Behind Closed Doors

Behind Closed Doors

By:  KarleenMedalle  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
16Chapters
335views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Sasha Miranda almost had it all—the family that loves her more than anything in this world, loyal friends that always got her back, the fame and the riches that every woman envied, desired and would only dreamed of, except for one thing—William Saavedra’s affection. *** Sasha thought that finally, her dreams is finally coming true to life when the love of her life, William proposed a marriage to her but little did she know, it was only for business—a marriage of convenience. She did every good wife would do—she cooks for him, she irons his clothes, she cleans the house, she does the household chores, and be the understanding, patient and kind wife he will ever want but none of those worked as her husband kept on cheating with her with Olivia Vanderhurst, his ex-girlfriend. Witness a woman, a daughter and a wife fight for her right and for the love she ever wanted, but until when the love would be enough? Until when would she be a martyr wife? When the respect is lost? When the love is gone? Or when a life is forever lost?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
16 chapters
Prólogo
Ang sabi nila ay sobrang suwerte ko raw sa buhay dahil nasa akin na ang lahat-lahat—ganda, talino, kasikatan, karangyaan, at ang pagiging isang butihing maybahay ni William Saavedra, isang mayamang business tycoon. Ang sabi nila ay wala na raw ako’ng ibang mahihiling pa sa buhay dahil nasa akin na ang lahat ng kinaiinggitan ng ibang mga babae pero ang hindi nila alam ay lahat ng iyon ay isang kasinungalingan lamang, isang malaking pagpapanggap dahil ang totoo ay kabaliktaran ng nakikita ng mga mata nila ang mga nangyayari sa totoong buhay. Behind closed doors I don’t have a perfect life unlike everyone thinks because behind closed doors, I am the invisible, neglected and the hated wife of William Saavedra. Isa lang naman ang gusto kong makamit sa buhay na ito at iyon ay ang mahalin din ako ni William pabalik kagaya ng pagmamahal ko sa kaniya pero ang sobrang hirap na makamit iyon lalo na kung kasal nga kami pero may ibang l
Read more
Capítulo Uno: The Transferee
Eight years ago… “Buenos días, mi amor!” [Good morning, my love!] bati ni Mommy sa akin pero inismiran ko lang siya at sumubo ng isang kutsarang punong-puno ng chocolate cereal at hindi siya pinansin. “Nagtatampo ka pa rin ba dahil umuwi tayo rito sa Pilipinas?” “Sí!” [Yes!] sagot ko bago malakas na napabuntong-hininga. “I-I just can’t understand your decision, ‘My. Why divorce Papá? Why left Spain for this… this,” I paused. Hindi ko alam kung ano ang tamang salitang idudugtong ko para i-describe ang bansang ito. “This is your country, too, Sasha. Ang Pilipinas ay bansa mo rin. Hindi ba’t marapat lamang na malaman mo ang isang parte ng pagkatao mo?” “Por favor!” [Please!] Sarkastikong pinaikot ko ang mata ko dahil sa sinabi niya. Hinding-hindi
Read more
Capítulo Dos: The Brat
Napaling pakaliwa ang mukha niya dahil sa ginawa kong pagsampal ng sketch pad sa mukha niya. Bahagyang na-guilty ako sa pananakit na ginawa ko sa kaniya lalo’t dumugo ang gilid ng pisngi niya at nagmarka talaga ang sketch pad ko sa pisngi niya pero siya naman ang humingi sa akin noon! Siya ang humingi sa akin na saktan ko siya dahil sa pang-iinsulto niya sa passion at sa craft ko. Pinanuod ko ang pagtatagis ng bagang niya at ang bahagyang pagmasahe ng kamay niya sa kaniyang kanang bahagi ng mukha. Namumula ang kanan niyang pisngi at bumakat talaga doon ang sketch pad ko. Napanguso ako para itago ang bahagyang pagngatngat ng guilt sa pagkatao ko. “Sino ka sa tingin mo para saktan at ipahiya ako ng ganito sa harap ng maraming tao?” Matalim ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Gusto kong matakot sa pagbabanta sa boses niya at mapaatras sa dilim na nakikita ko sa itsura niya pero ang mataas kong pride an
Read more
Capítulo Tres: The Truth
Nakahalukipkip at nakataas ang kilay na tinitigan ko ang maarte at OA na si Olivia habang nanginginig hindi lang ang mga kamay niya kundi maging ang bibig niya sa kaba at namumutla rin siya pagkatapos niyang makitang pumasok sa loob ng Guidance Office ang mga magulang niya. I scoffed loud enough for all of them to stare at me for a good one minute before they looked away after I raised my right brow at them. “Alam ninyo ba kung bakit ko kayo ipinatawag lahat sa opisina ko, Ma’am and Sirs?” Umismid ang pulang-pula na labi ni Mrs. Vanderhurst at matalim at dismayadong tinapunan ng tingin si Olivia na mas lalong napayuko at napaiwas ng tingin, “Ano pa nga ba sa tingin mo, Dr. Herrera? Malamang ay may kalokohang ginawa na naman iyang si Olivia.” Ooh! Sweet! Isang ngiti ang sumilay sa labi ko pagkarinig ko sa sinabi ni Mrs. Vanderhurst. Mukhang alam niya
Read more
Capítulo Cuatro: The Mischievous Troublemaker
Kinabukasan ay late na ako’ng pumasok dahilan para pagtinginan ako ng lahat maging ng gurong nasa gitna. “You are early for your next class, Miss?” patanong na sita sa akin ng babaeng guro.   Ngumisi ako sa kaniya bago ko hinawi ang mahaba at kulot-kulot kong buhok na kulay kayumanggi patungo sa kanang balikat ko. “Sasha,” tugon ko habang may maliit na ngiting naglalaro sa bibig ko. “Yo soy Sasha Domingo Miranda, Señora. Encantada de conocerte.” [I am Sasha Domingo Miranda, Ma’am. Nice to meet you.]   Napatango-tango siya habang istrikto pa rin ang bukas ng mukha niya, “I supposed ay nagpapakilala ka ng sarili mo.”   Nakangiting tumango ako at dinilaan ko ang labi ko habang nakatingin pa rin sa mga mata niya at bumulong sa sarili ng, “Obviously, I did.”   “Dahil late ka ay tatayo ka riyan sa labas hanggang matapos ang klase natin at may tig-dalawang libro ang nakapatong sa likod ng kamay mong nakadip
Read more
Capítulo Cinco: The Cafeteria Incident
Mariing ipinikit ko ang mga mata ko dahil hindi ko yata madadaan sa mga malalalim na buntong-hininga ang galit at inis na unti-unting umuusbong at  tumutubo sa puso kong kasalukuyang bumibigat at namimilipit sa galit at inggit ko kay Olivia. Pagdilat ng mga mata ko ay nakatingin silang lahat sa akin. Ang nagmamalaking ngisi ni Olivia at ang tuwang mababakas at nakapinta sa mukha niya ang pinakanakapagpagalit talaga sa akin. Gusto kong burahin ang nakakainis na ngising nakaukit sa mukha niya at ang tuwang kumikinang sa kulay asul niyang mga mata. “What?” asik ko sa kanilang lahat habang halos habulin ko ang sarili kong hininga dahil sa galit na namumukadkad sa dibdib ko. “Kung ayaw mo pang mag-order or kung hindi ka pa decided ay mauuna na lang kami ni William na um-order lalo’t nagugutom na kami.” “Nasa likuran ka namin, hindi ba, Olivia? That only means one t
Read more
Capítulo Seis: The Punishment
Gusto ko ng umuwi sa bahay, magkulong sa kwarto ko at umiyak sa unan ko.   Hindi ko pa lubos na kilala si William pero nasasaktan na ako ng ganito dahil lang sa nalaman kong girlfriend niya ang epal na si Olivia. Yes, alam ko at ramdam ko na may namamagitan sa kanila pero ang makumpirma iyon mismo sa bibig ni William? Iyon ang masakit. Iyon ang parasite na ngumangatngat sa dibdib ko at nagpapanginig ng kalamnan ko.   Tahimik lang kami habang naglalakad papunta sa Guidance Office.   Hindi na ako nagtaka kung bakit hindi namin kasama si Olivia habang papunta roon. The epal is scared of her parents kaya I’m sure ay hindi niya gugustuhing makarating ulit ang ganitong bagay sa parents niya dahil tiyak na mapapagalitan na naman siya nila.    “Can we agree to one thing, Sasha?” I subtly glanced at him at hindi ko mapigilan ang sarili kong mas lalong humanga at mamangha sa kaniya dahil nagmukha siyang g
Read more
Capítulo Siete: The Cafeteria Incident 2.0
Hindi naman pala kasingsama ng ugali ni Ma’am Cruz ang iba ko pang subject teachers dahil sila mismo ang nagsabing umuwi na muna ako dahil sa nangyari sa Guidance Office pero ako na ang umayaw sa offer nila.   Pabida si Betty kaya sinabi niyang tutulungan niya ako sa parusa ko kahit na sinabi ko ng hindi ko kailangan ang tulong niya at umuwi na lang siya pero hindi talaga siya nakinig sa akin. Sabi pa nga niya sa akin ay, “What are friends are for?” sinupalpal ko nga siya ng pabalang na sagot at sinabing hindi naman kami magkaibigan pero ngumiti lang siya kahit kitang-kita ko sa mga mata niyang nasaktan ko siya dahil sa sinabi ko.   Pagpasok namin sa cafeteria ay wala ng tao bukod sa ilang trabahador na papauwi na at hinintay lang talaga ako para i-brief at i-orient ako sa kung ano ang dapat na gawin ko.   “Gets niyo po ako, Ma’am?” Kumurap-kurap lang ako bilang sagot sa tanong ng babaeng crew.   “No
Read more
Capítulo Ocho: The Heated Argument
Napatango-tango lang ako sa sinabi ni Mommy because she was really right with what she said. Napalabi ako, “Okay, but I won’t apologize to her now kasi hindi ko pa rin alam kung bakit ako pa ang mali when Gloria literally started it.” I heard her sighed on the other line again, “Okay, Sweetpea at pag-uusapan natin iyan when you get home, but for now ay gawin mo na muna ang punishment mo—ninyong tatlo, so the employees could go home and rest na.” “Okay.” “Good luck and, please do your best at huwag mo silang bigyan ng sakit ng ulo at huwag mong pairalin iyang pagiging elitist mo because, remember we are no longer in Spain and your father is not always here para ipagtanggol ka kahit na ikaw pa ang mali and take note that I will no longer tolerate you if you misbehave, okay?” “I misbehaved kaya kahapon kaya nga ay may punishment ako ngayo
Read more
Capítulo Nueve: The Bully and the Bullied
It’s been almost four months, since Mommy and I transferred her sa Philippines and so far so good naman.   Marami ako’ng mga bagay na dito ko lang naranasan sa Pilipinas. Iyon iyong mga bagay na hindi ko kailanman naranasan back when we were in Spain—being called in the Guidance Office, being yelled by a grumpy teacher, having myself kicked out in a class, then having detention because of it, to being punished for my mischiefs, then, to cleaning the whole cafeteria, sweeping and mopping the floor, cleaning and disinfecting the tables, washing the dishes and the most controversial of all… This is my first time belonging in a clique, my first time having a circle of friends with the weird people. I belonged to a group of weird people (not that I had much of a choice); ako, si Betty, the nerd, the double trouble cousins, Gil and Geronimo, Rex aka Scar Face, the bantay of the Detention Jail and Gloria, the one I insulted back in my first day of punishment. Gloria wa
Read more
DMCA.com Protection Status