LOVE ME AFTER MARRIAGE

LOVE ME AFTER MARRIAGE

By:  MATECA  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
10Chapters
245views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Dahil tutol si Shan na ipakasal siya ng kanyang madrasta sa matandang mayaman na pinagkakautangan ng malaki nang namayapa niyang ama kaya tumakas siya sa bahay nila. While escaping she is almost hit by a car. But luckily, a dazzling lights that comes out from inside her bag saved her life before she fainted. Nang pagbalikan siya ng malay ay natuklasan niyang nasa loob na siya ng paborito niyang komiks kung saan kamukha niya ang piping anak ng isang ministro sa palasyo na nakatakdang ikasal sa prinsipe ng kahariang iyon na kilala hindi lamang sa pagiging matapang kundi maging sa hitsura nitong nakakatakot. Shan has no choice but to marry the prince. Despite of their differences they learn to trust and love each other in the process. Ngunit paano kung matuklasan ni Prinsipe Cane ang isang katotohanan tungkol sa pagkatao niya na hindi nito kayang tanggapin? May forever ba para sa kanilang dalawa ni Prinsipe Cane gayong magkaiba sila ng mundo at hindi naman siya forever na mananatili sa mundong iyon?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
10 chapters
Chapter 1
Malakas na naibagsak ni Shan sa mesa ang hawak niyang baso nang marinig niya ang sinabi ng kanyang madrasta. "Ulitin mo nga ang sinabi mo, Tita Auria?" tanong niya dahil baka nagkamali lamang siya ng dinig sa sinabi nito. Inirapan siya ng kanyang madrasta bago inulit ang sinabi nito. "Ang sabi ko ay ihanda mo ang sarili mo dahil magpapakasal ka kay Don Bernardo. Malaki ang naiwang utang ng iyong ama sa matandang iyon at naniningil na siya." Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Tama pala ang dinig niya sa sinabi nito.  "Bakit ako? Tatlo kaming anak ni Daddy pero bakit ako ang ipapakasal mo sa matandang iyon?" nagpipigil ng galit na tanong niya. Sabagay, alangan namang ipakasal nito ang dalawang anak nito sa isang matandang mayaman na amoy lupa na. Talagang siya ang pipiliin nitong ipakasal sa matandang iyon dahil hindi naman siya tunay nitong anak kahit pa sabihing halos ito na ang nagpalaki sa kanya. Maliit pa kasi nang mamatay ang kanyan
Read more
Chapter 2
Unti-unting iminulat ni Shan ang kanyang mga mata at iginala sa hindi pamilyar na lugar na kanyang kinaroroonan.Ito ba ang langit? Patay na ba ako? Ganito ba ang hitsura ng langit? Parang nasa loob lamang ako ng isang makaluma ngunit mamahaling kuwarto, ah. Saglit niyang inalala ang huling natatandaan niya bago siya napunta sa lugar na iyon. Pumasok sa isip niya ang pagbabalita sa kanya ni Auria na ikakasal siya sa matandang mayaman bilang kabayaran sa malaking pagkakautang ng kanyang ama, ang pagtakas niya sa bahay nila at ang muntikan na niyang pagkakabangga sa isang kotse ngunit hindi yata natuloy dahil wala naman siyang maramdamang masakit sa kanyang katawan. Kaya ang ibig sabihin ay hindi pa siya patay. Pero nasaan siya? Anong klaseng lugar itong kinaroroonan niya?Bahagyang napanganga si Shan nang biglang pumasok sa kuwartong kinaroroonan niya ang isang babae at basta na lamang umiyak sa kanyang tabi.
Read more
Chapter 3
Habang inaayusan si Shan para sa kanyang kasal ay hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal siya at sa isang prinsipe pa. Wala siyang nagawa kundi ang magpatianod na lamang sa mga nangyayari. Maliban sa hindi niya alam ang mundong kinalalagyan niya ngayon ay wala naman siyang maisip na paraan para pigilan at hindi matuloy ang kasal niya sa prinsipe. Kaya no choice siya kundi ang magpatiayon na lamang."Ang ganda-ganda mo naman, Binibining Shan," humahangang sambit ni Manda matapos siyang ayusan ng mga kasambahay nila. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala sa nakikitang hitsura niya sa harapan ng salamin. Ang kanyang mahabang buhok ay itinaas ang iba samantalang ang ibang hibla naman ay hinayaang malaglag sa magkabilang gilid. Hindi niya alam kung anong hair style ang tawag doon dahil kakaiba. Kahit ang paglalarawan ay hindi rin niya kayang mailarawan. May malaking parang korona na ipinatong pa
Read more
Chapter 4
Palakad-lakad si Shan sa loob ng kuwartong pinagdalhan sa kanya ni Anding, ang pinuno ng mga kawaksi sa manor ng prinsipe na kanyang napangasawa. Kanina matapos siyang mailigtas ni Prinsipe Cane ay basta na lamang siyang iniwan sa kamay ni Anding na hindi naman malaman kung ano ang gagawin sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aalinlangan at pag-iisip kung ano ang gagawin sa kanya ay nagpasya itong samahan siya sa isa sa mga kuwarto sa loob ng manor. At ngayon nga ay hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may nagawa siyang mali at naghihintay kung ano ang kanyang magiging parusa. "Binibining Shan, mukhang walang may gusto na nandito ka kahit isa man lang sa mga tao rito. Kanina pa tayo rito ngunit wala man lang pumupunta rito para kausapin ka. Ni wala ngang sumalubong sa'yo pagdating mo kanina. At kung hindi ka pa binalak ni Ginoong Rasmun na kidnapin ay hindi pa lalabas si Prinsipe Cane para pigilan ang kasintahan mo
Read more
Chapter 5
Magli-limang oras nang nakaluhod si Shan sa sahig habang may asin sa ilalim ng kanyang mga tuhod. At pati si Manda na ipinagtanggol lamang siya ay kasama na rin niyang nakaluhod. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng parusa dahil kahit minsan ay hindi siya pinarusahan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito sa tunay na mundo at hindi dito sa mundo ng komiks.     Pinagpapawisan na siya ng malapot lalo at nakasuot pa siya ng veil sa kanyang ulo. Nanginginig na rin ang kanyang mga tuhod at ramdam na niya ang hapdi ng asin sa kanyang balat. Gusto niyang maiyak sa sitwasyong nasangkutan niya. Araw ng kasal niya ay heto siya't nakaluhod na parang nakagawa siya ng malaking kasalanan. Dapat nga ay magsaya siya dahil araw ng kasal niya sa isang prinsipe ngunit kabaliktaran ng nangyayari. Nagdurusa siya ngayon dahil sa kasalanang hindi naman niya masasabing kasalanan talaga. Kasalanan ba niya na nakakapagsalita siya? Hindi ba dapat matuwa ang ina ni Prinsipe Can
Read more
Chapter 6
Kanina pa si Shan palakad-lakad sa loob ng kanyang kuwarto. Pangatlong araw pa lamang niya sa manor ni Prinsipe Cane ay sobrang nabo-bored na siya. Hindi siya masyadong lumalabas sa kuwarto niya dahil ayaw niyang makadaupang-palad ang ina ni Prinsipe Cane pati na rin si Tamia na mukhang mabait naman ang hitsura ngunit hindi pa rin siya kumbinsido sa kabaitang ipinapakita nito sa kanya."Wala man lang mapaglibangan sa mundong ito. Mababaliw ako kung magtatagal pa ako rito," himutok ni Shan. Sa dinami-rami ng puwede niyang mapasukan ay sa loob pa siya ng komiks nakapasok. Masarap lamang basahin ang kuwento ng komiks na pinasukan niya ngunit hindi maganda kung mai-experience niya mismo. Walang cellphone walang internet, kahit ano wala. "Ano ba ang ginagawa ko dati kapag naiinip ako?""Nagbuburda po kayo, Binibining Shan. Iyan ang gustong-gusto mong gawin para palipasin ang oras at hindi ka mainip," sagot sa kanya ni Manda.
Read more
Chapter 7
Hindi mapigilang kabahan ni Shan habang pinapalibutan sila ng mga assassin. Ang lakas ng dagundong nang kanyang dibdib. Sa sobrang lakas ay naririnig na niya ang pagtibok ng kanyang puso. Tila gusto ng lumabas sa kanyang rib cage ang kanyang puso dahil sa sobrang bilis at lakas ng pagtibok niyon."Binibining Shan, ano ang gagawin natin ngayon?" tila maiiyak na tanong sa kanya ni Manda. Mukhang hindi ito sanay na malagay sa ganoong sitwasyon. Kung hindi ito sanay ay lalo na siya. Never pa siyang nakaharap ng mga assassin sa buong buhay niya."Hindi ko alam," kinakabahan din niyang sagot. Kinuha niya ang bag niya sa kanyang likuran at kinipkip itong mabuti na para bang maililigtas sila ng bag niyang iyon. Pero ano nga ba ang kailangan nila sa kanya? Wala naman siyang kaaway kaya sino ang magtatangka sa buhay niya? "Ano ang kailangan ninyo sa amin? Wala naman kaming kasalanan sa inyo."Mamamatay na siya kaya mas mabuting malaman niya kung ano ang dahilan at bakit sila pina
Read more
Chapter 8
"Saan ka nanggaling, Shan?"Mula sa tangkang pagpasok sa loob ng kanyang kuwarto ay biglang napahinto si Shan nang marinig ang malakas na boses na iyon ni Consort Jhing. Walang anuman na nilingon niya ito."Pumunta lamang ako sa bahay namin para kunin ang bag ko," sagot niya rito."Baka naman nakipagkita ka lamang sa iyong kasintahan kaya ka umalis. Kunwari ay kinuha mo iyang, bag-bag na tinutukoy mo pero ang totoo ay nakipagkita ka sa lalaki," nanlilisik ang mga matang wika nito."Ina, baka naman nagsasabi ng totoo si Shan. Hindi naman siguro siya nakipagkita sa Rasmun na iyon," pagtatanggol sa kanya ni Tamia.Napaikot na lamang niya ang kanyang mga mata. Ang galing talagang umakto ni Tamia. Malakas ang kutob niya na nagbabait-baitan lamang ito sa harapan ng a
Read more
Chapter 9
"Saan n'yo ako dadalhin? Bitiwan n'yo ako!" malakas na sigaw ni Sasa habang kinakaladkad ng mga tauhang inutusan ni Shan para iharap sa kanya ang maid ni Consort Jhing. "Ipasok 'yan dito," utos niya sa mga tauhang inutusan niya."Ikaw ang may pakana nito? Ano ang binabalak mong gawin?" nanlalaki sa galit ang mga mata na tanong ni Sasa sa kanya."Wala naman. Ibabalik ko lang sa'yo ang ginawa mo sa akin noong isang araw," nakangiting sagot niya rito. Isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa kanang pisngi nito na agad namula. "Ito naman ay para sa pag-aastang reyna sa harapan ko," isa pang malakas na sampal ang pinadapo naman niya sa kaliwang pisngi nito."Walang hiya ka! Hindi ka ba natatakot na makarating kay Konsorte Jhing ang ginagawa mong ito sa akin?" nanlilisik sa galit ang mga mata na tanong nito sa kanya. Bilib siya sa tapang nito. M
Read more
Chapter 10
"Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Shan. Huwag kang gumawa ng kuwento," galit na wika ni Tamia nang sitahin ito ni Shan tungkol sa kanyang natuklasan na binabalak nitong gawin kay Prinsipe Cane."Huwag ka nang magkaila pa, Tamia. Inamin na sa akin lahat ni Sasa. Pero huwag kang mag-alala dahil wala naman akong balak na isumbong ka o di kaya ay hadlangan ang binabalak mong gawin. Nandito pa nga ako para tulungan ka," nakangiting sabi ni Shan sa nabiglang dalaga.:Sa tingin mo ay maniniwala ako sa'yo? Siguradong pinapasakay molang ako para wala akong lusot," hindi naniniwalang sagot ni Tamia."bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ikaw na nga itong tinutulungan ay ayaw mo pa," inis na sabi niya rito. Hindi niya ipagpipilitan ang kanyang sarili kung ayaw nitong maniwala sa kanya. Akmang tatalikuran na niya ito nnag bigla siyang pigilan.<
Read more
DMCA.com Protection Status