SWEET DESIRES

SWEET DESIRES

By:  Bitter_sweet  Updated just now
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
5Chapters
70views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Estella Velazquez is a woman who aspires to become a famous celebrity. She desires to gain millions of fans and supporters and get discovered by different entertainment companies, but this is not just simply her dream, this is where she could strongly visualize and sense her development and improvement, which became her only hope to attain a better life. In contrast with her, is a man named Lucius Hudson, a famous and popular celebrity. He has all the perks of an ideal man since he is good-looking, attractive, stunning, and muscular. All the desires that people could ever have already been accomplished by him. He is wealthy, and millions of people constantly admire and support him. What could be the destined faith that is waiting for the both of them? Would it be love, hate, money, or destruction in each other's lives?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
5 chapters
CHAPTER 1
“MAM’S, hindi ko po kaya magsuot ng ganitong damit, sinabi ko naman po sa inyo na sasayaw lang ako dito pero hindi ko magagawang magsuot ng ganyang klase nang damit dahil ayokong mabastos.” Nini-nerbyos na sabi ni Estella sa kanilang Manager sa club.  Tumikwas ang kilay ng tinawag niyang mam’s at saka tumayo. “Alam mo, Estella ang dami mo palaging reklamo akala mo naman disenteng babae ka pa? Club ang pinasukan mo hindi disenteng trabaho na tulad ng office na mauupo ka lang! Maliwanag?”  “Pero kasi mam’s-”  “Susuotin mo o uuwi kang walang pera?”  Bumuntong-hininga si Estella at isinandal ang likod sa hamba ng upuan para kahit paano
Read more
CHAPTER 2
“Please sit down.” Sabi nito habang tinitingnan ang hawak nitong paper. “Thank you po.” “Bakit gusto mo maging artista?” Tanong nito na hindi tumitingin sa kanya. Umupo siya nang ayos at saka sinagot ang tanong. “Simple, gusto ko umangat ang buhay ng pamilya ko. Gusto ko sumikat sa sarili kong talento at gusto ko ng maraming pera."Sa unang pagkakataon tumingin sa kanya ang binata at sumilay ang mabibilog nitong mga mata, malalantik nitong pilik-mata at mas nakikita na niya ang buong mukha nito na wala siyang masabi kundi WOW. Walang kapintasan ‘yon, parang walang hindi perpekto sa binata. Nakatitig lang siya sa gwapong nilalang na ito at hindi nakakasawang titigan iyon. He’s tall and dark, tapos halatang anak ni gym ang binata kasi matipuno ito. “Are you for real?” Ano daw? Totoo daw ba ako? Malamang, mukha ba akong multo? Bwisit na ‘to purket ba gwapo siya?“Yes, I’m real, real na real.” Puno ng kumpyansa niyang sagot. Humawak ang binata
Read more
CHAPTER 3
LUCIUS was doing his favorite exercise, barbell weightlifting, when his phone buzzed and it was from his manager. Pinalipas muna niya ang ilang segundo bago iyon sagutin, sa pagkakaalam niya dapat nagpapahinga siya ngayon subalit ang manager niya ay palagi siyang iniistorbo.  ‘Lucius, hurry, open your TV and watch the live news!’ Nagpapanic na sabi ng nasa kabilang linya.  Great! Fucking great! Istorbo kahit kailan.  Lucius sighed and ended the call.  Naiinis na iniwan niya ang gym. Isa sa paborito niyang tambayan ay ang kanyang gym, hindi siya nahihirapan sapagkat sa loob lamang ng condo niya ay may gym na siya. Nagtungo siya s
Read more
CHAPTER 4
“Ginagago mo ba ako?”  Pansin kaagad niya ang iritadong boses nito, alam niyang nagtitimpi lamang ang binata sa kanya. Hindi siya maaaring magsalita, kailangan niya panindigan ‘to.  “Sorry pero kailangan ko na umuwi.” Aniya sa binata.  Marahan niyang tinulak ang binata palayo sa kanya at saka siya paika-ikang naglakad palabas ng kitchen at sinubukan niyang tumayo ng tuwid pero napapangiwi siya sa sakit. Hindi pa gaanong magaling ang sugat niya, ramdam na naman niya ang pagkirot nito.  “Sa palagay mo ba hahayaan kitang makaalis na lang? You ruined me.”  Estella sighed and raise her chin up. &
Read more
CHAPTER 5
When Estella woke up, she sat up as she remembered two strangers peering at her in Lucius' room. The man even came in to talk to her till he closed the door of the room, allowing her to breathe comfortably, but Estella fell asleep by accident. Nagugutom na siya at nanlalagkit ang katawan niya dahil wala pa siyang ligo simula ng dalhin siya ni Lucius sa condo nito. Madilim na sa labas mukhang gabi na nga at inabot siya ng isang araw na ang tanging kasama ay si Lucius. Muli na namang kumirot ang hita niya kaya nahihirapan siyang gumalaw. Paika-ika siyang lumabas ng silid at sa bawat paghakbang ng mga paa niya ay kapalit nito ang pag-ngiwi niya sa sobrang sakit na sumisigdi sa hita niya. She can’t move her hip, she can’t walk properly, she’s now suffering, and it’s her fault. Nobody else can blame. She has only herself to blame for her wrongdoings. Pagsampa ng mga paa niya sa kitchen nakita niya ang nakahilig na ulo ni Lucius sa mesa at kaharap nito ay ang alcoholic drink at may cake
Read more
DMCA.com Protection Status