katalogo
75 Kabanata
Chapter 1
Isang nakakaindayog na sayaw ang pumailanlang sa bar na iyon sa resort kung saan sini-celebrate ang ikadalawampu't tatlong kaarawan ng kaibigan niyang si Casey.  Naka-book sila para sa tatlong araw  sa isang three-star hotel and resort sa El Nido kasama ang mga boyfriend ng mga ito.  Maraming tao dahil summer at maraming turista kapag ganitong panahon.  Alas-dies pa lang naman ng gabi at naka-isang bucket pa lang naman sila ng beer.Tatlo silang magkakaibigan noong college na hanggang ngayon ay lagi pa ring magkakasama; si Casey, Jenny at siya.  Sa kanilang tatlo ay siya ang pinakamayaman.  At hindi lang basta mayaman.  Their family owns top hotels and resorts in most parts of Palawan, at may iba pang negosyong itinayo ang Lolo at mga magulang niya.  Tubong Dumaran ang kanilang pamilya na nagmamay-ari ng ekta-ektaryang lupain kung saan matatagpuan ang Hacienda Falcon.Siya si Olivia Martina Falcon Montañez.  One of th
Magbasa pa
Chapter 2
Kararating lang ni Gregor sa El Nido nang mapansin agad ang isang grupo ng kababaihan na malapit sa bar counter.  But one particular woman caught his eyes.  Hindi niya matiyak kung dalaga o dalagita pa lang ito, na kung titingnan ay estudyante pa lang.  O dahil lang sa itsura nito.  She has a slender body, hindi rin ito katangkaran kumpara sa dalawa pang kasama nito.  Regardless, her face is the most beautiful he has ever seen.  Her eyes speak a thousand words.  At napakasarap kapag ikaw ang tititigan nito. Naka dalawang boteng beer na siya nang mapansing nginingitian siya ng kasama nito.   Hindi niya gustong makipagkilala ngunit tila hinihila ang mata niya para tumingin lagi sa grupong iyon.  He smiled back.  Pero hiniling na sana'y wag siyang lapitan ng mga iyon dahil may mas malaking problema siyang kinakaharap ngayon at mas
Magbasa pa
Chapter 3
"Are you okay?" tanong ni Gregor sa babae na tila natakot sa nangyari.  Tumango naman ito sa kanya.  Naroon nakapalibot sa kanila ang mga kasama nito na nabigla din sa mga nangyari. "I'm sorry for what happened, but we are sure that no one can harm you here, miss.  Bihirang pagkakataon lang na may nanggugulo dito." Blame yourself for being beautiful and charming, saad niya sa sarili. "I...am okay," mahinang wika nito na sinuklay ng mga kamay nito ang buhok at itinaas ang mukha, getting back her composure.  "Nagulat lang ako." Gregor swears he heard that voice before  at iniugnay niya sa boses ni Olive na nakausap niya sa telepono sa Falcon Group of Companies.  Sweet and endearing.  Inilahad niya ang kamay sa babae."I'm Gregor.  My brother and his family own this resort.""M-martina.." she answered softly.Olive, on the other hand, accepted the hand
Magbasa pa
Chapter 4
Inakay ni Gregor si Martina at dinala siya sa bahay na pag-aari ng kapatid nito.  Halos ala-una na ng madaling araw at tulog na ang mga tao sa bahay na iyon."Would you like some coffee?  I know how to make cafè lattè.  You'll like it," pagyayabang nito.   Tumawa siya pagkatapos ay tumango.  Cafè Latte is the easiest coffee one can make at home.  Pero hinayaan niyang  ipagyabang ito ng binata sa kanya.  Sumunod siya sa kusina at pinanood ito sa paggawa."So, ilan kayong magkakapatid?"  tanong ni Gregor."Three.  At ako ang panganay." "Hmm..  they say eldest child is the most responsible one.  Anong work mo?"

Magbasa pa

Chapter 5
Nagising si Olive kinabukasan na masakit ang katawan.  Maliwanag na ang paligid at nakabukas ang sliding door ng silid palabas ng balkonahe.  Nakatayo si Gregor doon na walang pang-itaas na damit.  At kahit nakatalikod ay sumisigaw ang sex appeal nito.  Hindi niya lubos maisip na ganun kalakas ang atraksyong nararamdaman niya sa binata.  To the point of giving herself completely.Lumingon ito sa gawi niya at nagulat nang makitang gising na siya.  Pinakawalan nito ang isang ngiti at natunaw muli ang puso niya.  Lumapit ito at tumabi sa kanya sa kama.  Bagong paligo ito at naamoy pa niya ang sabon nito sa katawan."Good morning."  He gave her a savage kiss na tumagal pa yata ng isang minuto.  Tumugon siya at nakipagpaligsahan sa halik nito. "You're so sweet, especially in the morning.  I can't get enough..."  pabulong nito na kumiliti yata sa pagkatao niya.&nb
Magbasa pa
Chapter 6
Tanghali na nang magising si Gregor.  Masakit ang ulo sa sunod sunod na gabing puyat at pag-inom.  Lumabas siya sa balkonahe at tinanaw ang paligid ng resort.  Kailangan niya nang makausap ang kapatid tungkol sa problemang kinakaharap.  Sa dalawang araw niya dito ay si Martina lang ang inatupag niya.He smiled at the thought of her.  His innocent little witch na muling pumukaw sa pagkatao niya pagkatapos ng mahabang panahon.  At hindi pa niya naramdaman ang ganoon sa kahit sinong babae.  Mamaya ay ihahatid niya ito pauwi para makilala ang pamilya nito.  Tatapusin niya na ang relasyon nila ni Lenny na wala namang pinatunguhan.  He would do everything to make Martina his girlfriend. Officially.Kumatok siya sa maliit na opisina ng kapatid na kasalukuyang nag-aasikaso ng kung ano anong papeles sa mesa nito. "Dalawang araw ka na dito, akala ko'y hindi mo
Magbasa pa
Chapter 7
Kinabukasan pa pumasok sa opisina si Olive matapos sunduin ng pinsan sa El Nido.  Masakit ang ulo niya sa puyat at wala rin siya sa mood magtrabaho matapos biglang iniwan si Gregor sa isla.  Ang usapan nila'y ihahatid siya nito sa kanila pero ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magpaalam.  She knew Anthony would question him kapag nalamang nagkaroon sila ng ugnayan sa sandaling panahon lamang.  Anthony's over protectiveness is annoying.  Just like her father.  Na akala mo disesais pa lamang siya.Isa sa mga dahilang ibinigay ni Rico sa panloloko nito sa kanya ay dahil hindi siya sumasama sa ex-boyfriend sa pad nito.  Hindi iilang beses itong nagpahiwatig na gusto nitong may mangyari sa kanila na lagi niyang tinututulan.  Binigyan man siya ng ama ng kalayaang magkaroon na ng boyfriend pero limitado ang oras na pwede niyang ibigay.  Anthony would call her immediately kapag alas otso na at wala pa siya sa condo
Magbasa pa
Chapter 8
Alas syete na halos nang magkita sila ni Rico sa isang restaurant na malayo sa building ng Falcon Group of Companies.  Marahil ay galing din si Rico sa kumpanya ng pamilya nito dahil naka-coat and tie pa.  Tumayo ito nang makita siyang paparating."Babe..."  Isang halik ang igagawad nito sa kanya pero iniiwas niya ang mukha kaya't umabot lang ito sa gilid ng labi niya.   Rico is also handsome and with sex appeal, no doubt about it.  Pero malaking bagay sa kanya ang lalaking marunong rumespeto sa karelasyon.  "Um-order na 'ko ng pagkain dahil baka gutom ka na.  How's work?" Kung hindi naman siya niloko ni Rico ay kuntento naman na siya sa piling nito.  They see each other once in a while; eating at their favorite restaurant, or spending time at the beach.  Maalaga ito kapag magkasama sila at mahilig tumawag at mag-text kapag busy silang pareho sa opisina.  Pero kung may isang bagay silang hindi napa
Magbasa pa
Chapter 9
Bumalik si Gregor sa loob ng restaurant kung saan naghihintay si Lenny.   Hindi niya rin inaasahan na dadating ang kasintahan matapos niyang tawagan na kailangan nilang mag-usap.  Nakatunog siguro na gusto na rin niyang tapusin ang relasyon kaya't nagmadaling umuwi sa Palawan. At nahirapan siyang tapusin ang relasyon ngayong nag-e-effort si Lenny na paluguran siya simula kagabi.  So, he thought of giving their relationship another try if she decides to stay.  Hindi na sana siya maghahanap na may kulang sa relasyon nila.  Pipilitin na lang sana niyang kalimutan si Martina.Until he saw the young woman again tonight.  Nagulo na naman ang tahimik niyang mundo lalo nang makitang may kasama itong ibang lalaki.  He tried to talk to her, but it seems that Martina has lost interest in talking to her.  Na para bang wala silang pinagsaluhang maiinit na sandali."I want some dessert.  Anong gusto mo?" tanong ni Lenny
Magbasa pa
Chapter 10
"Hindi mo ba ako ihahatid?" tanong ni Lenny sa kanya nang bumaba ito kinabukasan nang nakabihis na.  Siya rin ay nakahanda na sa pagpasok at humihigop na lang ng kape."Ihahatid kita sa opisina at ibibilin kay Adrian," sagot niya.  "Are you ready?""Yes.  Hindi ba talaga ako puwedeng sumama sa 'yo sa meeting mo sa labas?"Alam niyang may kinalaman sa nangyari kagabi ang pag-uungkat nitong muli na sumama sa lakad niya ngayong umaga. "Sure.  Sa bangko lang naman ako pupunta," aniya.  "Kung magiging maayos ang pakikupag-usap ko sa manager, makakapunta tayo kaagad sa opisina."Isang linggo na ang paghihintay niya sa approval kaya't minarapat niya ngayon na puntahan na lang ang manager ng banko.  Baka mas mapapabilis ang approval niyon kapag personal niyang finallow-up.  Alas nueve nang umaga nang dumating sila sa banko at humingi ng meeting sa manager.&
Magbasa pa
DMCA.com Protection Status