STEP INTO MY HEART

STEP INTO MY HEART

By:  Daylan  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
4Chapters
156views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Spoiled si Lyra sa kanyang mga magulang magmula pagkabata. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya sa kahit na anong paraan. Ngunit may isa siyang gusto na kahit anong gawin niya ay hindi niya makuha-kuha. Ang mailap na puso ni Bradz Santillan. Ang binatang tinulungan ng kanyang mga magulang para makatapos ng pag-aaral. Dahil sa labis niyang pagmamahal dito ay nagawa niya itong pikutin. Nagtagumpay siyang makuha ang binata dahil pinakasalan siya ngunit inani naman niya ang galit nito. Paano niya ito tuturuang mahalin siya kung sa bawat pagsulyap sa kanya ay may halong pagkasuklam? Paano niya makukuha ang puso nito kung sa isang tawag lamang ng ex-girlfriend nito ay agad itong dumarating? Paano niya maipapanalo ang isang laban kung sa una pa lang ay alam na niyang talo siya?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
4 chapters
Kabanata 1
Nagliliwanag ang malawak na hardin ng mansion ng mga Dela Serna. Maraming magaganda at makukulay na bombilya ang nakakabit sa paligid ng kanilang hardin. May live band pang tumutugtog sa gitna na ginawan pa ng stage. Bumabaha ang ng mga pagkain, inumin at regalo. Kahit sinong may kaarawan ay talagang matutuwa kung ganoong karangya ang handaan. Ngunit hindi si Lyra. Dahil kanina pa siya nakasimangot habang walang tigil ang pagsilip sa gate ng kanilang malaking bahay.Wala siyang pakialam kung marami siyang natanggap na regalo at kung maraming tao ang dumating para dumalo sa kanyang ika-dalawampung kaarawan. Dahil ang tanging tao na kanina pa niya hinihintay dahil hindi pa dumarating ay walang iba kundi si Bradz Santillan. Ang nag-iisang lalaki na nagmamay-ari ng kanyang puso.Ten years old pa lamang siya ay crush na niya si Bradz na noo'y eighteen years old naman. Habang tumatagal ay lalong lu
Read more
Kabanata 2
Hindi na mapigilan ni Lyra ang panibughong nararamdaman habang nakatingin sa kina Carla at Bradz na sweet na sweet na nagsasayaw sa gitna ng pinaka-dance floor. Nagsasaya ang dalawa habang siya ay tila hinihiwa ng isang matalim na kutsilyo ang dibdib sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya ngunit bakit hindi niya makuha-kuha ang nag-iisang lalaki na minahal niya? Marami siyang manliligaw ngunit isa man sa kanila ay walang nakabihag sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng nobyo at hindi lang isa o dalawa kundi marami. Sa dami ng mga naging boyfriend niya ay hindi na niya mabilang at hindi nna rin niya matandaan kung sino-sino ang mga pangalan ng naging boyfriend niya. Ngunit lahat sila ay umabot lamang ng araw ang pakikipag-relasyon sa kanya. Agad din kasi siyang nakikipaghiwalay kapag nakita niya na walang epekto kay Bradz kung may bago man siyang boyfriend. Pinapaalalahanan lamang siya nito na hu
Read more
Kabanata
Hilong-hilo na ang pakiramdam ni Lyra dahil hindi na niya mabilang kung gaano na karami ang nainom niyang alak. Umiikot na ang kanyang pakiramdam. Sa buong buhay niya ay ngayon pa lamang siya nakainom ng ganito karaming alak. Hindi kasi siya pinapayagang ng kanyang mga magulang na uminom ng maraming alak dahil mabilis nga siyang malasing. Hindi naman siya nagpipilit na uminom ng alak dahil ayaw niya ang pakiramdam nang may hangover. Ngunit sa mga oras na iyon ay gusto niyang lunurin ang kanyang sarili ng alak para kahit paano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Abala ang kanyang mga magulang sa pakikipag-usap sa mga amiga nito at nagsasayaw naman sa dance floor si Chelli kasama ang boyfriend nito kaya walang pipigil sa kanya sa nais niyang pagpapakalasing.Muling kumuha ng baso na may laman na alak si Lyra at mabilis na dinala sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man niya iyon magawang inumin ay may malakas na kamay
Read more
Kabanata 4
Ten minutes nang late si Bradz sa kasal nila at nagsisimula nang umugong ang anasan sa loob ng simbahan. Nagsisimula na ring kabahan si Lyra. Nag-aalala siya na baka biglang umatras sa kasal nila ang binata. Hindi lang siya ang mapapahiya kundi mas lalo na ang kanyang mga magulang. Nag-aalala siya sa para sa kalusugan ng kanyang ama. May sakit kasi ito sa puso at nangangamba siya na atakehin ito kapag hindi matuloy ang kasal nila ni Bradz.Kahit umuugong na ang bulong-bulungan sa loob ng simbahan na hindi raw darating si Bradz dahil shotgun wedding daw ang magaganap ay nilalakasan niya pa rin ang kanyang loob. Naniniwala pa rin siya na hindi makakayang ipahiya ng binata ang mga taong tumulong dito para makapag-aral at maging CEO ng J-Fashion Industry, kung saan ang daddy naman niya ang chairman. At alam naman ni Bradz na may sakit sa puso amg daddy niya kaya mag-aalinlangan ito na hindi sumipot sa kasal nila dahil baka kung mapaano
Read more
DMCA.com Protection Status