Share

Chapter 72

Alas singko nang tawagan ni Gregor si Olivia.  Galing sila sa meeting ni Adrian pagkatapos ay dumaan siya sa isang jewelry shop para bumili ng singsing.  Gusto niyang paghandaan ang proposal kay Olivia na hindi pa niya alam kung paano isasagawa.  Mas nauuna ang takot sa dibdib niya.

"Susunduin kita. Tayo na lang ang mag-grocery."

"Suhestyon ba yan o utos?" sarkastiko nitong tanong.  Alam niyang iniinis siya nito. 

"It depends on how you take it.  Regardless, you still need to say yes."

Tila nakita niyang umikot ang mata nito sa inis.  Lihim siyang ngumiti.

"Katatapos lang ng meeting.  Mag-uusap lang kami sandali ni Anthony bago ako umalis."

"I'll be there in thirty minutes."

"Bakit kailangan mo 'kong sunduin?" tanong nito. 

"Why not?  Bakit, may iba bang susundo sa 'yo?"

"Wala naman!" agad nitong tanggi.  "Hindi lang ako sanay na may sumusundo sa 'kin.  May sari

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP
Mga Comments (5)
goodnovel comment avatar
Roselyn Jang Casca
Pa update po Ms Weng. Slamat po!
goodnovel comment avatar
Fairywinkle27
Thank you Ms. Weng .........
goodnovel comment avatar
Kent_Naks
thanks po sa update Ms. Weng
Tignan lahat ng Komento

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status