Share

Chapter 41

"I'll do my best, Miss Carion," tugon ni Hannah.

"Tama. Kailangang gawin mo alang-alang sa career mo. Dahil sa ngayon, alam kong kailangan mo ng bagong trabaho."

She nodded. "When will the shooting start?"

"Next week,"

"Hindi ko nabasa sa kontrata ang lugar kung saan gaganapin ang shooting,"

"Oh, i'm sorry about that. Ang shooting ay gaganapin sa probinsiya ng Samar. Mayroon isang magandang tanawin doon na nababagay sa commercial shoot. Ang water falls at sa serpent water,"

Napahumindig siya.

"Sa samar?"

"Yes, is there a problem?"

Naalala niya si Duwayne. Wala siyang balita sa binata mula nang bumalik siya sa Manila. Sa tinatawag niyang paraiso gaganapin ang commercial shooting, nakaramdam siya ng tuwa sa isipin na may posibilidad na magkita silang muli ni Duwayne. Ngunit naroon din ang agam-agam sa nalilito niyang puso. Alam niya na umiibig na siya kay Duwayne, ngunit saan siya dadalhin ng pag-ibig niya sa binata kung alam naman

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status