Catalog
16 chapters
Chapter 1
~Mark~   "Mom, puwede po ba tuwing summer lagi na po nating gagawin ang ganito?". Tanong ng 5 year old na si Mark sa kanyang ina habang tuwang-tuwa na tumatakbo sa dalampasigan. "Oo naman, anak. I promise, cross my heart na tuwing summer lagi na natin itong gagawin. Di ba, Dad? nakangiting tugon ng kanyang ina sabay baling sa kanyang ama. "Yes, anak. Pangako namin 'yan." Sagot ng kanyang ama.  Pagkatapos nang isang oras, nagyaya ang kanyang ama na mag-island hopping sila. Gamit ang kanilang yate nilibot nila ang ibat'ibang isla na malapit sa lugar na iyon. Narating nila ang Verdes Island. Isa itong maliit na isla na napapalibutan ng matatayog na puno. Ang dalampasigan nito ay sadyang nakakaakit tingnan dahil sa napakaputi nitong buhangin. Maraming wild flowers at endangered plants sa paligid. Wala kang makikitang anumang resort dito. Kaya ang isla ay masasabing isang virgin island pa. Nalibang silang mag-anak sa pag-iikot sa
Read more
Chapter 2
Madilim na silid. Iyon ang bumungad kay Alyssa nang siya ay magising. "Hah, na saan ako? Anong lugar ito?" tanong niya sa sarili. Bigla siyang napatayo. Ngunit agad din na napaupo nang maramdaman niyang nakatali pala ang kanyang mga kamay sa isang upuan. Agad niyang naalala ang nangyari sa elevator, kung saan pareho silang nawalan ng malay ni Laura dahil sa makapal na usok. "Sino kaya ang may kagagawan nito?". Pilit niyang iniisip kung sino ang mastermind sa pangyayaring ito. Mayamaya pa ay may natanaw siyang liwanag na nagmula sa isang nakasiwang na bintana. Kasabay nito ay may mga yabag siyang narinig na papalapit. Marahil ito ang mga kumidnap sa kanya. Bumukas ang ilaw sa silid. Pumasok ang tatlong armadong lalaki at kasunod nito ang isang maskuladong lalaki na maraming tattoo sa braso. Nakasuot ito ng shade kaya hindi niya makita ang mga mata nito. Ito marahil ang leader ng grupo.  "Gising na pala ang ating bisita." Sabi nito patungko
Read more
Chapter 3
Naiwang nakahandusay sa sahig ang grupo ng mga kumidnap kay Alyssa. Magmamadali siyang lumabas sa silid na iyon. Paglabas, nagulat siya. Madilim ang paligid at nasa gitna pala siya ng dagat. Silid pala ng yate ang pinagkulungan sa kanya. Agad siyang naghanap ng puwede niyang sakyan para makaalis sa lugar na iyon. At nakakita siya ng isang rubber boat. Ngunit, hindi pa man niya ito nakakalag sa pagkakatali ay biglang may narinig siyang putok ng baril. Nakita niya ang isa sa mga kidnapper na papalapit, may dala itong baril. Tumakbo siya sa gawing dulo ng yate. Nang makitang wala siyang puwedeng pagtaguan doon, naisip niyang tumalon na lang sa dagat. Wala siyang ibang choice. Marunong naman siyang lumangoy. Nang makita ng mga kidnapper ang ginawa ni Alyssa. Pinagbabaril siya nito. Sinubukan niyang ilagan ang mga bala habang nasa ilalim ng tubig. Ngunit, may isang dumaplis sa kanyang braso. Nakaramdam siya ng hapdi pero itinuloy pa rin niya ang paglangoy.  P
Read more
Chapter 4
"Aahhhh..." Iniumpog ni Alyssa ang kanyang ulo sa ulo ni Mark at sabay pakawala pa ng isang suntok sa sikmura para sa binata. Nagulat si Mark sa ginawa nito. At bago pa man siya makapagreact, nakatakbo na agad si Alyssa papalayo.  "Miss, saglit..." Tawag ni Mark dito. Ngunit, hindi man lang siya nito nilingon. Bagkus ay lalo pa yatang binilisan ang pagtakbo. Agad kasi itong nawala sa kanyang paningin. "Kakaibang babae..." Napailing na lang si Mark sa pangyayari. Mayamaya pa bigla siyang napaisip. Bakit kaya ganoon ang naging reaksyon nito sa kanya? Saka ano kaya ang nangyari dito? Bakit kaya ito nagpalutang lutang sa dagat? Para magkaroon ng kasagutan ang kanyang mga tanong, sinundan niya ang dalaga.  Tinahak ni Mark ang direksyong tinumbok nito. May nakita siyang trail ng mga footprints na naiwan sa dalampasigan kaya madali niya itong masusundan. Huminto ang last footprint nito sa bukana ng gubat.  "Shit!" Mabilis na tumakbo si
Read more
Chapter 5
"Nasaan si Alyssa?""First Young Master, ganito po kasi.." Detalyadong isinalaysay ni Jaycee ang buong insidente sa First Young Master. Siya na ang gumawa nito dahil batid niyang magiging emosyonal si Laura kung ito ang magsasalaysay ng buong pangyayari. Mataman namang nakinig ang First Young Master kanyang mga sinabi."First Young Master.." Lumapit si Chris, isa sa mga bodyguard nito. May ibinulong ito saglit at may iniabot na isang USB. Pagkatapos ay lumabas na ito ng silid."Here is the copy of the CCTV footage. Jaycee, ikaw na ang magcheck n'yan.""Yes, First Young Master."Pagkaabot sa USB, agad nang tumalima si Jaycee sa ipinapagawa sa kanya. Naiwan naman si Laura na tahimik na nakaupo sa sofa. Batid ng First Young Master na malalim ang iniisip ng dalaga kaya hindi nito namalayang lumapit siya at naupo sa tabi nito.  "Laura..." Tawag niya dito. Lumingon naman ito sa kanya."Kyle...I'm..." Bago pa man matapos ni Laura
Read more
Chapter 6
Muling pinagmasdan ni Mark ang nakahigang dalaga sa kama. Tulog na tulog pa rin ito. Marahil nakaramdam ito ng ginhawa matapos mapunasan at magamot ang brasong may sugat. Pinalitan din niya ang suot nitong damit na maraming bahid ng dugo at putik. Kinumutan niya ito at tahimik na lumabas sa silid. Batid niya ang naranasan nito, kaya hahayaan muna niya itong makapagpahinga.Pumunta si Mark sa kusina. Magluluto muna siya, para kapag nagising ang dalaga mayroon itong kakainin. Tiningnan niya ang laman ng kanyang ref. May nakita siyang beef, chicken at mga veggies. Kaya naisip niyang gumawa ng ilang putahe mula rito. Mabilis niyang iginayak ang kanyang mga kailangan at nagsimula ng magluto.  Sa silid..."Ang bango..." Nagising si Alyssa nang maamoy niya ang mabangong aroma na iyon."Chicken noodle soup..." Agad siyang bumangon. Amoy kasi iyon ang paborito niyang pagkain. Napangiti siya nang maramdaman niyang kumulo ang kanyang sikmura. Pagb
Read more
Chapter 7
"Ahem..."Umubo nang bahagya si Alyssa para makuha niya ang atensyon ni Mark. Abala kasi ito sa pagliligpit sa kusina. Nais niya itong tulungan kanina ngunit ayaw naman nito. "Yes. Do you need anything?" Lumingon ito sa direksyon niya."Can I borrow your telephone or cellphone for a minute?""Sure, you can. Pumunta ka sa attic, nandoon ang telepono at cellphone ko. Doon ka na rin tumawag. Mahina kasi ang signal dito sa baba." "Okay. Thanks." Nagmamadaling tumalima si Alyssa. Pagdating niya sa attic, na-amaze siya sa kanyang nakita. Isa pala iyong opisina. Kumpleto ang kagamitan sa loob. Mayroong computer, telepono atbp. Natanaw niya ang cellphone ng binata sa ibabaw ng study table. Kinuha niya ito at agad na nagdial. Laking tuwa niya nang magring ang kabilang linya."Hello." "Jaycee...""Young miss?""Yes. Ako nga ito." Sa silid ng hotel...Abala sa magchecheck ng CCTV footag
Read more
Chapter 8
"Wow! Ang ganda naman dito." Nakangiting sabi ni Alyssa. Naglalakihan at naggagandahang bulaklak ng sunflower kasi ang bumungad sa kanya pagkalabas niya sa veranda. Natanaw na niya ito kanila sa attic while talking to Jaycee. So, she made a mental note na pupuntahan niya ito right after their conversation.  "Talagang maganda..." Narinig niyang tugon sa kanyang sinabi. Napalingon si Alyssa sa kanyang likuran. Si Mark pala ang nagsalita.  "You want some tea?" Tanong nito habang papalapit sa kanya. May dala itong dalawang tasa. Hindi pa man siya nakakasagot ay iniabot na nito sa kanya ang isa while taking a sip on the other cup. Naamoy ni Alyssa ang tsaa. It was a chamomile tea. She take a sip and soon the calming effect of it reach her senses. "And relaxing too." Nakangiting sabi ni Alyssa habang nakatanaw sa magandang tanawin. Ang mga bulaklak ng sunflower ay parang sumasayaw habang ito ay iniihip ng hangin.  "Yeah." A mo
Read more
Chapter 9
"What the..." Gulat na nasabi ni Alyssa nang bigla siyang hilahin ni Mark papasok sa loob ng cabin. At bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay sinenyasan na siya nito na huwag siyang maingay. Nakita niyang lumapit si Mark sa tabi ng bintana. Hinawi nito nang bahagya ang kurtina para makita kung ano o sino ang nasa labas.  "Sila ang dumukot sa akin." Mahinang sabi ni Alyssa kay Mark, habang matamang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi niya maaaring makalimutan ang mga itsurang iyon. "Are you sure?" "Yes." Mariing sagot ni Alyssa. Hinila ni Mark ang isang drawer at may kinuha doon. "Here, take this." Inabot nito sa kanya ang isang baril. "For protection in case you'll need it." "Okay." "Sa likuran tayo dumaan." Mabilis silang naglakad papunta sa back door. Sinenyasan siya ni Mark na ito muna ang mauunang lumabas para icheck kung makakaraan sila doon. Dahan-dahan nitong binuksan ang pinto. Tiningnan muna n
Read more
Chapter 10
"Tsk! Tsk! Nandito lang pala ang hinahanap natin." Napalingon si Mark nang marinig niyang may nagsalita sa kanyang likuran. Hindi na siya nabigla nang makita niya ang tatlo sa mga kidnapper na humahanap kay Alyssa.  "Kapag sinusuwerte ka nga naman." Nakangising sabi ng isa sa mga ito. "Matutuwa sa atin si Boss n'yan." "Tama. Lalo na kapag nahanap din natin iyong magandang babae."  "Tara na. Isama na natin 'yan." Lumapit ang tatlong kidnapper kay Mark at akmang hahawakan siya. Ngunit bago pa nila ito nagawa, nagpakawala na nang tig-isang suntok si Mark para sa mga ito. "Aba't..." Nabiglang sabi ng isa sa mga kidnapper. Hindi nito inaasahan ang ginawa ng binata. Sinamantala naman ni Mark ang pagkakataong iyon. Muli niyang inundayan nang tig-iisa pang suntok ang dalawang kidnapper na malapit sa kanya.   "Napipikon na ako sa isang ito, ha!" Sabi ng pangatlong kidnapper. Kinuha nito ang nakasukbit
Read more
DMCA.com Protection Status