Catalog
82 chapters
KABANATA 01
  Ilang minuto nang naka-tingala sa mataas na bahay na nasa kaniyang harapan si Demani; ilang beses na ring kumurap upang siguraduhing hindi ito nananaginip at totoong nagbalik sa lugar na iyon upang muling makita ang taong naging dahilan kung bakit hanggang sa mga sandaling iyon ay takot na siyang magmahal.   "I can't believe I'm back," she murmured, still looking at the three-story house at the top of the Antipolo mountain.   Nothing had changed—the house loo
Read more
KABANATA 02
"Saan galing ang mga pagkain na ito?" manghang tanong ni Demani nang makita ang mga putaheng nakapatong sa ibabaw ng mesa. Wala pang dalawampung minuto siyang nawala, inihatid lang niya ang mga gamit sa guest room sa itaas, nag-retouch at ni-kalma ang sarili, pagbaba ay may mga pagkain na sa dining area. Si Van na naka-puwesto na sa kabilang dulo ng dining table ay inayos ang table napkin at inilapag sa kandungan.  "I asked Attorney Salviejo to send them. Dumating ang assistant niya dala ang mga ito noong nasa itaas ka. My maid set the table." So you have a maid now, huh? Ang sabi mo noon ay ayaw mong may ibang tao sa loob ng bahay maliban sa ating dalawa at sa mga magiging anak natin. Besides, you didn't want people to disturb us while we make love anywhere in this house. Read more
KABANATA 03
“Darating na ang birthday celebrant in ten minutes, Demani! Nasaan ka na ba?”    "Fuck,” she uttered when she almost slipped to the floor.    Madulas ang sementadong footwalk dahil sa malakas na pag-ulan, dagdagan pa ang pagmamadali niya kaya maka-ilang beses na siyang muntikan nang madulas. Ibinaba niya ang payong nang maka-silong sa cover ng bakeshop. Inalis niya ang pagkaka-ipit ng cellphone sa pagitan ng balikat at ulo.   Read more
KABANATA 04
Nasa labas na si Demani nang salubungin siya ng malakas na ulan. Lalong sumama ang panahon at mukhang lalo siyang mahihirapang makahanap ng taxi na masasakyan. Kinuha niya ang payong na ini-sabit niya sa umbrella rack saka binuksan iyon. Sa kabilang kalsada ay marami siyang nakikitang dumaraang taxi at UV, doon siya mag-aantabay. Maingat siyang naglakad patawid sa kalsada at dahil traffic ay hindi siya gaanong nahirapan. Sumiksik siya sa pagitan ng mga sasakyan hanggang sa marating niya ang kabilang kalsada. Habul-habol niya ang oras, kailangan niyang mauna sa bahay nila bago dumating ang Lola Valentina niya.  Dalawang taxi ang dumaan sa harap niya subalit pawang may mga sakay. Hindi niya inalintana ang nagtatalsikang tubig-ulan sa suot na pantalon habang nakikipag
Read more
KABANATA 05
            Muling napa-kagat labi si Demani upang pigilan ang sariling tumili sa tindi ng galak na nararamdaman.              How can she say NO to that man? Kanina pa niya ito lihim na pinapantasya!               Banayad siyang tumango bilang pagsagot dito.    Nang biglang kumulog nang malakas ay tila siya nagising sa kaniyang pantasya. Dinampot niya ang payong na nasa sahig ng front seat, binuksan iyon saka itinuloy na ang pagbaba sa sasakyan.   Bago niya ini-sar
Read more
KABANATA 06
             “You are what?” Nahinto sa pagdidilig ng halaman ang mommy niya matapos marinig ang kaniyang sinabi.    Papalubog na ang araw at nagkulay kahel na ang paligid. Nasa maliit na hardin nito sa harap ng kanilang bahay ang kaniyang mga magulang katulad ng naka-gawian; ang mommy niya ay nagdidilig ng mga halaman at bulaklak nito, habang ang daddy naman niya’y nakaupo sa garden set at nagbabasa ng libro.               Sa mga sandaling iyon ay parehong nakatingin sa kaniya ang mga magulang at naghihintay na ulitin niya ang kaniyang sinabi.   Read more
KABANATA 07
             ISANG magarbong beach wedding ang naganap sa buwan ng Setyembre—two hearts became one, and Demani’s last name changed to Loudd. Maraming bisita ang dumalo, sagot lahat ni Van ang lahat na bumiyahe pa mula Maynila hanggang sa Batangas kung saan ginanap ang kasal.               Lahat ng mga kaibigan ni Demani mula sa pinagta-trabahuang ospital ay naroon, ang buong pamilya’y ganoon din. Whilst Van invited some people from his circle—business executives, clients, staff, and the likes. Doon na rin nakilala ni Demani ang taong nagpalaki sa asawa—at siyang inituturing nitong pamilya; si Attorney Arnel Salviejo.           &n
Read more
KABANATA 08
8 | Values and Beliefs - p1 (First Marital Problem)     — Certainly, there will be differences and disagreements within a marriage, but some differences are too major to ignore, such as core values and beliefs. Since everyone does not grow up with the same belief systems, morals and goals, there is a lot of room for debate and conflict within the relationship. —     *****               &
Read more
KABANATA 09
  9 | Values and Beliefs - p2 (First Marital Problem)   ~~                      “Kanina ko pa napapansing malungkot ka, Demani. Si Van na naman ba ang iniisip mo?”              Mula sa pagmamasid sa mga pamangkin na naglalaro sa hardin ng bahay ng Lola Val nila ay napalingon siya at nakita si Maureen na nakatayo sa pinto ng veranda.               Kanina pa siya
Read more
KABANATA 10
             “You seemed off after your quick chat with Sam, hon. Ano’ng nangyari?” Tanong ni Demani sa asawa nang lumabas siya sa banyo matapos maligo. Sa kamay ay hawak niya ang isang towel na ikinukuskos niya sa basang buhok.               Her husband was sitting on the couch, eyes closed and exhaustion all over his face. Huminto siya sa harap nito habang patuloy pa rin sa pagpupunas ng basang buhok.               Van opened his eyes and stared at her with longing. Sandali siya nitong tinitigan bago umangat ang kamay nito sa suot niyang roba at hinila ang tali niyon. Upang hindi humulagpos sa pagkakatali ay natatawang hinawakan niya ang kamay ng asawa at pinigilan iyon.               “Not yet, lover boy. Kailangan mo muna sa aking sabihin
Read more
DMCA.com Protection Status