MARUPOK GIRLS #3: Kiz Martinez

MARUPOK GIRLS #3: Kiz Martinez

By:  Sisa Pasicolan  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
3Chapters
75views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Despite being a head-turner and possessing both beauty and brains, Kiz Martinez is called plain and boring by his ex-boyfriend, Dexter. Right after her heart ruthlessly broken, Jordan came into her life to ease her pain. But Kiz has no intention to entertain him as he is known as "playboy". But using his attractive looks and magnetic charm, Jordan succeeds in making Kiz fall in love with him. Kiz loved him dearly, she is even willing to throw away everything just to be with him. But with her feelings growing stronger, Kiz soon discovers that Jordan's love is fake. As he is just trying to take a revenge-stealing the latest robot in Martinez' Company. Is she going to pretend that she doesn't know anything about Jordan's plan and continue their lovestory? Or is their story bound to end up with her second heartbreak?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
3 chapters
Simula
Today is February 07, 3042. And it's my Moma's birthday!"Happy birthday, baby! I love you so much!""Thank you, baby! I love you too!" I cringed when they kissed each other."Ang sweet nina Moma at Dada. Sana gan'yan din kami ni Zake sa pagtanda." Hinila-hila ni Zia ang dulo ng aking damit sa sobrang kilig."Bakit tumatanda ba kayo?" I smiled at her sweetly but she just rolled her eyes and pouted.Napailing na lang ako nang lumayo ito sa akin at lumapit kay Zake, na asawa niya, at may ibinulong habang nakatingin sa akin. Moody as always.Zake and Zia are both robots. Dada invented them. Para lang silang mga tao, nagagawa nila lahat ng kayang gawin ng tao. They can also read everyone's mind. Ang balat, pigura, at ang buong itsura nila ay parang sa mga tao lang.Nakunan si Moma noon, and Dada wants Moma to be happy again. That's why he invented a baby robot. But they grew up faster unlike people, and they stopped growing physically when
Read more
Kabanata 1
"Whore!""Inaagaw mo ang boyfriend ko!" I was stunned when she suddenly grabbed my wrist. Napapikit na lamang ako ng mariin nang hinila niya ako patayo. This is so embarassing!Hindi ito ang unang beses na may sumugod sa akin habang tinutulungan ko lamang ang kanilang nobyo sa academics."Hey! Babe! She's just my classmate. Calm down," pang-aawat ni Ronel, ang aking ka-klase. Tinanggal nito ang kamay ng kaniyang girlfriend sa akin at hinila palayo."Y-yeah! I was just helping him." Pagtatanggol ko sa sarili ngunit halatang hindi ito naniniwala."Really? O ganito ka talaga dumiskarte sa mga lalaki? I heard a lot about you, at totoo nga. Pretending to be simple and demure, pero nasa loob pala ang kalandian." She smirked and looked at me from head to toe."Stop that! You're so unreasonable! Did you even saw us kissing? You know what? Let's break up! I'm so tired of all your immaturities!" Sigaw ni Ronel. Laglag ang panga ko habang tinitingnan s
Read more
Kabanata 2
But all the foreign feelings I felt earlier suddenly disappeared.I already told you, Kiz! Mas malala pa 'yan sa gago mong ex!Singhal ko sa sarili habang matalim na nakatingin sa banda ni Jordan. Wala pang limang minuto nang umalis siya pero may kumakalambitin na sa kaniya.The girl is laughing while holding Jordan's arm. Nangingiti lang si Jordan pero alam kong sobrang tuwa niyan sa loob-looban niya. Nakabingwit na naman eh!I sighed heavily. That's a lesson for you, Kiz. Ang bilis mo naman kasing bumigay! Hindi naman ako ganito noon. Marami ring nagtatangkang manligaw sa akin, I can see all their efforts ngunit hindi ako bumibigay. Kailangan ko na talaga yatang iumpog ang aking ulo para matauhan. Tsk!"Anything wrong?" Concern na tanong ng robot sa akin nang makapasok na ako sa kotse at padabog na isinara ang pintuan."Nothing. Let's just go home, please." Nakatungong sagot ko, kunwaring abala sa cellphone.Read more
DMCA.com Protection Status