Share

Chapter 5

Nagising si Olive kinabukasan na masakit ang katawan.  Maliwanag na ang paligid at nakabukas ang sliding door ng silid palabas ng balkonahe.  Nakatayo si Gregor doon na walang pang-itaas na damit.  At kahit nakatalikod ay sumisigaw ang sex appeal nito.  Hindi niya lubos maisip na ganun kalakas ang atraksyong nararamdaman niya sa binata.  To the point of giving herself completely.

Lumingon ito sa gawi niya at nagulat nang makitang gising na siya.  Pinakawalan nito ang isang ngiti at natunaw muli ang puso niya.  Lumapit ito at tumabi sa kanya sa kama.  Bagong paligo ito at naamoy pa niya ang sabon nito sa katawan.

"Good morning."  He gave her a savage kiss na tumagal pa yata ng isang minuto.  Tumugon siya at nakipagpaligsahan sa halik nito. 

"You're so sweet, especially in the morning.  I can't get enough..."  pabulong nito na kumiliti yata sa pagkatao niya.  She felt the same way.  She can't get enough of him.

Muli itong yumuko at hinagkan siya sa ikalawang pagkakataon.  Pinaglandas niyang muli ang kamay sa katawan nito at nakipagpaligsahan ng halik kay Gregor.  He was rock hard.  Nararamdaman niya ang pagkalalaki nitong tumutusok sa ibabang bahagi ng kanyang katawan.  Ang mga kamay nito'y naglalandas sa katawan niya kasunod ng mga halik nito.  Nang bumaba ang halik nito sa pagkababae niya'y halos mapugto ang hininga niya.  His tongue made strokes that made her wilder.  Ilang sandali pa ay nag-uunahan na sila sa pag-indayog hanggang sa maabot nilang pareho ang sukdulan.

Ibinagsak ni Gregor sa kama ang katawan habang naghahabol pa rin ng hininga.  He made love to her many times in within twelve hours and yet he wanted her again and again.  Gaano na ba siya katagal walang kasiping?  He can't remember anymore.  Matagal na siyang hindi nakaluwas sa Maynila para bisitahin ang kasintahan dahil sa sunod sunod na trabaho.  But definitely, hindi si Martina ang pangkama lang.

"I prepared breakfast," bulong nya sa dalaga.  Nakita nitong may tray ng pagkain sa ibabaw ng tokador na kanina pa n'ya inihanda.

"Okay.  I'm starving," wika nito at nanulay naman ang ngiti sa labi.

"Mukha nga," sagot niya nang may pilyong ngiti.  Umirap ito nang mapagtantong ang tinutukoy niya ay ang pinagsaluhan nila kanina lang.

"Malamang hinahanap ka na ng mga kaibigan mo," wika ni Gregor habang kumakain sila sa kama. 

"Yeah.  Anong oras na ba."

"It's eleven o'clock, sweetheart.  Pero kung ngayon ka makikipagkita ay malalaman nila ang nangyari sa atin.  I'm sorry but you easily bruised kahit ano'ng pag-iingat ko."

Pinamulahan si Olive ng mukha nang mapagtanto iyon.  Paano siya haharap ng hindi makikita ang kissmarks sa leeg at braso niya? 

"Kung sa akin ay okay lang, Martina.  And I am planning to go with you and meet your family," seryosong wika nito.  Bigla siyang natilihan.  Wala sa plano niya ang seryosong relasyon sa ngayon kahit pa may nangyari sa kanila.

"Don't tell me na balewala sa'yo ang nagyari sa atin?  You are not a promiscuous woman at ibinigay mo sa akin ang pinaka importanteng bagay na pwedeng ibigay ng babae sa iniibig nito."

"W-what if I did for e-experience..?" halos hindi lumabas sa bibig niya iyon.  Nakita niya ang pagdilim ng mukha ni Gregor nang tumitig sa kanya.

"So you came here for experience, huh!" Lumabas ang sarkastikong ngiti sa mukha nito.  "Did I satisfy you?" 

Tumayo ito sa kama at  nagtungo sa balkonahe.  Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon at nagulat siya sa nakitang galit sa mga mata nito.  Pero hindi niya alam kung tamang mauwi sa seryosong relasyon ang nangyari sa kanila.  Kailangan niya munang mag-isip.

Pagkatapos kumain ay nagbihis siya.  Si Gregor ay hindi na tinapos ang pagkain.  Nagpaalaam siya sa binata na babalik na sa inupahang kwarto at pupuntahan ang mga kaibigan.  She heard him cursed but never bothered to make her stay.

Nagulat ang mga kaibigan sa ikinuwento niya dahil hindi na rin naman nya maitatago ang bakas ng ginawa nila ni Gregor.

"Oh my, you're wild!  At dito mo pa talaga napiling gumawa ng ganyan ha," pagalit na wika ni Jenny.

"Nagkamali ba akong ipagkatiwala ka sa kanya?  Anong plano mo?  If you're atttacted with each other bakit hindi niyo i-try?  Malay mo naman mag-work out?" suhestyon naman ni Casey.

"I don't know.  Kailangan ko munang mag-isip," wika niya na pilit kinalimutan ang nangyari sa kanila ni Gregor.  "Ako si Martina ngayon remember?  At gusto ko munang mag-enjoy sa trip na to." 

Nagkibit-balikat naman ang mga kaibigan sa mga sagot niya na tila balewala lang ang mga nangyari.  Sa hapon ay inubos nila ang oras sa paglilibot sa isla.  Kahit paano'y nawala sa isip niya si Gregor. 

Pero pagdating ng gabi ay lumapit ito sa kanila at nakihalubilo.  Nagkatinginan sila nila  Cassey at Jenny.  She felt uncomfortable all of a sudden.  Isa-isa namang nag-alisan ang mga kaibigan para bigyan sila ng panahong makapag-usap.

"Wala pa akong maipapangakong kahit ano sayo ngayon, Martina.  Kahit ako'y may problemang kinakaharap sa ngayon.  But I promise myself that I'm not letting you go just like that," madamdaming wika nito na hindi niya alam kung ikatutuwa niya.  Isang pilit na ngiti ang pinakawalan niya.

"Then let's enjoy this moment for now,  Gregor. We are staying until tomorrow,  saka na natin pag-usapan bukas."  Ngumiti siya at tumango naman ang binata sa pagsang-ayon.  

"Would you like to drink?" tanong ni  Gregor nang hinila siya sa may bar counter.  Pinili niya ang inuming nakalalasing. 

"May problema ka ba?  Tingin ko'y may pinagdadaanan ka.  Do you still love your ex?" muli nitong tanong.  Kung bakit nahimihan nito ang pait sa sinabi ay hindi niya alam.  At nagulat din siya sa tanong nito dahil ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya si Rico.  Ngumiti siya kay Gregor.

"Para sa ikapapanatag ng loob mo wala akong problema.  And I don't have any feelings for him anymore," paniniguro niya

"Thank you.  At least sigurado ako na hindi ako pang-rebound lang." Lumiwanag ang mukha nito sa sagot niya.

"Of course not.  Why?  Wala ka bang tiwala sa appeal mo sa mga babae?"

"Meron.  But it's different with you.  Noong una ay binigay mo lahat, without hesitations.  Ngayon ay tila may pader kaagad na nakapagitan sa ating dalawa na hindi ko matukoy," matapat nitong wika. 

Nagbaba siya ng tingin.  Gregor can easily read her mind.  Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita.  

"I can't promise you anything either,  Gregor.  W-we can give it a try." 

Nagliwanag lalo ang mukha nito at hinawakan ang kamay niya. 

"Sasabay ako bukas pauwi ng Puerto Princesa.  Ihahatid kita sa inyo." 

Tumango siya at ngumiti kahit hindi siya sigurado sa pasya.  Bahala na bukas, aniya sa sarili.

Magdamag silang magkasama ni Gregor pero ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipakilala ang sarili.  Gusto niyang namnamin ang mga sandaling hindi siya si Olive Falcon at walang kinalaman ang estado ng pagkatao niya sa pinagsasaluhan nila ni ngayon.  Halos alas tres na ng umaga nang ihatid siya ni Gregor sa inupahan niyang silid. 

Hindi niya inaasahang alas sais pa lang ng umaga ay kakatukin siya ni Cassey sa silid.  Nagulat siya nang pagbukas niya'y ang pinsang si Anthony ang bumugad niyang kasama nito. 

"Pinasusundo ka ng Papa mo ngayon din, Olive.  So I'm sorry but you have to cut your wonderful vacation with your friends."

"But why?  Pauwi na rin naman kami mamayang hapon." 

"Someone told your father about the incident the other night na may nang-harass sayo dito.  Pack your things up, marami pang trabaho sa opisina."   

Napasapo siya sa noo sa sinabi ni Anthony.  Hindi nya naisip na may taong nagbabantay sa kanya dito habang kasama ang mga kaibigan.  Naisip niya si Gregor.  By now ay tulog pa ito dahil alas tres na sila naghiwalay kanina.  Kahit siya'y inaagaw pa ng antok.

Nakita niya ang mga kaibigan na naka empake na rin.  Wala siyang nagawa kundi ang sumunod.  Sa may di kalayuan ay natanaw niya ang chopper ng pamilya.  Wala na siyang panahon para magpaalam kay Gregor. 

Mabigat ang katawan ay napilitan siyang ligpitin ang gamit at ilagay sa maleta.  Kung hindi na sila magkita ni Gregor pagkatapos ng araw na 'to ay baka hanggang dito nga lang talaga ang kung anumang namagitan sa kanila.  It was only good while it lasts.

Sa kabila niyon ay parang hinihiwa ang puso niya sa bawat paglayo ng chopper sa islang iyon.  Na tila ba naiwan doon ang kalahati ng puso niya.

Mga Comments (5)
goodnovel comment avatar
Editha Rejano
nice story
goodnovel comment avatar
Josephine Lejoc
nice story po
goodnovel comment avatar
Editha Rejano
next chapter pls.
Tignan lahat ng Komento

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status