Catalog
52 chapters
Chapter 1
                        Araw ng Linggo 'yon.Read more
Chapter 2
"Hello." Luke drawled nanng makalapit ito. Hinubad nito ang sunglasses. Isabelle swallowed nang makita niya sa malapitan si Luke Contrero. He is so tall. Masyadong subtle ang salitang guwapo to describe him. He exudes not only charm and very good looks. Parang alam na niya ang description na ibibigay ni Joyce lalo kapag nakita ito nang malapitan. This man has a face and body that will make your body tingle. May stubble ito and this near she can see how beautiful his eyes are. Kahit wala pa siyang nagiging nobyo, she felt something in her body just by looking at his toned abs and chest. Luke almost cursed when he saw how gorgeous Isabelle is . Her skin looks flawless. Bagay na bagay dito ang straight na lampas balikat na buhok. She has a svelte figure. Her breasts are not too big nor too small. He can use the adjective perfect to describe their size and shape."H-Hi.." bati ni Joyce habang titig na titig kay Luke na kay Isabelle naman nakatingin. "How ar
Read more
Chapter 3
  (Luke)

Read more

Chapter 4
 (Isabelle)She is shocked and angry.  Wala pa kahit sino ang nangahas na halikan siya. Read more
Chapter 5
 Less than ten minutes ago… (Lola Salome)

Read more

Chapter 6
       "Read more
Chapter 7
     Read more
Chapter 8
      (Luke)          Read more
Chapter 9
She swallowed hard. Tila kasi nanuyo ang lalamunan niya.  Gusto sana niyang ialis ang tingin sa katawan  nito but baka isipin nito na super affected siya kahit totoo naman. Niluwagan ni Luke ang bukas ng pintuan.

Read more

Chapter 10
(Luke)He has been missing her a lot. Galing siya sa  Thailand  dahil  nagkaproblema sa resort niya. Apat na araw siya do’n. Straight from the airport,  nagpamaneho
Read more
DMCA.com Protection Status