Catalog
51 chapters
Prologue
Elaine's Point of ViewNabitiwan ko ang hawak kong bag dahil sa gulat nang makita ko ang babaeng nakahandusay sa swimming pool na para bang nilunod ito, nanginginig akong bumaba upang tingnan ang babaeng ito at mukhang nawalan lang siya ng malay. Ngunit ang babaeng ito ay si Mariella, ang babaeng mahal na mahal ni Louis.Dalawang linggo na ang nakalilipas nang inuwi siya ni Louis sa mansyon at sa araw-araw na nandito sila ay para lamang akong bula. Mag-iisang taon na rin simula nang pinirmahan ko ang kontrata na nagpapatunay na ang pagpapanggap ko bilang asawa niya ay magiging kabayaran ni Ama sa utang niya hanggang sa magkaroon siya ng tagapag-mana upang makuha ang mamanahin niya sa kaniyang ama at isa pa, dahil lang sa kagustuhan ng magulang niya kaya niya ako pinakasalan."Mariella, gumising ka. Hindi magandang biro ang ginagawa mo!" sigaw ko habang tinatapik siya. Hindi kami in good terms lalo na sa tuwin
Read more
I - Misteryosong Babae
Third Person's Point of View“Anak ng tupa, ngayon pa nasiraan kung kailan malapit na. Saglit lang po, Boss Montemayor,” wika ni Brennon habang dali-daling bumaba upang i-check ang makina habang si Louis Montemayor naman ay inip na inip na dahil dito. Ayaw niya sa lahat ay ang pinaghihintay siya. Ngayong araw lang siya available upang kilatisin ang nahuli nilang pumipigil sa negosyo niya at ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang hindi pag-amin nito kung sino ang nag-utos sa kaniya na nagpapainit ng ulo niya ilang araw na.Nagkakamot ng ulo pumasok si Brennon na assistant ni Louis sa organisasyon, marahil dahil siya ang pinakaayos pagdating sa pagmamaneho. Isa itong racer at kayang-kaya iwasan ang mga tatamang bala sa kanila kapag sumulpot ang isa sa kalaban ng organisasyon nila.“Bossing, wala, eh, kailangan na nating dalhin ang isang ito para maiayos,” sambit nito nang buksan niya ang pinto sa harapan. Nagkakam
Read more
II - Utang na Loob
Elaine's Point of View“Aba'y lumayas-layas na kayo sa apartment ko, mga walang silbi. Pabigat! Magbayad kayo ng renta hindi puro kayo bukas!” asik ni Mang Pedro habang gigil na gigil sa amin ni Itay. Ang totoo niyan ay wala kaming sapat na pera para ipambayad sa renta dahil nagtatrabaho lang si Itay bilang tricycle driver dahil natanggal siya sa trabaho niya noon.Kuwento nga nila ay maginhawa ang buhay namin noong nagtatrabaho pa sila sa mga Montemayor kaya lang, sa kasawiang palad, napalitan sila ng ibang mga trabahador na galing sa Pransya na ikinalugmok ni Itay kung kaya't nabaon siya sa utang sa mga ito. Ngunit nang masawi si Ina ay ro’n na rin ito nagsimulang magbago at winaldas ang pera sa kung saan-saan. Mabuti na lamang ay may natira pa sa akin kahit isa sa gamit namin at 'yon ang kwintas na binigay sa akin ni Ina.“Mang Pedro, bigyan n’yo pa po kaming isang tsansa. Magbabayad rin po kami ngayon, pa
Read more
III - Kasal
Elaine's Point of View"Ha, a...a-no po?" tanong ko habang nako-confuse, magkatinginan pa rin kami habang ang masasabi ko lang ay napakagwapo talaga niya. Siguro, kung iba ang waitress ngayon ay kikiligin na at aakalain na isa siyang actor. Napaiwas naman ako ng tingin at dumapo ang tingin ko sa babaeng kasama niya, masama ang tingin nito sa akin na parang kakainin ako nang buhay.May nasabi ba akong masama?"Baby, ano bang sinasabi mo?" tanong ng babae habang hinahawakan ang kamay nito na nasa table. Girlfriend niya pala ito, akala ko ay nanay niya lang, char."Girlfriend ka po niya?" tanong ko habang bigla namang napatingin sa akin ang babae at tatayo sana nang magsalita ang lalaki na kasama niya."Leave," maawtoridad na wika nito habang tinuturo ang pintuan ng restaurant.Pinapalayas niya ba ako?"Hindi mo ba narinig, lumayas ka raw!" sigaw ng
Read more
IV - Confusion
Third Person Point of View“Bossing, patawarin n’yo po kami. Hindi po namin akalain na asawa n’yo po pala ang pangit— este si ma'am,” wika nito ngunit hindi sila pinakikinggan ni Louis. Galit ang namayani sa buong katawan niya. Ang bilin sa kaniya ng ama niya ay bantayan si Elaine dahil ito ang nais nilang makasal sa kaniya upang makuha niya ang mana niya at hindi lang 'yon ang dahilan niya kaya nais niyang pakasalan si Elaine, may mas malalim pa ro’n.At isa pa, sira ang damit nito at tinadyakan pa ng mga ito si Elaine sa harapan niya na ikinaubos ng pasensya niya. Ang akala niya kasi ay kung sinong babae lang 'yon. Dinala niya ang babae sa sasakyan niya habang nakatingin naman si Brennon. “Sir, hindi ba, 'yan ’yong babae na—” wika nito ngunit pinalayas niya lang ito ng sasakyan habang dahan-dahang hiniga si Elaine sa upuan. Nakita niya na ang pink na bra nito na mas lalong mas nakakagigil sa kan
Read more
V - Mariella
Elaine's Point of ViewAgad akong nagpumilit bumaba sa pagkakabuhat ni Montemayor, ngunit sa sobrang lakas niya ay hindi ko ito magawa kaya napabuntong-hininga na lamang ako.Mukhang wala akong choice kundi kausapin si Kaizer sa harapan niya.“Kaizer, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako?” tanong ko dahil hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang lumitaw sa mansion ni Montefalco, eh hindi ko pa nga natatawagan si Itay dahil natatakot ako na baka mag-panic ito.“Wife, how did you know him?” sabat ni Montemayor habang nakataas naman ang kilay niya dahil sa pagtataka. Hindi ko gusto ang posisyon namin dahil nasa balikat niya ako habang nakahawak siya sa gawing baywang ko upang hindi ako mahulog kung kaya't nakaharap ako kay Kaizer na parang ahas.“Anong wife ka riyan? At saka, p'wede bang ibaba mo na ako? Nahihirapan na kaya ako sa posisyon na ganito,” reklamo ko habang sinusubuka
Read more
VI - Ex-Girlfriend
Third Person's Point of View“What do you need, asshole? You're ruining my dinner with my wife,” asik ni Louis kay Tyron, ang pinsan niya na isang may-ari ng hospital. Bukod pa rito ay isa itong private investigator.“Really, you have a wife now? As far as I remember, you hired me to find where Mariella was and now that I got the information, you're mad at me,” pasumbat na sagot ni Tyron habang nasa garden. Ayaw iparinig ni Louis kay Elaine ang sinasabi ni Tyron, lalo na at bukas ay magtutungo rito ang ama niya upang pag-usapan ang kasal.“Where is she?” tanong ni Louis. Nais niyang makita ang dalaga. Pagkatapos kasi niyang makipaghiwalay rito ay ngayon lang sya ulit nagkaroon ng impormasyon tungkol kay Mariella.“At my hospital. By the way, can I have your wife as the payment?" direktang tanong ni Tyron kay Louis, ngunit agad namang naglabas ng baril si Louis at tinutok ito kay Tyron.“What did you s
Read more
VII - Feelings
Third Person's Point of ViewNapasinghap na lang si Elaine at agad na tinulak palayo si Louis, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman.“Lumabas ka na, Louis. Naliligo ako,” wika ni Elaine. Hindi naman maipinta ang mukha niya dahil sa pangalan na binanggit ni Louis. Sa totoo lang ay wala naman siyang karapatang magalit dahil wala naman siyang papel sa binata kundi ang maging kabayaran ng ama niya sa utang nito sa pamilya ng Montemayor.Alam niyang hindi rin siya gusto ng lalaki na nagpunta sa silid niya kanina dahil ito pa nga ang nagsabi sa kanya na huwag nang hintayin si Montemayor dahil may gagawin pa ito kasama si Mariella.“Wife . . . I'm sorry, I know it's you,” bulong ni Louis habang ang hininga na nanggagaling sa bibig nito ay tumatama sa leeg ni Elaine na nakapagbigay sa kanya ng kakaibang init.“Ano ba, Louis, lasing ka na, lumabas ka nga!” sigaw niya sa binata, ngunit ang totoo ay parang m
Read more
VIII - Chef Louis
Third Person’s Point of ViewNang makarating si Louis sa basement ay agad niyang sininghalan ang tumawag sa kanya na si Volstrige dahil sa panggagambala nito sa kanila ni Elaine.“You should know the consequence of what you did,” singhal ng binata habang dahan-dahang inilalabas ang isa sa paborito niyang pistol na Beretta 92 na mula pa sa Italy. Ibinigay ito ni Jacob sa kanya noong umuwi ito sa Pilipinas upang i-celebrate ang bago nitong negosyo na tungkol sa mga alak.Agad na nagtago sa likod ni Alex si Volstrige, ngunit agad naman siyang hinatak palabas ni Brennon. “Boss, pakibaril na po ang womanizer na ito. Muntik na rin po ako mapahamak dahil sa kanya no'n, e,” natatawang sumbong ni Brennon habang hindi naman maipinta ang mukha ni Volstrige.“Gago ka ba, wala naman akong ginagawa sa 'yo, ah!” asik ni Volstrige. Nagsimula lang mag-away ang dalawa na ikinainip lang ni Louis.“I will kill the both o
Read more
IX - First Time
Third Person's Point of View“Wife, bakit ang tagal mo namang pumasok? Does Louis have another fling again?” tanong ng isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Louis, ang kaibahan lang ay mababakas mo rito ang katandaan kahit na ang hitsura nito ay parang teenager lamang.Napahinto sa pagla-lock ng sasakyan ang lalaki nang makita si Elaine. Kilala niya ito sa mukha dahil siya ang nag utos kay Louis na pakasalan ang dalaga.“Who are you, miss, and why are you in my son's mansion? Explain yourself,” masungit na wika ng babae habang nakataas ang mga kilay nito. nakatingin ito kay Elaine na hindi alam ang isasagot dahil wala namang sinabi ang binata na dadating din ang mga magulang nito.“A...a-ko po? Ah...uhm,” nauutal na sagot ni Elaine. Pinigilan lamang ng ama ni Louis ang ina nito sa paghawak sa buhok ng dalaga dahil siya ay sinabunutan na nito palabas.“Wife, she is the woman that I'm saying to Louis. For Pete
Read more
DMCA.com Protection Status