The Ugly Duckling Squad: Rias

The Ugly Duckling Squad: Rias

By:  MC Chan  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Hindi Sapat ang Ratings
8Mga Kabanata
1.2Kviews
Basahin
Idagdag sa library
Report
Buod
katalogo
Leave your review on App

Nakilala ni Rias si Dana noong binu-bully siya ng grupo ni Moira. Si Dana na malapit ang puso sa mga inaapi at galit sa mga taong judgmental na kagaya ni Moira. Si Moira na matagal ng may crush kay Aaron Samuels - ang kasalukuyang captain ng basketball team ng university nila. Handa siyang gawin ang lahat mapasakanya lamang si Aaron. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ay matagal nang may gusto ang binata kay Rias. Tanggap niya ang kung anumang kapintasan ng dalaga. Subalit matatanggap din kaya niya oras na makalimutan siya ni Rias? Si Rias na may CTRL+ALT+DEL sa utak? Kakayanin ba ni Aaron na patuloy na mahalin si Rias kahit na hindi na siya naaalala ng dalaga? Sino ang sasalo sa kanya? At bakit nga ba napakadali kay Rias na burahin siya sa memorya nito?

view more

Pinakabagong kabanata

  Magandang libro sa parehong oras

  Mga Comments
  Walang Komento
  8 chapters
  Monster Girl
  "Eeww! Look at her face! So kadiri!" Dinig niyang wika ng mga maaarteng estudyante sa St. Marguerite University na pinapasukan niya.Patay-malisya na naglakad na lamang si Rias sa hallway kunwari'y hindi niya narinig ang mga iyon.Kung hindi siya lalaitin ay tatawanan ang mukha niya na tinubuan ng maraming pimples.Hindi naman niya ginustong maging ganito ang hitsura niya. Her hormones are to blame dahil out of whack iyon.Nakailang konsulta at pahid na rin siya ng mga products na binibigay ng dermatologist niya. Medyo effective naman pero pabalik-balik pa rin ang pimples niya causing some major scars sa face niya! Kailangan niya yata ng surgery para matanggal ang acne scars niya na sobrang expensive!Hindi naman siya anak-mayaman. Ordinaryong pamilya lang ang kinabibilangan niya. Kaya malaking isyu sa kanya ang pera para bumalik sa dating ganda ang mukha niya.Sa katunayan nga ay muse siya ng klase noong Elementary siya. At natigil lamang iyon na
  Magbasa pa
  The Start of Something New
  "Salamat sa concern, Dana," Pasasalamat niya sa bagong kakilala na si Dana Muebles. "Don't mention it," Sagot naman ni Dana sa kanya. "See you!" Paalam niyang may kasama pang ngiti. Dagli namang nabura iyon nang may mapansin siyang pamilyar na pigura. Nakasandal ito sa bagong-bagong kotse nito na Audi A6.Napatingin din si Dana sa taong tinitingnan niya. Umarko ang isang kilay nito. "Bye, Rias," Paalam naman ni Dana sa kanya at tumungo na sa kinapaparadahan ng kotse nito.Akmang aalis na rin sa lugar na kinatatayuan si Rias nang habulin siya ng lalaki."Rias! Wait!" Pasigaw na habol nito at nilapitan siya.Napabuntung-hininga na hinarap na lamang niya ito. "Bakit?" tanong niya sa binata na walang iba kundi si Aaron."Anong bakit? Ihahatid na kita," Paanyaya nito.Napanganga siya. "Ha?!"Matamis na nginitian siya ng lalak
  Magbasa pa
  Love Game
  Ugh! Ba't ang daming wala ngayon?!" Sigaw ng kanilang Cheerleading captain na si Torrance."Captain, may sakit po kasi sina Jemarie at Missy. Absent naman sina Ace, Colton at Tamara," Pagbibigay-alam sa kanya ng isa sa kanyang miyembro."Ugh! Bakit ngayon pa kung kailan may game ang basketball team?" Nangangambang wika nito sa kanila. May isang oras pa sila para maghanap ng paraan para mapunan ang kakulangan nila sa tao."Magtatawag na lang ako ng iba na willing mag-cheer, Captain. Madali lang naman ang steps. Kaya pa siguro natin ituro," Sabat ni Moira.Walang nagawang tumango na lang si Torrance. "Kayong lahat! Maghanap kayo ng limang tao na pansamantalang papalit sa limang wala. I'll be waiting for ten minutes at dapat nandito na kayo! Alright?" Saka pumalakpak para bigyan ng signal ang mga ito na kumilos na.Nasunod naman ang utos niya na sampung minuto ay dapat na nandito na ang papalit sa mga
  Magbasa pa
  Living The Dream
  "Whoa!" Ang una niyang nasabi nang masilayan ang white minimalist meets monochrome house ni Dana. Pinagmasdan niya nang buong paghanga ang sleek and sculptural elements ng bahay nito. Unang napansin niya ang front door nito na may Scandi-chic vibes na napapalibutan nang iba't-ibang klase ng halaman tulad ng aloe vera, jade plant and snake plant."Tara," Aya nito sa kanya. Lalo siyang namangha nang makita ang loob niyon. "Super ganda ng living room niyo, Dana!" Papuri niya. Shades of the same hue ang color scheme ng loob niyon. Halos soft shades of blue ang makikita mula sa wallpaper, kurtina, apholstery hanggang sa carpeted na sahig na African retro rug. Wood flooring naman ang napili para sa mas Scandivinian vibes.Ngumiti ito sa kanya. "Salamat!" Matipid na tugon nito at pumanaog na sila sa hagdan.Mas lalo siyang napanganga nang maratnan ang bedroom nito. Soft glam pink naman ang color pallette ng kuwarto n
  Magbasa pa
  Catfight
  "Sh*t! Sh*t! Sh*t!" Pagdadabog niya."Oh, bakit?" Tanong ng kaibigan niyang si Estelle.Ipinabasa niya rito ang text message na ipinadala sa kanya ng isang anonymous number.Kahit ito'y hindi makapaniwala. "Baka charing lang 'yan," Pabulaanan nito.Umiling siya. "Hindi! Iba ang kutob ko rito! Dapat na may gawin ako sa bruhang Rias na iyon!" Nanggagalaiting wika niya."Bakit hindi mo na lang tanggapin na talo ka ni monster girl?" Agap ni Estelle."Noo!" Matigas na sabi niya. "Matatanggap ko kung ibang babae ang karibal ko kay Aaron! Rias is nothing but trash! I hate that monster girl!" Nasusuklam na wika ni Moira.Napailing na lang ang kaibigan sa inasal ni Moira. Ang tanging magagawa na lamang niya ay hanapan ito ng kapareha.-o-Naabutan ni MD na nakahilata sa kanyang sofa bed si Klaus. Abala ito sa paglalaro
  Magbasa pa
  Tension
  "Whoa! That was fast, lady!" Komento ni MD sa kanya."Mark!" Gulantang na sigaw niya at parang napapasong lumayo sa mga bisig nito.Matiim naman siyang tinitigan ng binata habang ang mga kamay nito ay nasa baywang nito. "You're waiting for someone?" He courteously asked.Tumango siya bilang kumpirmasyon."I see," Anitong tumango-tango. "Ihahatid sana kita sa inyo if ever," biglang wika nito.Napataas naman ang kilay niya rito. "Why? For old times sake?" Sarkastikong wika niya.He heaved a sigh dahil hindi niya alam ang tamang isasagot roon. "Yes. For old times sake," Ang nasabi na lamang niya saka masuyong ngumiti rito.She shook her head. "You are getting weirder and weirder to me," Aniya rito dahil ibang persona ang ipinapakita nito sa kanya ngayon. Noong hindi pa siya sumasailalim sa derma ay kulang na lang ay itulak siya sa escalator nito nang maba
  Magbasa pa
  Sweet Morning
  "Good morning, babe! Breakfast is ready!" Nakangiting bati ni Aaron sa kanya nang magmulat siya ng mata.She smiled at him. "Good morning din!" Aniya at ipinapanalangin na sana wala siyang bad breath.Aaron gently kissed her lips and forehead. "I'll wait for you in the kitchen," Anito para makapag-ayos siya ng sarili. Pagkasara nito ng pinto ay bumangon na siya. Nagsimulang mag-inat nang may mahagip ang kanyang tingin. Isang bagong t-shirt at pantalon ang nakita niya sa may coffee table. Nilapitan niya iyon at binasa ang note na nakalagay sa ibabaw nito.Ang nakasulat ay Hi Babe! Hope you like my presents! with smile emoticon pa.Natuwa siya sa sweet gesture na iyon ng binata. Mukhang maagang gumising ito para maibili siya ng damit sa palengke. Nagmamadaling naligo siya para isukat ang mga iyon."Perfect!" Wika niya nang makita ang repleksyon sa salamin. Pinuntahan niya na si
  Magbasa pa
  Hey Jealousy!
  "Kumusta ang bakasyon?" Biro niya sa dalawang kaibigan."Hmp!" Tugon ng dalawa.Tabinging ngumiti siya. "Si Moira kaya? Magtatanda na kaya 'yun?" Aniya sa mga ito.Nagkibit-balikat naman si Marion. "Imposible. Mas matigas pa sa bakal ang ulo niyon," anitong tila kilalang-kilala nito si Moira."Paano mong nasabi?" Nakataas ang kilay na tanong ni Dana.Bumuntung-hininga muna ito bago ito sumagot. "Half-sister ko si Moira," Rebelasyon nito."W-what?!" Gulantang na wika ni Dana at Rias.Marion nodded."Oh no. It must have been hard for you," Si Dana na hindi mo malaman kung maaawa ba o malulungkot."Talaga!" Marion agreed.Napuno naman nang agam-agam si Rias. Dapat maging handa siya sa susunod na atake ni Moira. Baka hindi lang sabunot o sampal ang anihin niya rito.Pero bakit ba siya matatakot? Girlfriend siya ni Aaron at never niyang inagaw ang binata dahil pareho silang free nito.Atsaka andiyan naman
  Magbasa pa
  DMCA.com Protection Status