Catalog
12 chapters
Prologue
A/N: Read Seducing The President's Mistress before this one. Prologue TAHIMIK na nakayuko ang binatang si Kali habang hawak ang bag na may lamang pagkain at ilang damit. Halos ayaw nitong tignan ang bawat presong pumapasok sa visiting area dahil sa totoo lamang ay ang lugar na iyon ang pinakakinamumuhian niya. Nang may maupo sa kanyang tapat ay sandali siyang lumunok. He removed the hood of his jacket then pushed the bag towards his dad. "Nagluto ho si Mama ng paborito niyong ulam."Tanging tango ang sinagot nito bago binuksan ang bag. "Iyong pinatatrabaho ko sayo, kumusta?"Kali looked away then hid his clenching hands under the table. "M--Mahirap ho.""Mahirap?" Inis itong umismid. "Anak ba talaga kita? Walang mahirap sa akin, Kali."His expression turned terrified. Alam niyang mainit na naman ang ulo ng kanyang ama dahil sa naging sagot niya. Kung hindi lang talaga dahil sa kanyang ina, hindi naman
Read more
Kabanata 1
Kabanata 1 "YOU KNOW the rules, honey. No clubbing, no smoking, no drugs, and most importantly, no boys."Umikot ang mga mata ni Alea nang marinig ang mga sinabi ng kanyang ama. Nasa manibela ang isang kamay nito habang ang isa ay abalang bilangin ang mga bilin na hindi niya maintindihan kung saan nanggaling gayong ni minsan ay hindi naman siya sumuway sa mga magulang niya. "Dad, mukha ba akong pinalaki ng mga kriminal?" She angled her body to face her father. "And bakit no boys? Akala ko pwede na? You said after senior high pwede na magpaligaw?"Tumaas ang kilay nito at ang hawak sa manibela ay halatang humigpit dahil sa bumakat na ugat sa braso. "Kailan ko sinabing pwede na?""Uh, when I was fourteen, remember? When Areisso wanted to court me? Hmm? Remember, Daddy?" she said, leaning forward to make her point. Her daddy groaned. "Well, I have the right to make changes. Bata ka pa para sa boyfriend-boyfriend na 'ya
Read more
Kabanata 2
Kabanata 2 PAGKALABAS ni Kali ng university ay nakipag-fist bump siya sa gwardyang dahilan kung bakit siya nakapasok sa eskwelahan. Nang malaman niyang sa unibersidad na iyon balak magkolehiyo ni Alea De Vera, pansamantala niyang iniwan ang ina sa Tondo para manirahan sa Baguio isang buwan bago pa man magsimula ang klase. Kinaibigan niya ang gwardyang nakilala niya nang minsan siyang manigarilyo malapit sa eskwelahan. Nang malaman niyang mas madaling nakakukuha ng trabaho ang mga estudyanteng kapos sa pang-aral, agad siyang nag-apply kahit pa dalawang taon na mula nang magtapos siya ng senior high school. Late na rin siya nang matapos at ngayon nga ay bente dos na siya ngunit mabuti na lamang at tinanggap pa siya ng eskwelahan sa tulong ng mabait na gwardya.Nang makakuha ng trabaho at nalaman ng gwardyang sa istasyon lamang siya ng bus nagpapalipas ng gabi, sinamahan siya nito sa kapitbahay na nagpapaupa ng murang bed space. Dahil kakilala a
Read more
Kabanata 3
Kabanata 3 "MY NAME is Alea Theiana. I'm from Cagayan and... I'm taking up architecture." Alea nervously held her hands together behind her. She really hates this part every first day of school. Akala niya ay sa gradeschool at senior high niya lamang ito mararanasan. Pati pala sa kolehiyo ay uso pa rin ang lintik na introduction.The mid forty's female professor flashed an inward smile. "I heard you're a De Vera. Are you the former--""Y--Yes," putol na niya kaagad saka siya umiwas ng tingin dito nang mapagtanto niyang hindi nga pala iyon magandang ugali. She took in some air and continued talking. "I... I prefer not getting known for that, Ma'am."Binalik niya ang tingin dito. Mukha namang naintindihan ng propesor ang kanyang nais iparating kaya mahina itong tumango. "I see. Call me Professor Lim, Miss De Vera. You may now take your seat.""Thank you, Prof," she uttered then went back to her seat. Pinakawalan niya ang hangin sa kanya
Read more
Kabanata 4
Kabanata 4 LINGGO ng umaga ay napag-usapan nina Alea at Kali na magkita para sa kanilang activity. Nag-text siya rito para sabihing sa Starbucks na lamang sila gumawa ng mga kailangan ngunit ilang minuto matapos niyang maipadala ang text, kaagad na tumawag ang binata.Napatitig pa muna siya sa screen ng kanyang cellphone. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganito siya ka-conscious kapag si Kali na ang makakausap niya. Yes, she's distant to most people but that's not because of lack of confidence. May kakaiba lamang talaga kay Kali na nakakapagpawala sa kanyang dibdib at hindi niya iyon maipaliwanag.Tumikhim siya at tuluyang sinagot ang tawag. "H--Hello, Kali?""Bakit sa Starbucks pa?" seryoso nitong bungad. She could hear some background noises as if he's somewhere crowded."Ha? Bakit hindi?""Pumunta ka sa lower Session. Magkita tayo sa McDo." Iyon lamang at pinatay na nito ang tawag. Napatitig tuloy si Alea sa screen
Read more
Kabanata 5
Kabanata 5 MASAYANG tumakbo palapit sa ama ang batang tinulungan nilang mahanap ang mga magulang nito. Construction worker pala ang ama nito habang ang ina ay hindi na muling nagparamdam mula nang makapag-abroad kaya naman halos maga na ang mga mata ng tatay nito nang makita nila."Maraming salamat. Ngayon ko na lang naipasyal ang anak ko dahil sobrang kayod ko nang may maganda siyang kinabukasan kaya lang nakatulog ako kahihintay sa kanyang matapos maglaro." Suminghot ito at binuhat ang anak. "Mag-thank you ka, anak ang babait nila."The little boy smiled at them. "Thank you, kuya pogi at ate ganda!"Alea giggled. She pinched the little boy's cheek then gave him a peck on his cheek. "Walang anuman." Tiningala niya si Kali ngunit nang mapansin niya ang kakaibang lungkot sa mga mata nito, unti-unting napawi ang kurba sa kanyang mga labi. Kali must've noticed that she saw his saddened expression so he immediately forced a smirk. G
Read more
Kabanata 6
Kabanata 6 PAUWI na at lahat si Kali galing sa isa niya pang trabaho ngunit hindi pa rin napapawi ang ngisi sa kanyang labi tuwing naaalala kung gaanong namula ang mukha ni Alea kanina nang sabihin niyang gusto niya ito. Well, that should be a good sign that his plan was working, right? Ngunit kapag pumapasok sa kanyang isip ang plano, tila may bahagi ng kanyang puso na bigla na lamang tinatadyakan. Napahugot siya ng malalim na hininga saka ito pinakawalan nang marahas. He needed to get his mind straight or he would fuck it all up. Kasangkapan lamang si Alea nang makalaya ang tatay niya. He wasn't supposed to fall for her innocent eyes and angelic smile. Baka sa huli ay siya lamang din ang mamroblema kung magkataon. Dumaan si Kali sa tindahan at bumili ng sigarilyo. Nagpaload na rin siya para matawagan ang kanyang nanay. Nang makamusta na ito, binisita niya ang social media account ni Alea. He suddenly stopped walking when
Read more
Kabanata 7
Kabanata 7  THERE was a long weekend for the UCians. Mayroong regional holiday sa Cordillera kaya walang klase mula Huwebes hanggang Sabado.  Susunduin si Alea ng kanyang ama nang makapagpahinga muna siya sa Cagayan gaya ng nais ng mga magulang niya, pero bago siya umuwi, nagkita pa sila ni Kali.  "Baka gala ka ng gala diyan," masungit na sita ni Dos nang makita ang background niya.  Sinimangutan niya ang kapatid na abalang mag-ehersisyo. Bakit ba parang masyado nang nagiging conscious ang kapatid niya sa katawan at itsura nito? "May bibilihin lang ako, 'no." Inirapan niya ito. "Ikaw nga ang panay daw ang labas sabi nina Mommy." Dos put the weights down and focused on his phone. "Practice lang ang dahilan bakit ako lumalabas, ate. Sige na bilisan mo na diyan at baka magkasalisi kayo ni Daddy." Hindi niya na lan
Read more
Kabanata 8
Kabanata 8  MAGHAPON na wala sa mood si Alea mula nang makauwi siya ng Cagayan. Kahit panay ang chat sa kanya ni Kali ay hindi talaga niya ito pinansin. She's so mad that all she did the whole day was eat ice cream, hoping it would ease away her anger. Ngunit makakaubos na siya ng isang tub ay mainit pa rin ang ulo niya kay Kali. Nang akmang kukuha na naman siya ng ice cream ay sinara ni Dos ang pinto ng fridge saka nito tiniklop ang mga braso sa tapat ng dibdib. Her brother is way taller than her now, making it look like he's the older child.  "Buntis ka ba, ate?" nakakunot ang noo nitong tanong. "What?! Of course not!" "Eh bakit para kang naglilihi? Ikaw na umubos ng ice cream."  Inirapan niya ito. "Nag-stress eating lang ako." "Stress eating your face." Hinawakan siya nito sa ulo saka inagaw ang bowl na hawak niy
Read more
Kabanata 9
Kabanata 9   HALOS madaling araw na nang makarating si Alea sa Baguio sakay ng UV. Talagang nagmakaawa na siya sa mga taong nasa pila para lamang makasakay kaagad dahi sa tindi ng pag-aalala niya kay Kali.  Nang maibaba sila sa istasyon ay kaagad niyang sinagot ang tawag ng kanyang mommy. Kinakabahan siya dahil hindi siya nakapagpaalam sa Lola niya at kay Dos na hinatid ang mga kaibigan nila.  "Alea naman, anak! Masyadong delikado ang ginawa mo!"  "Mommy, I'm okay. Nandito na po ako. Emergency lang po talaga. Sabihin mo po kina Daddy I'm safe. Ayos lang po talaga ako."  Narinig niyang bumuntong hininga ang kanyang ina. "Ano ba kasing emergency 'yan, anak?" She bit her lower lip for a moment before she decided to confess the truth. "Si... si Kali, mommy. Kaibigan ko siya at wala siyang pamilya sa Baguio. He doesn't have mu
Read more
DMCA.com Protection Status