I LOVE YOU, MASTER (Mafia's Cage 1) Filipino

I LOVE YOU, MASTER (Mafia's Cage 1) Filipino

By:  JL Dane  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
2Chapters
114views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

MAFIA’S CAGE Series 1: I Love You, Master Written by JL Dane Rated twenty-oneplus (Read at your own risk) TEASER: “Marry me and you’ll live.” Alissandra didn’t realize what is happening. Akala niya ay natakasan na niya ang masalimuot na nangyari sa kanyang pamilya nang siya lamang ang tanging nakaligtas. Sa pagtatago ay inakala na niyang ligtas siya, ngunit bigla na lamang sumulpot ang lalaki at handa itong sirain ang pinakaiingatan niya magpakasal lamang siya. Handa raw siya nitong buhayin at ibigay ang magandang buhay, pera at yaman, makasal lamang sila sa sandaling iyon. Paano kung malaman niya ang totoong dahilan kung bakit sila magpapakasal? Mapatawad kaya niya ang lalaki? Paano kung isa sa kanila ang mahulog sa magulong mundo ng Mafia’s Cage? All rights reserved©2022

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
2 chapters
CHAPTER 1: Don
=DISCLAIMER=©2022 I LOVE YOU, MASTER (MCS1) written by JL DaneAll rights reserved. This is a work of fiction. Names, places, businesses, characters, and incidents are either the product of the author’s imagination or are used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons living or dead, actual events or locales is purely coincidental. PIRATING CONTENT IS ILLEGAL: If this content is captured and published, the offender can be traced and will face the full extent of the legal ramifications stated by the law.Please follow/subscribe, comment, and add this to your library.***************NANGINGIBABAW ang boses ni Don Manolo matapos malamang nakawala ang isang batang babae nang pumunta ang kanyang mga tauhan para patayin ang mga magulang nito ng malaki ang pagkakautang sa kanila. At ang batang babae na nasa walong taong gulang ay siyang anak na nakaligtas at nakatakas.&l
Read more
CHAPTER 2: Abductor
=DISCLAIMER=©2022 I LOVE YOU, MASTER (MCS1) written by JL DaneAll rights reserved. This is a work of fiction. Names, places, businesses, characters, and incidents are either the product of the author’s imagination or are used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons living or dead, actual events or locales is purely coincidental. PIRATING CONTENT IS ILLEGAL: If this content is captured and published, the offender can be traced and will face the full extent of the legal ramifications stated by the law.Please follow/subscribe, comment, and add this to your library.***************BAHAGYANG umangat ang lalaking hindi niya kilala para bigyan si Alice ng espasyo at nagulat siya nang hawakan nito ang kwelyo ng suot niyang uniporme at bigla iyong binaklas. Nagtalsikan ang mga butones at tumambad ang puting sandong suot niya.Agad niyang tinakpan ang sarili ngunit hinaltak naman nito an
Read more
DMCA.com Protection Status