Catalog
18 chapters
Chapter 1
Warning: Work of fiction. This novel contains red flags and contexts which was derived from the author’s very own perspective that might contradict your principles and beliefs. Read at your own risk. -- Fun fact: King Solomon is a polygamist. He has 700 wives and 300 concubines. Verse for today: Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. — Hebrews 11:1   Chapter 1 There are 7 billion people in the world. Maraming nagsasabi sa akin na sa pitong bilyon na iyon, makahahanap ako ng lalaki na mamahalin ako. A man whom I can beat my heart for. Pero bilang parte ng pamilyang Kristiyano, mayroon akong tanging lalaki na minamahal ko. Iyon ay ang Diyos Ama at si Hesu-Kristo. Romans 5:8 says, 'But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us'. That's how God loves us, that he gave up Christ to save us from all of our sins. And f
Read more
Chapter 2
Verse for today: If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. — James 1:5 Chapter 2 "Pupuntahan ko muna sa site ang boyfriend ko, sister Serene. Gumala ka muna rito at bumili ng kahit ano." Inabutan ako ni Castellina ng limang daang piso. "Site? Ano po bang trabaho ng boyfriend mo?" nagtataka kong tanong. Ngumiti siya. "Construction worker. Sige na, aalis na ako. Malaki ka na naman, sister Serene. Hindi ka naman siguro mawawala rito. Mwa!" Nagmamadali siyang naglakad paalis.  Luminga-linga ako na parang nawawala. I don't know where to go. Wala naman akong alam na bibilhin. And I don't go out without a friend. I decided to distribute biblical booklets instead. I have ten copies of this inside my tote bag. Mabuti na lang at nagdala ako, this save me! "Booklet po..." and I handed it to a woman in my age. She stared at th
Read more
Chapter 3
Verse for today: Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good. — Romans 12:9   Chapter 3 "Paano ko makukuha kung ang layo mo?"  He was smirking while waiting for me to step closer. I took two small steps and gave him the ID. I was waiting for him to thank me but he didn't. Bumuntonghininga ako at nagsalita. "Sige po, babalik na ako sa loob. May bible study pa kami." "Wait!" he took a hold on my shoulders. Mabilis akong napalayo doon. I become uncomfortable when someone, especially strangers would touch me. "You won't even ask how I got here? O kahit bakit hindi ako nagpasalamat sa'yo?" he asks, raising the side of his lips. Tumikhim ako. "Sorry po, male-late na talaga ako sa bible study namin."  Nanatili akong nakayuko. It's not really required to put too much gap with men in our religion but I couldn't help it, always. 
Read more
Chapter 4
Verse for today: A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger. — Proverbs 15:1   Chapter 4 Autograph? Why is he asking for an autograph? I decided not to reply. I was hesitant but I chose to stalk his account on 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚊𝚐𝚛𝚊𝚖. Ang sabi sa akin ni Savy, kapag nag-s-stalk ka sa isang tao ay magmumukha kang kriminal.  But I'm not doing something illegal, right? I tapped his icon. Bumungad sa akin ang profiles niya na mayroong 700 plus followers. I read his bio. You're the bottle of my Margarita. The key of my motorcycle. The ace of my playing cards. The intensity of my stares. And the love of my I love you's. Naningkit ang mga mata ko. I easily comprehend his bio. King Solomon also has sweet and capturing words that's why I'm not new to this. I scrolled on his timeline to view the photos. My forehead creases with the photos. Mayroon doong litrato na may hawak siy
Read more
Kabanata 4
Chapter 4 Autograph? Why is he asking for an autograph? I decided not to reply. I was hesitant but I chose to stalk his account on I*******m. Ang sabi sa akin ni Savy, kapag nag-s-stalk ka sa isang tao ay magmumukha kang kriminal. But I'm not doing something illegal, right? I tapped his icon. Bumungad sa akin ang profiles niya na mayroong 700 plus followers. I read his bio. You're the bottle of my Margarita. The key of my motorcycle. The ace of my playing cards. The intensity of my stares. And the love of my I love you's. Naningkit ang mga mata ko. I easily comprehend his bio. King Solomon also has sweet and capturing words that's why I'm not new to this. I scrolled on his timeline to view the photos. My forehead creases with the photos. Mayroon doong litrato na may hawak siyang billiard stick at ina-asinta ang mga bola. Only his sideview is visible and his pointed nose is perfectly defined. There was a caption of 'not minding
Read more
Kabanata 5
Verse for today: O God, thou art terrible out of thy holy places: the God of Israel is that he giveth strength and power unto his people. Blessed be God. — Psalms 68:5 Chapter 5 "Samalamig, samalamig!"  Sumasayaw ang ilang mga kasamahan ko habang tumutugtog ang stereo. I am just smiling while watching them having fun, although I am also having fun with watching them. Katatapos lang ng celebration and we are having an after party. This is what happened during the celebration— Aleah and brother David introduced the group of dancers to start the opening prayer which is doxology. We also sang the national anthem and other provincial songs. We had a speak about Godly histories and read of biblical books. A mass also happened and the holy water was inflicted to us.  Marami pang nangyari at alam kong lahat kami ay nagsasaya.  "Sino'ng hindi takot kay Fares?" tanong ni James.  All of us took a glimps
Read more
Kabanata 6
Verse for today: But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. — John 15:21   Chapter 6 "Bakit naman kasi dito nagkakalat ang mga hindi naman miyembro natin?! Tayo rin tuloy ang napeperwisyo," reklamo ni Castellina habang nagpupulot ng mga kalat at isinisilid iyon sa sako. I wiped the sweat of my forehead using the back of my hand. Ipinagpatuloy ko ang pagwawalis habang nakikinig sa usapan ng mga kasama ko. We toured the whole part of WABOC here and find out that the neighbours are throwing garbages to a hidden part of the field. May village din kasi sa harap namin kaya ang iba sa mga nakatira ay ginagawang tambakan ang parteng ito ng lugar namin. Tatlo kami nina Savy, Castellina, at ako na naglinis. The others were also busy on gardening, quizes, and bible study. Walang masyadong pagala-gala sa labas ng building kaya aakalain ng iba na kaunti lang kami, alth
Read more
Chapter 7
Verse for today: Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad. — Proverbs 12:25   Chapter 7 I glanced at the two guys who's awkwardly staring at me. I smiled at them but they only flew their eyes away from me. They are the guys that I saw haft-naked earlier. The one is Theo who smiles all the time, and the other one who has a mode expression is Cain. They are good, actually. They apologized when I told them that I am uncomfortable with that state. "Don't mind them. Let's just eat," paalala sa akin ni Dacia. I nodded at her. Tumingin ako kay Isaiah. I caught him looking at me. Nagtaas siya ng kilay. Sabay-sabay silang akmang susubo na ng pagkain nang pumigil ako. "W-wait!" Napalingon silang lahat sa akin. "Oh, why? You want this?" Isaiah pointed the chicken on his own serving b
Read more
Chapter 8
Verse for today: God is our refuge and strength, a very present help in trouble. — Psalms 46:1   Chapter 8 "Huh? Nasaan daw ang driver?" Castellina confusedly asked. We were already leaving but then, the driver of our van wasn't here. Kaya narito kami sa harapan ng caretaker namin, and Castellina's the one who's talking with him. "Umalis at nakabangga raw ang pinsan niya at siya ang mag-a-asikaso. Mag-tricycle na lang kayo, Ma'am Aleah," magalang niyang tugon. "Give me the keys." Inilahad ni Aleah ang kamay niya sa matanda. Nagugulat na tumingin sa kanya ito. As I always perceive, Aleah can confidently do anything that is related to professionalism and talent. Even driving vehicles, that's why no one should underestimate her. "P-pero wala kang lisensiya—" He was cut off when Aleah showed him
Read more
Chapter 9
Verse for today: My son, if sinners entice thee, consent thou not. — Proverbs 1:10   Chapter 9 Why is Isaiah here? Paulit-ulit pumasok iyon sa isipan ko. I was enraged that he called Fleur dumb. He should respect Fleur, whether who she is, not just because she's living in a luxurious mansion. Are they related? Inihagis niya sa isang maliit na basurahan ang natirang sigarilyo at nakapamulsang naglakad palapit sa amin. I thought he's going to greet us but he just passed by and went upstairs. "Why are you here?" striktang tanong ni Fleur. "May naiwan akong gamit. You think I went here for Damiel?" He rolled his eyes.  "Aalisin mo na lahat ng gamit mo rito? Why? So you could finally have your own chaotic and disgusting life? Hindi ka papayagan ni Dad!" Fleur blurted out. "Like I care, huh?" Matagal siyang nakipagtitigan kay Fleur bago inalis ang tingin niya rito. Before he finally get off o
Read more
DMCA.com Protection Status