Share

Chapter 4

Inakay ni Gregor si Martina at dinala siya sa bahay na pag-aari ng kapatid nito.  Halos ala-una na ng madaling araw at tulog na ang mga tao sa bahay na iyon.

"Would you like some coffee?  I know how to make cafè lattè.  You'll like it," pagyayabang nito.   Tumawa siya pagkatapos ay tumango.  Cafè Latte is the easiest coffee one can make at home.  Pero hinayaan niyang  ipagyabang ito ng binata sa kanya.  Sumunod siya sa kusina at pinanood ito sa paggawa.

"So, ilan kayong magkakapatid?"  tanong ni Gregor.

"Three.  At ako ang panganay." 

"Hmm..  they say eldest child is the most responsible one.  Anong work mo?"

Nagkibit siya ng balikat.  Kung maaari ay ayaw niyang ungkatin nito ang anuman sa pagkatao niya.

"Ayaw mo pang magtrabaho?  Siguro'y mayaman kayo.  Ako college pa lang nagtatrabaho na.  Our parents are separated.  Palaki lang kami ng Lola namin so we have to work hard to live comfortably." 

Inabot nito sa kanya ang nagawang cafe latte.  She made a sip.  At totoo ang sinabi nito, it was one of the best coffee she had.  Siguro'y dahil madaling-araw na at talagang nasasabik siya sa kape.

O baka dahil si Gregor ang gumawa niyon.

"You make the best coffee ha.  Pwede kang magtayo ng coffee shop." 

He laughed seductively.  Iyong tawa na may halong pagtitig sa kanya. 

"I know.  But I want to make just for you."  Hinawakan nito ang labi niya at pinunas ng thumb finger nito ang naiwang gatas sa gilid ng mga labi niya.  "Bata ka pa nga, may gatas ka pa sa labi,"  biro nito na halos pabulong na.

"I know, but like I've said, I don't mind." ganti niyang biro.  She met his eyes and she saw something she can't explain. 

"Would you like to go upstairs?  Mas maganda ang view sa balcony," yaya nito na agad niyang tinanguan.  Hinawakan nito ang kamay niya at umakyat sila sa hagdan.

Totoong mas maganda ang view doon pero nababalutan na ng dilim ang ilang parte ng isla.  Falcon Hotel and Resort has better view even at night.  Dahil marahil sa magandang landscape nito na kumpleto sa liwanag.  Dinala nyang muli ang kape sa bibig habang nakatanaw sa iilang magkakapareha na sumasayaw sa bar.  Wala na doon ang mga kaibigan.

Malamlam ang ilaw sa balkonahe.  Naramdaman niya ang kamay ni Gregor na isinukbit sa baywang niya at hinagkan siya sa sentido habang pareho silang nakatanaw sa bar.  She found comfort in his arms.  Kanina lang ay estranghero ito sa paningin niya, pero ngayon ay panatag na ang kalooban niya. 

At ngayon lang siya nakadama nang ganito sa isang lalaki. 

Ilang sandali lang ay iniharap nito ang mukha sa kanya at muli siyang hinagkan.  Ikinawit niya ang isang kamay sa leeg ng binata habang ang isang kamay ay hawak pa ang tasa ng kape.  Kinuha ni Gregor ang tasa at inilapag sa gilid ng balkonahe.  Dagli siya nitong binuhat papasok sa nakabukas na sliding door ng guest room. 

Olive knew what was going to happen and she didn't made any protest.  Ang mga bisig nito'y nakapulupot sa baywang niya at naging mapusok ang mga halik nito.  Hindi niya kayang labanan ang atraksyong meron si Gregor.  Inihiga siya nito sa kama at hinubad nito ang pang-itaas na damit.  She saw again that perfect abs that she wanted to touch a while ago.  When he claimed her lips, she allowed her hands to run down to his body and made explorations.  At isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Gregor na nagbigay lalo sa kanya ng kakaibang pakiramdam.  Like she wanted to please him more.

Gumapang ang halik ni Gregor sa tainga niya pababa.  His hands also started to explore at her body.  Naiiwan ang init ng kamay sa bawat madaanan ng haplos nito.  Itinaas ng kamay nito ang blouse niyanh suot at dinama ang dibdib niya.  Then moved his mouth to the other breast while kneading the other.  Tumigil ito sandali at madaling tinanggal ang pang-itaas niyang saplot, exposing her upper body.  Muli itong yumuko at bumalik sa paghalik sa dibdib niya.  Sucking and licking like he was hungered.  Bumaba pang lalo ang halik nito habang nagsimula na ring hubarin ang pantalon niya.  Ngunit bago pa tanggalin ang huling saplot niya'y lumayo ito ng bahagya at tinitigan siya.

"Are you sure about this, Martina?  I will not stop later so better stop me now.."  paanas nitong tanong.  She looked away and then closed her eyes.  Ayaw nyang aminin na gusto niya ang ginagawa nito sa katawan niya.  Naririnig niya ang mabilis na pintig ng puso nito habang kinokontrol pa ang sarili.  Nararamdaman din niya ang matigas na bagay sa pagitan ng hita nito na nakatapat sa hita niya.  She was almost naked, aside from the lace underwear that Gregor left undressed. Gusto niyang ikainis na may gana pa itong huminto at magtanong gayung hindi naman siya tumututol.

Hindi na ito muli pang gumalaw sa ibabaw niya kaya't na-realize niyang naghihintay talaga ito ng sagot.  Sa halip na ibuka ang bibig ay iniharap niya ang mukha dito at itinaas  ang katawan.  Ikinawit niya ang isang braso sa leeg nito at siniil ito ng halik. 

Gregor kissed her wilder.  Pagkatapos ay bahagyang inilayo ang katawan.   Naramdaman niya ang malakas na paghugot ng hininga kasunod ng pagtanggal ng pantalong kupas at brief nito.  She was mesmerized by his body.  He was like a greek god came into life. 

"Don't just stare.  Touch me sweetheart.." paanas nitong utos at inilapit nito ang katawan.  She obeyed his command.  She started to touch his chest... down to his bottom.  She was rewarded with a groan.  Marahas siya nitong siniil ng halik hanggang sa tila mauubusan na siya ng hininga.  His hand slide down to her panties and made strokes that heats her body even more.  Kasunod niyon ay tuluyan nitong hinubad ang lace underwear niya -- feeling her dampness.  She can't contain a soft moan and her body was aching for him.  Hindi niya alam kung paano pa kikilos sa sarap ng ginagawa nito.   Nang maramdamang handa na siya ay inihiwalay nito ang mga hita niya.  He positioned himself above her and started to thrust. 

This is her first time.  At alam niyang may sakit ang ganito sa una.  Pero hindi niya napaghandaan ang sakit na tila pumupunit sa pagkatao niya.  He was trying his hard to ease her pain though, but it was unbearable. 

"I told you I can't stop now sweetheart..  just let me in and I will make it up to you later I promise.."  pakiusap nito nang may mumunting luha sa gilid ng kanyang mga mata.  He started to drive again and again until he fits in.  Nagsimula na ring unti-unting mawala ang sakit sa kanya at napapalitan ng ibang pakiramdam na hindi niya matukoy.  Few minutes later, Gregor brought her to the ecstasy she had never been.  

Matapos ang pagtatalik ay parehong walang namutawing salita sa kanilang dalawa.  She was shock the way she behaved.  Ni hindi niya naitanong kung may girlfriend ba ito o may asawa na kaya?  Ibinigay niya ang sarili nang buong-buo nang hindi niya muna kinilala nang lubusan si Gregor.  She felt stupid.

Nagkunwari siyang inaantok para huwag munang harapin ang binata.  Iniyakap naman ni Gregor ang braso sa kanya nang tumagilid siya at pumikit.  Mamaya niya na haharapin ang mga tanong sa isip niya. At mamaya niya na lang rin haharapin ang kahihiyang dulot ng matinding atraksyon niya kay Gregor.

Mga Comments (1)
goodnovel comment avatar
Che Acala Paragas
eto na pla ang kwento ni Olive at Gregor dto po pala sa GN natuloy ms.Weng
Tignan lahat ng Komento

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status