Catalog
25 chapters
Chapter 1
Miss Mendoza A cold voice echoed in the speaker.  Napahinga ako nang malalim at marahan na napailing. "Naku! Girl, yatap ka na naman kay Sir," natatakot na sambit ni Serah, katrabaho ko sa opisina. "Ano na namang report ang ginawa mong mali na babae ka? Araw-araw ka nalang tinawag ni Sir para sermunan," dagdag na sabi naman ng isa ko pang katrabaho na si Feya. Napangiwi nalang ako sa kanila at saka tumayo upang saglit na ayusin ang aking pwesto. "Hindi na kayo nasanay sa isang 'yon. Isang maling galaw at tambak na sermon ang aabutin mo," tugon ko. "Jusko! Napakagwapo nga, ang sungit naman." Si Serah habang naiiling. Miss Mendoza Muling pagtunog ng kanyang boses sa speaker, bakas na ang kainisan sa kanyang tono nang sabihin niya 'yon kaya naman nagmadali na akong kumilos.
Read more
Chapter 2
"Goodmorning Ma'am," pakinig kong bati ng mga empleyado sa unahan dahilan para mapaangat ang paningin namin ng mga kasama ko. Achetbir's grandmother is walking towards our table. Agad kaming tumayo nang nakalapit s'ya sa amin at bahagyang yumuko. "Goodmorning Ma'am," magkakasabay na sabi namin nina Serah at Feya at inangat ang paningin sa kanya. Ngumiti ang ginang at saka sinenyasan ang dalawa kong kasama na umupo.  "Busy ba ang aking apo, hija?" maamong tanong niya sa 'kin. "Ahmm. Hindi po masyado, Madam," magalang na tugon ko. Nagawa pa nga akong ipatawag para lang makipagtalik. Iniwasan kong mapangiwi dahil doon. "Okay. Thankyou." Tipis s'yang ngumiti 'tsaka tumalikod upang maglakad patungo sa opisina ni Achetbir. Marahan akong yumuko at nagpakawala ng hininga. Achetb
Read more
Chapter 3
Tahimik akong nagtrabaho sa mga oras na nagdaan hanggang sa dumating na nga ang uwian. Napansin nina Serah at Feya ang aking pananahimik ngunit hindi na rin nagtanong pa marahil ay inakala nilang tutok lang talaga ako sa 'king trabaho. Madalas kasi ay talagang hindi ko sila kinikibo kapag seryoso akong nag-aasikaso ng iba't ibang papeles para kay Achetbir. "Diretyo uwi kana?" tanong ni Feya sa 'kin. Tipid akong ngumiti at tumango bago isinakbit ang aking bag. "Dadaan kami ni Serah sa bar para magliwaliw saglit bago umuwi, sama ka?" Pagyayaya niya sa 'kin. "Naku! Next time nalang, pagod din kasi ako. Mas gusto kong matulog agad ngayon," mahinahon na paliwanag ko. "Sure ka ba talaga na wala kang boyfriend, Jands?" nakangiwing tanong ni Serah. Natigilan ako at bahagyang kinabahan. Nahahalata na ba kami? "Bakit mo naman n
Read more
Chapter 4
Kunot-noo akong pumasok sa 'ming departamento dahil sa maiingay na bulungan ng mga empleyado. Malamang sa malamang ay tungkol sa paghalik ni Patriza kay Achetbir kahapon ang kanilang pinag-uusapan ngayon. "Nabalitaan mo ba?" agad na salubong na tanong sa 'kin ni Serah kasabay nang paglapit ng upuan nila sa pwesto ko. Hindi ko maiwasan na iangat ang kaliwang kilay ko dahil sa kanilang mga kilos. Hindi pa ba sila nananawang pag-usapan ang dalawa? "Wala akong panahon d'yan, Serah. Marami akong reports na gagawin ngayon," nakangiwing sagot ko. Mahina niya akong binatukan kaya sinamaan ko s'ya ng tingin. Nakuha naman agad nang naglalakad na si Achetbir ang aming atensyon. Mas malamig ang kanyang ekspresyon kaysa sa normal niyang pinapakita araw-araw, bagay na ipinagtataka ko. Ang kaninang maiingay na bulungan ng empleyado ay biglang tumahimik sa isang iglap. Anong
Read more
Chapter 5
Oras na ng uwian ngunit hindi pa rin ako nag-aayos ng aking lamesa. "Uyy, okay ka lang ba?" nag-aalalang tanong sa 'kin ni Serah.   Kanina pa nila ako sinusubukang kausapin ngunit hindi ko sila pinagtutuunan ng atensyon. Hilaw akong ngumiti at tumango bago muling napatitig sa pintuan ng opisina ni Achetbir.  Mula kanina ay hindi pa s'ya lumalabas roon, ni hindi ko rin napansin kung nagpahatid ba siya ng tanghalian sa loob. Nakaalis na ang kaniyang ina at si Patriza ilang minuto pagkatapos kong lumabas noong umaga. Iniwanan pa nila ako nang matalim na tingin 'tsaka tuluyang naglakad paalis. Malungkot na tumingin sa akin si Feya. "Minura ka na naman ba?" sabay haplos sa likod ko. Marahan akong umiling at tiningnan sila."Okay lang ako. Medyo nagdamdam lang ako sa ginawang pagmumur
Read more
Chapter 6
(WARNING: MATURED CONTENT! OH BET KA NAPANGITI? HALA KIRE!) I blinked several times and swallowed hard. "What now, Jandie? The time is running." Bakas na ang pagkaubos ng kanyang pasensya habang tamad na nakatingin sa akin. Mariin akong pumikit at huminga nang malalim. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. If this is your punishment because I hurt you, then I'll gladly accept it. Pinusod ko nang maayos ang buhok ko at mabagal na inalis ang tipay ng aking pang-ibabaw na damit. Hindi ko tinanggal ang paningin ko kay Achetbir habang hunuhubad ko 'to. Muling siyang umayos sa pagkakaupo at ibinalik sa pagkakakrus ang kanyang braso. Nang tuluyan nang naaalis ang pang-ibabaw ko ay isinunod ko namang tanggalin ang aking bra dahilan para kumawala ang may kalusugan kong dibdib. Achetbir's jaw clenched as he stared at my upper body. Mabagal n'yang nilaro ang kanyang labi
Read more
Chapter 7
Mendoza Pagtawag ng isang malamig na boses mula sa speaker. Nagpakawala ako nang malalim na hininga at inayos ang aking lamesa. "Grabe ha, napapansin ko nitong mga nakaraan, trip na trip kang pahirapan ng boss natin," may panggigil na sabi ni Serah. Pilit akong ngumiti sa kanya. "Ganyan talaga ang life minsan masarap madalas puro hirap." Pagsusumubok kong magbiro. Napangiwi siya habang naiiling naman si Feya sa kanyang tabi. "Hanga rin ako sa tatag mo, kung ako 'yan lilipat na ako sa ibang kumpanya," aniya. I stood up from my seat and forced a smile again. "Wala naman kasi akong mataas na pinag-aralan kaya wala rin akong makikitang trabaho na malaki magpasahod katulad nito," mapait kong usal at namaalam na tumingin. Naglakad ako patungo sa opisina ni Achetbir, kumatok muna ako ng tatlong beses 'tsaka marahang binuksan ang pinto. Nakita ko
Read more
Chapter 8
Tulala akong naglakad patungo sa 'king pwesto at pabagsak na umupo.  "Uy, ayos ka lang?" tanong ni Serah.  Marahan akong lumingon sa kanya at napalunok kasabay nang pamumuo ng aking luha. "H-Hindi ko alam," garalgal kong sagot.  Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, si Feya naman ay napalingon din sa aking gawi sa gitna ng kanyang pagta-type sa kompyuter. Mabilis na tumayo ang dalawa 'tsaka ako mahigpit na niyakap.  "Nandito lang kami, Jandie," bulong ni Serah.  Naramdaman ko ang paghagod ni Feya sa aking likod dahilan para pumatak ang mga luha kong pinipigilan mula pa kanina. Tahimik akong napahikbi kasabay nang pag-alala sa nakaraan nami
Read more
Chapter 9
"Jands. Uy, Jandie." Nagising ako sa marahang pagtapik sa aking balikat. I opened my eyes slowly and saw Serah curiously looking at me. "Okay ka lang?" may pag-aalala niyang tanong. Nangunot naman ang aking noo 'tsaka unti-unting pumasok sa aking isip ang lahat. Napabalikwas ako ng bangon at tumingin sa aking relong pambisig. "Fvck!" mahinang pagmumura ko nang nakita na malapit nang mag-uwian. "This past few weeks palagi ka nalang inaabot ng antok dito sa opisina. Nagpupuyat ka ba?" kuryosong tanong ni Feya. Mabilis kong inayos ang mga natitirang papeles sa aking lamesa at binuhay ang aking PC upang i-encode 'yon. "Hindi ko rin alam kahit ako naninibago sa sarili ko, hindi naman ako nagpupuyat," sagot ko habang nanatili ang tingin sa aking kompyuter. "Baka naman bumababa ang dugo mo kaya ka nagiging antukin," sambit n
Read more
Chapter 10
Puting silid ang una kong nakita sandaling iminulat ko ang aking mga mata. Sa amoy palang ng paligid ay nasisiguro kong ospital ang lugar na 'to. "Hey," someone spoke beside me. Marahan kong ibinaling ang aking paningin sa kanyang direksyon. "Caster," namamaos kong sambit. Matipid niya akong nginitian bagamat bakas ang pag-aalala sa kaniyang mga mata. "How are you feeling? May gusto ka bang kainin?" magkasunod na tanong niya. Umiling ako 'tsaka sinubukang bumangon mula sa pagkakahiga. Agad naman s'yang tumayo at inalalayan ako sa aking pagkilos. Isinandal ko ang aking katawan sa headboard ng hospital bed at saglit na pinasadahan ng tingin ang sarili ko. "Anong nangyari?" usisa ko at inangat ang kamay kong may nakatusok na s'wero.  "You passed out last night because of too much fatigue and stress," he started exp
Read more
DMCA.com Protection Status