Share

Chapter 9

CHAPTER 9

Bakas ang kadiliman sa mga mata ni Castiel ng salubungin niya ang tingin nito. Kung galit iyon o kung ano pa man ay hindi na niya dapat pang pag-aksayahan ng panahon na alamin.

Parang walang nakita na iniwas niya ang tingin at normal ang kilos na dumiretso sa buffet table.

Bumalik ang takam niya sa mga seafoods nang magsimula siyang kumuha ng mga iyon. Inignora niya ang matalim na sulyap sa kanyang likuran at itinuon ang buong atensyon.

“Hey.”

Gulat na nabitawan niya ang kitchen thongs nang bigla na lang may nagsalita sa tabi niya. Nang magtaas siya ng paningin, ang nakangiting si Ejay ang nakita niya. Akala niya si Castiel.

“Nahihilo ka pa rin ba? Nanginginig ang kamay mo?”

Nang bumaba ang mga mata niya sa mga kamay, saka pa lamang niya napagtanto kung gaano siya katensyonado.

“Okay lang ako.”

“May problema ba? Magugulatin ka yata ngayon. Let me help you with that.” K
Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP
Mga Comments (32)
goodnovel comment avatar
Che Acala Paragas
yuck talaga hahaha
goodnovel comment avatar
Kris Corina Villanueva
Isang buan wala parin update
goodnovel comment avatar
Diozevel Garatique
kelan Po mag update?
Tignan lahat ng Komento

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status