Catalog
3 chapters
Chapter One
"This is boring! You guys are so boring. You're no fun at all," reklamo ni Bella. Kakatapos lamang ng finals kaya naisipan naming magkakaibigan na magkita-kita para makapag-celebrate. We decided to celebrate it a nearby bar which is fortunately, isa sa mga pagmamay-ari o business nila Marriot. We've been here for almost an hour and we're drinking like there's no another life for us. I downed another glass of whiskey and felt the strong liquid gushed down my throat. Pinagmasdan ko ito nang mabuti at napagtantong kung gaano kaitim ang kulay nito, ganoon din kadilim ang mundong meron ako. My life is dark, plain bland, dull, and unmeaningful. I don't even know if I have a purpose in my life. Basta ang alam ko lang, gusto ko ng purong entertainment lang sa buhay ko. Wealth? I have that. Girls? I can always find one in my surroundings. But purpose? That is something that I cannot figure out until now. "Hoy
Read more
Chapter Two
  "So, what's this time?" pambungad na tanong ni Chloe.   I sighed. "About the arrangement."   Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ako sa kabilang braso. Napatingin ako roon kung kaya't mabilis ko rin itong tinanggal sa pagkakahawak. She looks at me with disappointed eyes.   "Fine. So anong plano mo?"   "Chloe, kaibigan kita, and as much as possible, I don't wanna use you as a medium, just for my mom."   Tinitigan niya ako nang mariin bago tumayo mula sa pagkakaupo.   "You know that I like you right? This is just a small thing for me. Para ko na ring nanay si tita Helena, so please, kahit sa ganitong paraan na lang, let me help."   I f
Read more
Chapter Three
"Where the hell are you, Chloe?" irritable ng tanong ni Bella.   Inayos ni Marriot ang mga luggages sa likod. Naka-ready na rin ang chopper, maging ang nagpapatakbo nito. I think we're already set except for Chloe who wasn't still here. Uminom ako sa mineral bottle na naabot ko nang lapitan ako ni Marriot para tapikin sa balikat.   "Are you ready, dude?" nang-aasar niyang tanong.   Umismid ako. "Ready than ever."   Napahawak siya sa baba niya at malalim na nag-isip. Natawa naman ako dahil sa itsura ng mokong na ito.   "You know dude, kahapon ko pa talaga iniisip kung mayroon kayang mga chics doon?"   Sinapok ko siya sa ulo at tinawanan. "You suck dude. Puro babae ang laman ng isip mo."
Read more
DMCA.com Protection Status