MARRY or KILL

MARRY or KILL

By:  Maybel Abutar  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Hindi Sapat ang Ratings
25Mga Kabanata
576views
Basahin
Idagdag sa library

Share:  

Iulat
Buod
katalogo
Leave your review on App

She wants nothing but only happiness. A happy, normal and contented life. But, she was surrounded by danger. What will she do? Marry and build a happy family or Kill to secure her safety? For over 20 years, Eiress was a puppet by her own father. She mastered all ways of fighting and killed for him. She never feels happiness but only conscience. She decided to escape but an unforeseen situation happened. She was drugged and touched by a stranger during her last mission. Unexpectedly, she got pregnant. After a year, she thought that happiness finally came on her way but she was wrong. Danger is always after her. Will she achieve her dream to be happy or is it just a dream that has never been a reality?

view more
MARRY or KILL Novels Online Free PDF Download

Pinakabagong kabanata

Magandang libro sa parehong oras

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Mga Comments
Walang Komento
25 Kabanata
Chapter 1
Malamig. Malamig na pakiramdam dulot ng hangin at ulan ang nararamdaman ni Eiress. Nakatayo siya sa harapan ng puntod ng kanyang kaibigan at hindi alintana ang basang katawan. Wala siyang pakialam kahit tila bagyo ang nangyayari sa kanyang paligid. Gusto lang niyang takpan ng ulan ang luhang umaagos sa walang buhay niyang mga mata. "It's hard to live well, Sally." Mahina niyang sambit habang nakatingin sa pangalang nakasulat sa lapida. "I thought everything would change when I'm with him, but it's getting worse everyday." Nasasaktan niyang dugtong. Marahan niyang itinaas ang kamay at sinalo ang ilang patak ng ulan. Lumipat doon ang kanyang paningin. "I want to be with you, but I can't. I can't hurt you by disobeying your last wish." Itinikom niya ang kamay dahilan upang tumalsik ang naipong tubig doon bago niya muling binuksan. "This hand is clean but sinful," walang buhay niyang sambit habang pinagmamasdan ang sariling kamay. "I thought he loves me but I was wrong. I am nothi
Magbasa pa
Chapter 2
Kinabukasan, maagang inayos ni Eiress ang kanyang mga gamit. Humupa na ang masamang panahon kaya nagdesisyon siyang gawin ang plano ngayong araw. Kinuha niya ang isang piraso ng papel kung saan niya isinulat ang natandaang address sa Wilt's profile. Maliit niya iyong tinupi at inilagay sa secret pocket ng suot na jeans. Paglabas niya sa kwarto sumalubong agad ang dalawang tauhan ng kanyang Ama. Binati siya nito pero tahimik lang siya. Alam niya kung bakit na sa harapan ng kanyang kwarto ang dalawa. Iyon ay para tingnan ang mga dala niyang gamit. Alam ng kanyang Ama na ngayon siya aalis upang gawin ang ibinigay nitong trabaho sa kanya. Gusto nitong siguraduhin na gamit sa gagawing trabaho ang dala niya at hindi kung ano-anong bagay. Ganoon kahigpit ang kanyang Ama kapag aalis siya. "We need to check your things, Miss." Sambit ng Isa. Inihagis niya ang sukbit na pack bag sa lalaki. "Check my things in my father's office." Seryoso niyang sabi. Sumunod ang dalawa sa kanya patungo sa o
Magbasa pa
Chapter 3
Kuyom ang kamao, nagtatagis na mga ngipin at matalim na tingin ang reaksyon ni Eiress ng malaman kung ano ang sumasakit sa kanyang ngipin. "Dad!!!" Sigaw niya at galit na sinuntok ang salamin sa harapan niya. Hindi niya pinansin ang pagkirot ng kamao. Nanatili pa rin ang matatalim niyang titig sa nabasag na salamin. "You're a cunning man, Dad!" Naghinala na siya kanina kung ano ang bagay na naroon kaya mabilis siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Nag-check in siya sa mismong hotel at tiningnan ang kanyang ngipin. Tama ang kanyang hinala, isang tracking device ang nakakabit doon. Hindi iyon masyadong halata dahil camouflage iyon sa ngipin at sobrang liit para maging visible. Kailangan pa niyang gumamit ng magnifying glass para siguraduhin ang kanyang hinala. Marahil inilagay ito ng hindi niya namamalayan habang sumasailalim siya sa monthly check-up. Noong una, nagtataka siya kung bakit kailangan pa noon pero ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Na sa ganoon si
Magbasa pa
Chapter 4
"I-it's you?" Sambit ni Eiress. Tinangka niyang iangat ang kamay upang atakihin ang lalaking dahilan kung bakit na sa ganito siyang sitwasyon, ngunit yumakap ang kanyang braso sa batok nito habang patuloy na kinikiskis ang sarili sa katawan nito. "T-touch me." Nakikiusap niyang sabi. "Why?" Mapaglaro nitong tanong. "D'mmit! Touch me!" Nawawala na siya sa sarili dahil sa lumalakas na epekto ng gamot na iyon. Wala ng laman ang kanyang isip kundi ilabas ang kakaibang init na nararamdaman. "Beg," "P-please," pagsunod niya. "I can't hear you," "P-please, t-touch me!" Mas malakas niyang sabi habang pilit inaabot ang labi nito pero umiiwas ang lalaki. "Are you sure?" Muli nitong tanong. "Y-yes," tanging ungol na lang ang naririnig niya sa sarili. Nahihirapan na siya sa kanyang sitwasyon pero tila pinaglalaruan pa rin siya ng lalaki. "It's my pleasure," Binuhat siya nito. Ikinawit naman niya ang dalawang hita sa baywang nito habang magkalapat ang kanilang labi. Hindi niya al
Magbasa pa
Chapter 5
Dalawang araw makalipas ang huling trabaho ni Eiress, nanatili siya sa mansyon ng Ama. Dalawang araw na rin niya iniisip kung paano alisin ang tracking device sa kanyang ngipin. Maaaring mahalata ng Ama kapag tinanggal niya iyon ng sapilitan. Marahang katok ang pumukaw sa malalim niyang pag-iisip. "Ma'am, pinapatawag ka po ni Sir," "Sige, susunod na ako!" Sagot niya sa kasambahay. Mabigat ang mga hakbang siyang naglakad patungo sa opisina nito. Akala niya matagal itong mawawala sa mansyon dahil sa business trip nito pero narito na agad ang kanyang Ama. "Dad," bati niya pagpasok sa opisina nito. Napapikit si Eiress ng tumama ang kumpol ng papel sa kanyang mukha. "You've made a mess, Eiress! How can you explain this? How?!" Muli nitong ibinato sa kanya ang pinulot na dyaryo sa sahig. Nakita naman niya kung ano ang headline roon. Ito ang ginawa niyang pagpapasabog sa sasakyan ni Mr. Hariwa. "Do you know who's conducting the investigation? It's the Wilt heir! Gumawa ka ng
Magbasa pa
Chapter 6
"Halika na," Tumingin si Eiress kay Nana Saling. Hindi niya namalayan na nakatigil na ang kanilang sasakyan. Nagulat siya sa sinabi ng matanda at hindi niya alam kung anong buhay ang naghihintay sa kanya dahil sa sitwasyon niya ngayon. Malayo ito sa inaasahan niya. Gusto lang niyang lumayo sa puder ng Ama ng walang kahit anong inaalala kundi sarili niya. "Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan sa Chipan. Mabait ang aming tribo. Tatanggapin ka nila ng walang pag-aalinlangan." Nakangiting sabi ni Nana Saling. Napanatag ang pakiramdam ni Eiress sa sinabi nito at nagtiwala sa matanda. Bumaba siya sa sasakyan. Magkasabay silang naglakad ni Nana Saling. Na sa unahan nila ang dalawa nitong pamangkin na kasama ng matanda. Nakasunod lang siya sa paglalakad nito. "Magpahinga muna tayo rito sandali," sambit ng matanda. Tumigil sila sa lilim ng isang puno sa tabing daan. Umupo siya sa katabi ng matanda pero agad siyang napatayo ng makitang tumatakbo palapit ang dalawa nilang kasam
Magbasa pa
Chapter 7
5 years later. Location: Purok, Chipan City "Eiress!!!" Lumingon si Eiress ng marinig ang boses ni Aline. "Halika na. Aalis na tayo." Paanyaya nito ng makalapit sa kanya. Tumayo si Eiress mula sa kanyang pagkakaupo sa tabi ng puntod ng anak. Hindi naging madali ang lahat sa kanya ng mawala ito. Nagkasakit siya at halos hindi makakain. Ngunit kailangan niyang maging malakas. Pinilit niyang maging positibo sa mga bagay. Nawala ito sa kanya at iniisip na lang niyang may dahilan iyon. Dinampot ni Eiress ang kanyang mga kagamitan para sa kanilang pangangaso ngayong araw. Isinukbit niya ang lalagyan ng pana maging ang bow. Kumpleto rin ang patalim sa kanyang belt bag. Ito ang pinagkaabalahan niya sa nakalipas na taon. "Aalis na ako, Baby girl." Paalam niya sa puntod ng anak. "Let's go!" baling niya kay Aline. Pagkarating nila sa Purok ay naghihintay na ang kanilang mga kasama. Pito silang magkakasama sa pangangaso ngayon. Dalawang kapatid at tatlong pinsan ni Aline ang naghihinta
Magbasa pa
Chapter 8
Location: Alpha's den, Chipan City Matamang pinagmamasdan ni Alpha mula sa bintana ng kanyang bungalow house ang tanawin sa labas. Tila isang interesanteng bagay ang matatayog na puno sa paningin niya. "Alpha," Narinig niya ang boses ng kanyang kanang kamay na si Leon. Hindi siya humarap dito bagkus ay nananatili ang kanyang tingin sa mga puno. "Speak." Hudyat niya sa lalaki Ipinatawag niya ito upang alamin ang resulta ng pinapagawa niya rito. "Kumpirmadong walang alam ang pamilya ng Villarama kung sino ang nagmamay-ari sa lupain ng Purok. Maging ang Nuno roon ay walang inilalabas na impormasyon sapagkat ang katwiran niya'y hindi ipinagbibili ang kanilang lugar." Mahigpit na kinuyom ni Alpha ang kanyang kamay. Matagal na siyang pinapahirapan ng may-ari sa lupa. Hindi niya matukoy kung saan ito nagtatago at kung bakit kailangan nitong magtago. Nakahinto ang plano niyang gawin sa lugar dahil sa bakanteng lupain na iyon sa gitna ng kanyang nasasakupan. Masyado itong malaki upa
Magbasa pa
Chapter 9
Location: Alpha's Den, Chipan City Huling araw na ng palugit ni Alpha sa Huntress. Inaasahan niya ang magandang balita mula rito ngunit malapit ng sumapit ang dilim hindi pa niya nakikita kahit anino nito. "Leon!" Tawag ni Alpha sa kanyang kanang kamay. Mabilis na pumasok si Leon sa silid. Yumuko ito bilang paggalang lalo pa't nakikita nito na hindi maganda ang mood niya. Hindi niya dapat sayangin ang isang buwan na palugit ng mga investors. Nahirapan siyang kumbinsihin ang mga ito na huwag i-pull out ang investment kaya't nangako siyang sisimulan ang proyekto sa loob ng isang buwan. Malaki ang mawawala sa kanya kapag naudlot iyon. "Tell me her activities these past three days," Iniutos niyang subaybayan ni Leon ang huntress. Gusto niyang makasigurado na wala itong gagawin laban sa kanya maliban sa iniutos niyang gawin nito. "Bukod sa pamamasyal sa bayan, wala na siyang ibang ginawa kundi manatili sa Purok." Sagot ni Leon. "Any clues na ginawa niya ang iniutos ko?" Napa
Magbasa pa
Chapter 10
Pinunasan ni Eiress ang pawis paglabas sa bahay ni Nuno Karding. Sa nakalipas na limang taon, ngayon ulit siya nakakita ng ganoon kalaki na sugat. Nasusugatan naman sila sa Purok pero hindi ganoon kalaki. "Kamusta siya?" Tanong ni Aline sa kanya. "Maayos na siya, baka maya-maya magising na rin siya." Sagot niya. "Ang galing mo naman Eiress! Nakakagulat talaga ang kakayahan mo." Bilib na sabi ni Kalix. "Nagkataon lang na may konti akong nalalaman," sagot niya at bahagyang ngumiti. "Pabida na naman siya!" "Sarya!" Saway ni Aline sa pinsan. "Bawas-bawasan mo ang pagiging inggitera, nakakamatay 'yan. Ikaw din baka hindi ka magtagal." "Hayaan mo na," saway naman niya sa kaibigan. "Eiress!" Nabaling naman ang tingin nila ng lumapit si Nuno Karding. Tumahimik naman ang magpinsan. "Pupuntahan mo ba siya?" Tanong ng matanda. Nang maalala ang dapat gawin, napangiting muli si Eiress. "Opo, Nuno Karding. Ilang araw ko na siyang hindi nabibisita." "Kung gayon, isama mo si Aline para
Magbasa pa
DMCA.com Protection Status