Share

Chapter 24

"Deal. Starting today, you'll be part of my private security."

"Private security?" Gulat na tanong ni Eiress.

"Yes. You will protect me outside the Hacienda. Why? Is there any problem with that?"

Umiling si Eiress.

"It's fine with me, Lord Scion."

"Good. Expect the head security call. Mr. Chan will test your ability and explain everything about your task. Don't be too confident because I hired you. You'll still undergo a physical test like everyone else."

"Noted, Lord Scion." Sang-ayon niya.

"Go back to your work and focus. Don't waste anything. Dismiss." Paalala nito bago siya talikuran.

Bumuntong hininga si Eiress. Kailangan niyang tiisin ang nararamdaman kapag nagsimula siya sa panibagong trabaho. Kailangan niyang mag-tiis kasama ang kamukha ni Eivan para sa kaligtasan ni Liam.

Binuksan ni Eiress ang nag-iisang pintuan sa silid na iyon. Binaybay niya ang pasilyo pero nagulat siya ng lumabas sa isang silid si Lorrein. Iba na ang gown nito kaysa kanina.

"Why are you here?" Mat
Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status