Catalog
45 chapters
CHAPTER 1 “CHEF VINCENT DEL CARMEN”
"How are you, Chef Vincent Del Carmen?" iyon ang masayang bati sa kaniya ni Randy.Iyon ang araw ng pagbisita ni Randy sa kaniyang condominium unit.Roommate niya si Randy noong nag-aaral pa silang pareho sa isang kilalang unibersidad sa America. Pero nagtagal lamang iyon ng anim na buwan. At dahil naging abala narin siya sa pag-aaral at sariling buhay ay naputol ang komunikasyon nila ng lalaki. Kamakailan lang nang muli silang magkita nito sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa isang bar sa Makati."I'm good actually, I heard you are getting married?" tukso pa ni Vincent sa kaibigan niya.Tinawanan lang siya ni Randy saka ito nagsalin ng wine sa dalawang baso. "Sa maniwala ka man o hindi Vincent, I think I found her," sa tono ng pananalita ni Randy ay halatang napakasaya
Read more
CHAPTER 2 “THE NEW BOSS”
Matamis na ngiti ang pumunit sa mga labi ni Isla nang pagbukas niya ng magazine ay bumungad sa kaniya ang isang pamilya na mukha, walang iba kundi si Chef Vincent Del Carmen, ang pinakagwapong lalaking nakilala niya.Parang kailan lang, ngayon sikat na sikat ka na. Naiisip mo parin ba kaya ako?Iyon ang kabilang bahagi ng isipan ni Isla.Katulay niya ay mula rin sa San Jose si Chef Vincent, isa iyong maliit na bayan sa Pampanga.Pampanga is a province in Central Luzon that is also known to be the Culinary Capital of the Philippines.Marami siyang alam tungkol kay Vincent pero mas pinipili niyang itikom na lamang ang bibig niya sa lahat ng pagkakataon. Dahil kung sakali, alam naman kasi niyang walang maniniwala sa kaniya. Nasa ganoong estado siya ng kaniyang pag-iisip nang marinig
Read more
CHAPTER 3 “HER DEEPEST SECRET”
"Ang swerte mo alam mo ba? At least ikaw nakikita mo siya araw-araw. Siguro hindi mo nararanasan ang ma-miss siya kasi sa isang mansyon lang kaya nakatira," ang kinikilig na winika ni April kinabukasan sa school at oras ng kanilang free time.Dahil sa scholarship na ipinagkaloob sa kaniya ng Del Carmen Foundation ay nakapag-aaral siya ngayon sa prestihiyosong eskwelahan na iyon sa kanilang bayan. Ang kailangan lamang niyang gawin ay i-maintain ang matataas na grades para maka-graduate sita sa kurso niyang AB-English kung saan nasa ikalawang taon na siya."Hindi naman madalas sa bahay si Vincent kasi palagi siyang nasa mga kaibigan niya," sagot ni Isla saka ipinagpatuloy ang pagpa-browse sa librong kinuha niya sa shelf.Noon napalabing nangalumbaba si April. "Hindi ba ang girlfriend niya ngayon ay yung reigning Miss University natin? Si Tanya. Ang swerte niya kasi napansin siya ni Vincent, tayo kaya, kailan niya mak
Read more
CHAPTER 4 “A SURPRISE INVITATION”
NANG gabing iyon, naghuhugas na ng mga platong pinagkainan si Isla nang marinig niya ang isang pamilyar na ugong ng sasakyan sa mismong garahe ng mansyon.Nagsimulang kumabog ang dibdib niya. Alam niyang gagamitin ni Vincent ang kitchen door kaya naman inihanda na niya ang kaniyang sarili para doon at hindi nga siya nagkamali.Agad na sa kanya natuon ang paningin ng binata nang makapasok ito ng kusina. Marahil dahil siyang mag-isa lamang ang naroroon kaya ganoon ang nagyari.“Sir, good evening,” ang nahihiya niyang bati sa binata saka ito pilit na nginitian.Narinig niya ang mahinang tawa na pinakawalan ni Vincent. "Sinabi ko naman sa iyo di ba, tawagin mo nalang akong Vincent, o kaya iyong nickname na ibinigay mo sa akin, kasi mas gusto ko iyon."Nang ngumiti ito ay noon naramdaman ni Isla ang mabilis na pagkawala ng sakit na nararamdaman niya kanina. Kaya sa huli ay hin
Read more
CHAPTER 5 "SWEETHEART”
"OH nasaan na ang baon mo?" tanong sa kaniya ni Vincent. Pareho silang nakaupo noon sa ilalim ng isang puno ng akasya na matatagpuan sa tagong bahagi ng unibersidad. Iyon ang paboritong lugar ni Isla. Tahimik kasi doon at bibihira ang mga estudyanteng nagpupunta roon. Sa madaling salita, kung kailangan niya ng privacy, doon niya iyon nakukuha. Ang isang pamilyar at mahiyaing ngiti ay pumunit sa mga labi ni Isla. "Nakakahiya kasi, hindi bagay ang baon ko dito sa mga pagkain na binili mo," sagot niya saka tipid na nginitian si Vincent. Noon nagsalubong ang magagandang kilay ni Vincent. At iyon ay dahil sa kanyang isinatinig. "Nakakahiya? No, okay lang sa akin iyon. Akin na ibigay mo sa akin iyan," pagkasabi niyon ay mabilis na kinuha ng binata mula sa kanya ang maliit niyang lunch box. "Wow, itlog na maalat at kamatis pala ang baon mo. Alam mo bang paborito ko ito?" compliment pa ng binata matapos nitong alisin an
Read more
CHAPTER 6 “HER HEART'S DESIRE"
“W-WHAT---,” Noon siya nilingon ni Vincent, seryoso ang aura na nakita niya sa mukha nito. "Nakikita ko kung paano ka niya tratuhin simula nang magsama sila ng tatay mo. Ganoon na ba kahirao ang magluto para hayaan ka niyang magbaon ng itlog na maalat at sardinas sa eskwelahan? Look, palaging puno ng pagkain ang ref, at para sa lahat ang lahat ng iyon. I’m sorry but it is not fair to treat you like that when your father has been very kind to her.” Naramdaman ni Isla ang pagpipigl ng galit na nasa tono ng pananalita ni Vincent, at nalungkot siya roon. Pero sa kabilang banda ay lihim parin niyang ipinagpapasalamat ang malasakit ng binata para sa kanya. Hindi nagtagal at minabuti ni Isla ang tumikhim. Pagkatapos ay pinuno niya ng hangin ang kanyang dibdib dahil sa mahaba at prangkang statement na iyon na nagmula kay Vincent na nang mga sandaling iyon ay ini-start na ang car engine. "Hayaan mo na iyon, ang totoo hin
Read more
CHAPTER 7 "FIRST DANCE AND FIRST KISS" 
NIYAYA siyang kumain ng dinner ni Vincent sa isang grill house matapos nilang mag-shopping. Ibinili kasi siya nito ng sapatos pagkatapos nilang magsimba kaya ganoon. At dahil gabi narin naman ay naunawaan na niya kung bakit ito nagpilit na kumain sila. Baka nagugutom na ito.  Noon nakaramdam si Isla ng lihimna amusement para kay vincent. Katatapos lang nilang kumain noon nang bigla ay pumailanlang ang isang pamilyar na klasikong love song sa grill house na iyon. “Beautiful song, what do you think?” ani Vincent. Tumango si Isla bilang pagsang-ayon sa sinabing iyon ng binata. “Love Is All That Matters,” sagot niyang sinabi pa ang title ng kanta.  “Let’s dance?” ang binata na bigla ay nakangiting tumayo.  Matagal munang tinitigan ni Isla ang kasama nang may pagtataka bago siya nagbuka ng bibig para magsalita. “W-What?”  awkward yes, pero dahil m
Read more
CHAPTER 8 "COME WITH ME TONIGHT?"
NAGKIBIT ng mga balikat niya si Isla dahil doon. "Close kami, as in super close," ang tanging naisagot niya. "Pasensya na pero hindi po ako naniniwala. Pero sigurado ako na sooner or later ay sasabihin mo rin sa amin ang totoo, hindi ba?" ang kinikilig na tanong- sagot sa kanya ni April. Noon nakagat ni Isla ang pang-ibaba niyang labi. "Actually last night..." "Ano?" si April ulit iyon, habang si Renz ay tinapunan siya ng isang naghihinalang tingin. Agad na parang naramdaman ni Isla ang mainit na labi ni Vincent habang hinahagkan siya. At iyon ang nagbigay sa kanya ng agarang epekto na naging dahilang ng matinding pamumula ng buo niyang mukha. "Bakit nagba-blush ka?" ang curious na tanong sa kanya ni April. “You had your first kiss, am I right?” Labis siyang ginulat ng tanong na iyon sa kanya ni Renz. Mabuti na lamang at hindi ito maingay sa pagkakataong ito.Read more
CHAPTER 9 "A SECRET PLACE"
"SAAN tayo pupunta?" tanong ni Isla kay Vincent nang gabing iyon pagkatapos ng last subject niya. Isang magadang ngiti ang pumunit sa mga labi ni Vincent. “In a place where there will be no room for fear because it’s just you and me,” ang makahulugan nitong sagot sa kanya at pagkatapos ay binuhay ang engine ng sasakyan. Walang nakapa na kahit anong pwedeng sabihin si Isla kaya naman mabilis na nilamon ng katahimikan ang loob ng sasakyan.  Si Vincent ang bumasag ng katahimikang iyon. "Gusto mo bang makinig ng music?" tanong nito sa kanya. "Oo naman," sagot niya. Tumango si Vincent saka binuksan ang car stereo kung saan pumailanlang sang isang pamilyar na classic love song. Mabilis na naramdaman ni Isla ang pagbabago ng atmospere. Kasabay niyon ay ang tila ba mainit na damdamin na humaplos sa kanyang puso. Masaya siya sa nangyayari ngayon at
Read more
CHAPTER 10 "LOVE IS LIKE THE HORIZON"
“W-WHAT? Me as your wife?” ang hindi makapaniwalang sambit ni Isla matapos niyang marinig ang sinabing iyon ni Vincent. At dahil nga sa nagulat siya ay hindi narin niya napigilan ang sarili niya nang gustuhin niya pakawalan iyon mula sa mahigpit na pagkakayakap ng lalaki sa kanya. Noon din kasi ay tinitigan niya si Vincent nang tuwid sa mga mata nito. "Seryoso ka ba?" pagpapatuloy ni Isla. Noon pumunit ang isang tapat at matamis na ngiti sa mga labi ng binata. "Bakit? Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako? Na gagawin kong biro ang tungkol sa bagay na ito?" Nanatiling speechless si Isla habang nakatitig kay Vincent. Hindi niya magawang hanapin ang tamang salita na pwede niyang sabihin. Kaya noon nagkaroon ng pagkakataon ang binata na muling kunin ang pagkakataon na sabihin ang iba pa nitong gusto na marinig niya. “What do you think is the reason why I kissed you last night? That I waited for you thi
Read more
DMCA.com Protection Status