Share

Chapter 11

"Do you love what I am doing Ellise?" tanong ni Gavin sa kanya at napatitig sa mga mata nito na puno ng pagnanasa habang ang kamay nito ay nasa loob ng undies nya. tumango sya dahil init na init na ang katawan nya sa ginagawa ni Gavin tila inaapuyan ang buong katawan nya.

"Good girl" he said with a smirk. mariin syang napapikit dahil sa pleasure na hindi nya maipaliwanag. she moaned 

"Hmmm..." He said and ended thier kissed. naramdaman nyang humiwalay ang mga labi nito sa kanya, kasabay ang pag-alis ng kamay nito sa loob ng undies nya. nagmulat sya ng mga mata, nais nyang mag protesta dahil ayaw pa nyang tumigil ito sa ginagawa.

"Later" he whispered at looked at her, kumabog ang dibdib nya sa uri ng tingin nito. napalunok sya habang nakasunod ng tingin kay Gavin na papalabas na ng pintuan. 

Pagsara ng pinto nagkibit balikat sya at nanghihinang sumandal sa dingding na tiles ng washroom. liningon nya ang malaking salamin sa dingding. nakita nya an

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status