Catalog
20 chapters
[P A N I M U L A N G K A B A N A T A]
Start of the endPeople's not permanent in this world. Everybody has their own death and we can’t do anything about it, not everyone is meant to be in our future. They're just stays at the past,
Read more
[ K A B A N A T A I ]
A kiss, what?“Kapag babaero ang nagmahal, tatamis pati ang suka.”Read more
[ K A B A N A T A II ]
CrushSabi nila makipaglaro ka nalang sa bagyong kanluran wag lamang sa kidlat na nasa aking harapan. Mild lamang daw ang pinsala ng isang bagyo pero ang kidlat na may kasamang buhawi ng kayabangan ay tiyak nang maiiwan sa ‘State of Calamity’ ang puso mo.

Read more

[ K A B A N A T A III ]
PapaKasalukuyan ako ngayong nasa labas ng Principal’s office dahil hinihintay ko ang tatlong ‘night and shining armor’ ko daw. Ewan ko ba sa tatlong iyon at ginagawa nila ito sa akin. Hindi ko naman talaga sila close o ano man ang sabi lang nila simula sa araw na ito ako na ang Dyosa na poprotektahan nila dahil ang isa da
Read more
[ K A B A N A T A IV ]
Slave...I know God won’t give me anything I can’t handle but sometimes I just wish that He doesn’t trust me to not get tired of something. I just wanted to lay down and rest, forget what is reality and escape it but the hell with this suck reality. It always dragging me down and slap me a million times just to make me realized that in reality the princess is not just a damsel in distress but a fighter, a fighter that can fight for her own sake. Nothing more, n
Read more
[ K A B A N A T A V ]
Love is...Who wouldn’t love to be love by someone they love? Who wouldn’t dream to be with the person they dreamin’ forRead more
[ K A B A N A T A VI ]
Human AlarmI remember what lolo said to me. Sabi niya kung papipiliin ako kung gago o matino dapat daw piliin ko ang gago, dahil mas masarap daw makitang nagbabago ito dahil sa mahal niya ako kesa daw sa matino na sa una lamang matino. Should I believe it? Hindi ba ako nito sasaktan?

Read more

[ K A B A N A T A VII ]
Heartbeats...Nakarating kami sa skwelahan ng tahimik at walang mga imik. Nang makalabas ako sa kotse ni West ay nakita ko agad sina Thunder at Sardius na naghihintay sa akin sa bukana ng building namin. I let out a heavy sigh before I continue walking towards them and then stop when i am half meter away from them.

Read more

[ K A B A N A T A VIII ]
Lito...It was Tuesday and as usual sinundo na naman ako ng apat at kagaya ng kahapon ay kay West kami sumabay. Tahimik ako buong byahe dahil sa nangyari kahapon sa clinic. Nasapo ko ang aking mukha ng maramdaman ko muli ang pag-init ng pisngi ko.

Read more

[ K A B A N A T A IX ]
Tuddler...My heart still pounding faster than its normal beating. I should go to the hospital and check my heart if I have disease. Kanina pa ito sa paghaharumintado, hindi parin ito naaawat tila gustong lumabas at sumabog. Nakakatakot baka mamatay ako.

Read more

DMCA.com Protection Status