Share

Chapter 42

THE shooting deadline arrived. The crews were also amazed at the beautiful view of that farm where the river and the waterfalls are located.

Napangiti si Hannah. Muling sumariwa sa kanyang alaala ang araw na nakasama niya si Duwayne na namimingwit sa ilog. Ang waterfalls na peping saksi sa nakakatuksong tagpo sa pagitan nilang dalawa ng binata.

Napasulyap siya sa male commercial model na makakapareha niya. Guwapo ito at attractive. Nahuli pa nga niya ito na pasimple siyang pinagmamasdan.

Nakasuot ng simpleng baby pink na bestida si Hannah na hanggang sakong niya ang haba. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok na kinulot ng make-up artist na kasama nila.

Maliwanag ang instruction. Maglalakad si Hannah patungo sa ilog na nasa tapat ng waterfalls. Hanggang bewang lang ang lalim ng tubig. Mula sa ilalim ng waterfalls ay sasahudin ng mga kamay ni Hannah ang tubig na bumabagsak mula sa tuktok nito.

Mula sa isang malaking puno ay lalabas naman ang male com

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status