lang ako sa kulungan kaysa pakasalan si Attorney. Para ka no'ng sasakalin kung tumingin.Marahan kong nilapag ang paintbrush sa highstand table at tinitigan ang dalawang wedding ring band na katatapos ko lang kulayan. Kumikinang pa ang pagkaginto ng mga ito at sinisilaw ang mga mata ko. Nalagyan ko na nga ng pangalan ko ang isa. Tapos iyong isa undecided pa ako. Balak ko sana pangalan ni Andres pero alam kong hindi na pwede.Napasimangot ako bago lumapit sa bintana. Nandoon na naman si Andres at nagbubunot ng damo. Kahit likod niya lang ang kita ko, alam kong mukha siyang maskulado sa suot niyang muscle tee. Ewan ko ba kung bakit nagtitiis siyang maging hardinero gayong pwede naman siyang maghanap ng ibang trabaho.Hays, Andres. Bakit hindi na lang ikaw si Attorney?Sinandal ko ang
Read more
KABANATA 3
I feel like I just ruined my life by tying the knot with this Attorney. As if naman na sasama nga ako sa bahay niya bukas. Ngayon pa nga lang tatakas na ako.Pasimple kong sinilip ang main door ng café at balak na takbuhin iyon agad. Humakbang na ako ng isang beses, natigilan nga lang nang may humawak sa palapulsuhan ko."Where do you think you're going, Savvy?"Hinila ako nito palapit sa kanya at agad na inikot ang matipuno niyang braso sa bewang ko."Bakit ba?! Uuwi na ako! Tapos na ang kasal!""Not yet, Savvy. What else is the purpose of your red lips if we don't take pictures? As I told you, this will only happen once in my life, and I want remembrance."I laughed sarcastically as I looked at him. He gazes at me as if he really does love me."Sana pala nag-artista ka. Ang galing mong umarte." Ngumisi ako at bahagyang tumingkayad upang mas lumapi
Read more
KABANATA 4
"Bye, huwag kang mag-ingat," labas sa ilong na bigkas ko bago binuksan ang pinto ng sasakyan niya."Bye-"Hindi ko na hinintay na matapos pa ang sasabihin niya at sinara na agad ang pinto. Batos na kung bastos pero masama ang loob ko. Ang dami niyang nilabag at tapos ano? Gusto niya talaga akong tumira sa bahay niya? Baka mamaya sa barong-barong lang pala siya nakatira.Barong-barong pero may sasakyan? Na-huh.Walang lingon-likod akong humakbang at hindi na kumaway pa sa kanya ngunit hindi ko mapigilan ang sumigaw matapos niyang bumisina nang malakas. Salubong ang kilay na nilingon ko ang sasakyan niya. Nakasungaw na sa bintana ang ulo niya at madilim sa akin ang tingin."Ano na naman? Pwede ba umuwi ka na!"Instead of getting irritated or annoyed, he flashed his smirk at me."I'll go home after you enter your room." Tinanaw pa nito ang kwarto kong madilim.Mahina akong natawa at naipagkrus ang mga kamay sa harap ng aking dibdib,
Read more
KABANATA 5
Hindi ako makalma sa kaisipang magtatabi kami sa kama. Kung siya si Andres, gora agad. Pero kung si Delton? Delikado. Halik nga ninanakaw niya, puri pa kaya? I stayed on the sofa the whole day, waiting for his secretary to go home. They spend the whole day together. I guess they are newlyweds. That's why when she's about to go home, I breathe satisfyingly. I even stared boredly at how she finger combed her bouncy, curly hair. Hindi ko nga maiwasang ikumpara iyon sa buhok kong tuwid at blonde. Tingin ko mas may buhay ang sa kanya. Nang mawala na siya sa paningin ko ay hindi ko pinansin si Delton kahit pa nasa akin na ang atensyon niya. Humihikab lang akong umakyat, dumiretso sa master's bedroom pero hindi tuluyang pumasok. Bakit ba ako susunod sa kanya? May tatlo pang extra na kwarto, pwede naman siguro sa guestroom. Sa naisip ay mabilis akong pumihit paharap para sana kausapin ito ngunit dibdib na niya ang naharap ko. Nasa tapat ko na ito, nak
Read more
KABANATA 6
Ilang beses kong tinabon ang mukha sa unan nang parang sirang plaka na umuulit sa isipan ko ang halikan. Ang lambot ng mga labi niya ay kaibahan sa matigas niyang awra. Pakiramdam ko nga ay nararamdaman ko pa ang tamis ng kanyang dila."Sage, matulog!" impit kong sigaw ngunit paglundo ng kama ang naramdaman ko."If you can't sleep on the bed peacefully beside me, then just hug me. You slept so well when you hugged me the last time," he mocked as I felt him moved closer.Napaangat ako ng ulo at nahihiyang umiwas ng tingin matapos mahagip ang mga labi niya."L-umayo ka nga, Delton! Kalmahan mo lang-""What, Savvy? Hindi ba dapat ikaw ang kumalma?" nalilitong tanong niya.Muntik ko nang masampal ang sarili dahil doon. Kasalanan ng mga labi niya kung kaya't hindi na matino ang isip ko. Ngayon ay hindi ko na alam kung paano pa siya tatarayan."Uhm. Basta! Kumalma ka. Matulog ka tapos huwag ka ng magising, I mean tulog lang." Ngumiwi ako na
Read more
KABANATA 7
"Nag-asawa, magba-bahay din naman pala ng ibang babae," bulong ko habang inaayos ang canvas sa sala.Kinuha ko ang palette at umupo sa high-stand chair saka nilingon ang hagdan.Gabi na pero hindi pa sila lumalabas ng opisina. Ganito rin ba sila kahit noon pa? Secretary with benefits nga siguro.I pouted my lips and dipped my paint brush in the black paint.Gutom na ako pero nandoon pa rin sila sa opisina. Hindi ba sila kakain?I sighed as I started to let my brush touch the canvas and paint small dark circles in the middle.Nakagat ko ang labi sa pagpigil sa sariling katukin sila sa loob ng opisina. Pero hindi ko mapigilan ang sariling tumayo, binitiwan ang palette at brush bago umilang hakbang patungo sa hagdan.But I was taken aback when I saw him going downstairs, looking at me intently but with a little concern.Natigilan pa ako sa ki
Read more
KABANATA 8
Kinaumagahan kahit na duda ako sa ngisi ni Delton ay hindi pa rin maialis ang ngiti sa labi ko. Kahit nang kumakain ng almusal."What's with your smile?" he asked as he put some garlic rice on my plate."Huh?" Nilingon ko siya at tanging aburido niyang itsura ang nasilayan ko."Bawal bang ngumiti, Attorney?" Tinaas ko ang kilay ko na mas lalong kinakunot ng noo niya."I won't meddle with your happiness, just make sure I am part of it." Binaba niya ang hawak na kubyertos at mahinahong tumayo.My lips parted and I looked at him with disbelief, "Attorney, maybe you forgot that you asked for this mess. The fact that I agree with this without my heart, only means that I will never be happy with you—""Then, I'll make you happy. Who's your request again? Andres? Fine, I'll hire that Andres here. Check the garden at ten am."Iyon lang ang sinabi niya bago hinila ang coat niya sa sandalan ng upuan at tumalikod. Tuloy-tuloy pa ang lakad
Read more
KABANATA 9
He pushed me more against the wall and kissed me deeply. I felt weak when he caressed my waist as he nibbled my lower lip. He groaned a little and pushed himself closer to me, eating all of the space in between us and feeling his hard chest on mine. My hands crawled over his nape and hair, pulling his head back. His tongue delved inside, making the kiss much wilder.His lips brushed against my jaws, leaving sensual, sweet kisses on my ear. I even felt his hand travel onto my thigh and was about to put it on his waist, but I suddenly woke up from the sensation. My eyes opened and I realized what we were doing. The heat was still there, but my mind was winning this time.It hit me! He wants dirty things!Sa naisip ay mabilis agad ko siyang tinulak at marahas na pinunasan ang mga labi ko. Hindi niya inasahan iyon at namungay pa ang mga mata."Sa tingin mo ba ganoon lang iyon? Kiss and make-up?!"

Read more

DMCA.com Protection Status