Catalog
35 chapters
Chapter 1 - Bridal Shower
Wearing a halter style skin-tight black dress, pinasadahan ko pa ng sulyap ang kabuuang pigura ko sa harapan ng malaking salamin na narito sa aking walk-in closet.I pursed my Cupid's bow lips in order to blend the loud red lipstick that I put earlier. I blinked once, slowly. The dark brown eye shadow flawlessly created the perfect smoky eyes that really matched my party night out mood for this evening. Matapos kong suklayin ang hanggang balikat kong buhok ay kinuha ko na ang sling bag ko na nakalapag sa ibabaw ng kama. Marahan na akong lumabas ng aking silid.

Read more

Chapter 2 - Claimed
JD's kisses bordered my collarbone. Bumaba ang mamula-mula niyang labi sa pagitan ng magkabilang dibdib ko. Napapabuntong-hininga ako sa bawat paglapat ng mararahas na halik niya sa aking balat. Saglit niyang hininto ang pagpapaligaya sa pagkababae ko gamit ang mga kamay niya. Pinadako niya ang mga iyon sa mayayamang dibdib ko. Napaungol ako nang magkasabay na hinaplos ng magkabila niyang mga kamay ang mga iyon.Nagawa na rin namin ito ni James ng makailang beses. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nakararamdam ako ng kakaibang pagnanasa sa lalaking kaulayaw ko ngayon. There was something about his
Read more
Chapter 3 - Lines
Napapitlag ako nang biglang mag-vibrate ang aking cellphone, kasabay noon ang pagtunog ng ringtone ko na “Ice Blue Tone.” Nag-register sa caller id ang pangalan ni James. Napatitig ako rito nang matagal. Sinilip ng katabi kong si Liz ang screen ng hawak kong cellphone. Afterwards she stared at me intently.“Easy couz. Si James lang naman pala 'yang tumatawag sa ‘yo. Bakit parang namumutla ka? Para ka namang nakakita ng multo riyan?” pagpuna niya sa akin gamit ang nagtatakang mga mata.Read more
Chapter 4 - Runaway
"Couz, okay ka lang ba riyan?""Ano couz magiging ninang na ba ako?" Mahihimigan ng pananabik ang sunod-sunod na paraan ng pagtatanong na iyon nina Liz at Belle. Sa tingin ko ay nakasandal sila ngayon sa labas ng pinto.Marahan akong lumabas habang pinupunasan ko ng tissue ang mga mata ko. Nag-aalalang tingin ni Liz ang sumalubong sa akin. "Why are you crying?" maagap niyang tanong habang inaalalayan ako sa aking braso.

Read more

Chapter 5 - The General Manager
Ayon kay Liz tatlong araw pagkatapos ng bridal shower ko ay bumalik na raw si JD sa Cebu. Well, I also have done my research about my child’s father. Through the internet, nalaman ko na pagkatapos pala niyang maka-graduate sa US four years ago ay sa Cebu na talaga siya namalagi para pag-aralan nang husto ang pamamahala ng hotel na pagmamay-ari ng kanilang pamilya - ang Midland Hotel. Naging maayos naman ang naging flight ko papuntang Mactan-Cebu International Airport. Mayroong coaster van na nakaabang sa mga guest na magmumula sa airport papuntang Midland Hotel. Sa bilang ko ay nasa walo kaming guest na nasa loob nang nagsimulang magbiyahe ang van paalis ng airport. Buwan na kasi ng Hulyo kaya hindi na kasing dami noon
Read more
Chapter 6 - Arranged
“Henry, pakisabi sa sekretarya ko na i-cancel ang meeting ko sa mga taga-Avaya Land Corporation,” ma-awtoridad na pag-uutos ni Joaquin sa kanyang bodyguard. Mabilis namang tumango ang kausap.“Please tell her that an emergency came up,” pagpapatuloy pa niya gamit ang seryosong mga mata.Bahagyang kumalma ang kaninang mabigat na emosyon ko. Ngunit alam kong hindi pa muna ako dapat magpakampante. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa magiging pag-uusap naming dalawa.Read more
Chapter 7 - Party
Labis ang nararamdaman kong pagtutol sa planong iyon ng daddy ni Joaquin. Seryoso ang reaksyon ng lahat habang kumakain na kami ng tanghalian. Gusto kong sabihin sa kanila ang tunay na saloobin ko ngunit hindi ko maituloy-tuloy ang pagsasalita dahil sa takot kong mapagalitan ng mga magulang ko.I grew up in a conservative family. For years, my parents were protecting their good image in the eye of their business partners. Kaya naman malaking eskandalo para sa aming pamilya ang naging sitwasyon ko ngayon.  Hindi na ako magtataka kung ang pagpapakasal ko sa tatay ng ipinagbubuntis ko ang isang epektibong solusyon na maiisip nila.Read more
Chapter 8 - The Marketing Manager
Natigil ang malagkit na pagtitinginan nina Joaquin at noong babae nang sinimulan na ang Invocation na pinamunuan ng isang pastor. Nagsitayo ang lahat para makiisa sa pagdarasal. Pagkatapos ng opening prayer ay nalunod na naman ako sa malalim na pag-iisip tungkol sa kung anong mayroon sina Joaquin at ang babaeng katitigan niya kanina.Those passionate stare from the two will make anyone who witnessed it thinks that they are into a sensual relationship. Hindi nga kaya karelasyon siya ni Joaquin?Read more
Chapter 9 - Vomit
She was married! Parang isang sirang plaka na paulit-ulit na nagp-play sa utak ko ang mga sinabing iyon ni Manang Maria. Kung tama nga ang kutob ko na may relasyon silang dalawa ibig sabihin lang no’n ay... Kabit ni Lucy si Joaquin! Masyado ng imoral ang mga bagay na pumapasok ngayon sa isip ko. Nagkibit-balikat na lamang ako. Ayokong magpaka-stress pa dahil doon. Siguro ay kailangan ko na lang hayaan na lumabas ang katotohanan sa tamang panahon.Bandang alas sais ay
Read more
Chapter 10 - Dismay
Ang presensya ni Manang Maria rito sa loob ng penthouse ni Joaquin ang nagsilbing distraction ko. Kahit mahirap, wala akong ibang dapat gawin kundi ang piliting mag-move on at tanggapin na lang na hindi talaga siguro kami ni James ang nakatadhana para sa isa't isa."Naibalita sa akin ni Henry na lasing na lasing daw si Sir kagabi."Natigil ako sa malalim na pag-iisip nang magsalita si Manang; abala siya sa pagsasalin ng orange juice sa aking baso. Agad akong tumango."Opo, n
Read more
DMCA.com Protection Status