Share

Chapter 8

CHAPTER 8

Nanlalatang nakipagsabayang lumabas si Joana mula sa conference room ng Vesarius Airlines. Nagpatawag kasi ng meeting ang big boss nila para sa ilang concern ng airlines katulad ng paglilipat ng pwesto ng mga piloto.

Last week, she requested to be assigned at Vesarius Airline in Canada. Wala na siyang dahilan pa para manatili sa Pilipinas. Gusto niyang makalayo na sa bansang itong dahil pinapaalala lamang sa kanya ang mga namagitan sa kanila ng lalaking hindi naman niya pag-aari.

“Are you okay?” Napalingon siya sa kapwa piloto na si Ejay nang muntikan nang bigla na lang siyang nahilo.

Humawak siya sa hamba ng escalator at ipinikit ang mga mata. Ilang araw na niya iyong nararamdaman. Sa kagustuhang huwag maalala si Castiel, sunod-sunod niyang tinanggap ang mga flights ng mga piloting nag-off duty. Nabigla yata ang katawan niya dahil ilang buwan din siyang walang ginagawa sa Rancho Revamonte.

“Dalhin kita sa clini
Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP
Mga Comments (7)
goodnovel comment avatar
Gladys Mae Kim
omg sa wakas nagkita na sila ulit..
goodnovel comment avatar
Diane Ganton
sana may update ulit
goodnovel comment avatar
Che Acala Paragas
hala nagkita na sila ulit
Tignan lahat ng Komento

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status