Loving The Lost Billionaire

Loving The Lost Billionaire

By:  Jenny Javier  Kumpleto
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Hindi Sapat ang Ratings
96Mga Kabanata
8.9Kviews
Basahin
Idagdag sa library

Share:  

Iulat
Buod
katalogo
Leave your review on App

Mabait, mayaman at maganda, ganyan ang tingin ng buong mundo kay Charlize Elizabeth Sandejas o Charlie, ang tagapagmana ng Sandejas Shipping Lines. Nasa kanya na ang lahat maliban sa isang bagay-- ang puso ni Gael Estrada, ang ulilang lubos na tinulungan noon ng kanyang mga magulang at ang kaisa-isang lalaking kanyang minahal. Thinking he doesn't want her because of their differences in life, Charlie had spent the last three years of her college life trying to unlove and forget him. Subalit muling bumalik si Gael sa buhay niya bilang kanyang bagong bodyguard. Sa pagkakataong iyon, nagtapat si Gael sa tunay nitong nararamdaman na siya lang ang pinakamamahal nito at wala nang iba. Nang maipit si Charlie sa isang kasunduang hindi naman niya talaga ginusto, lihim siyang nagpakasal kay Gael at nagpakalayo-layo. At nang akala niya maayos na ang lahat sa piling ng kanyang mahal, bigla na lamang siyang iniwan ni Gael sa panahong kailangang-kailangan niya ito. Makalipas ang halos limang taon, muli silang nagkita ni Gael. He is now a billionaire but doesn't have any memory of her. He wants two things from her, her signature on their divorce papers and her company's closure. Papayag ba siya sa gusto ni Gael nang gano'n-gano'n na lang gayong ito ang unang nanakit at nang-iwan sa kanya? Paano niya lalabanan ang galit sa kanya ng dating asawa na hindi niya alam kung saan nagmula? At higit sa lahat, paano niya sasabihin dito ang tungkol sa kanilang anak na bunga ng minsan nilang pagmamahalan na hindi naman nito maalala

view more
Loving The Lost Billionaire Novels Online Free PDF Download

Pinakabagong kabanata

Magandang libro sa parehong oras

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Mga Comments
Walang Komento
96 Kabanata
Chapter 1: The Bodyguard
"Charlie, hindi pa ba tayo uuwi?" nag-aalalang tanong ni Jasmine kay Charlie.Awtomatikong nabitin sa ere ang sana'y pag-inom niya ng tequila na nasa shot glass na hawak niya. She smiled at her bestfriend who has this familiar worried look on her face. "With that look on your face, we'll be here in an hour more or two," pabirong sagot niya bago tuluyang ininom ang alak.Not a second more, the bitter taste of the drink burned her throat but it was not enough to keep the worries of the day away.Sumimangot si Jasmine. "Ang paalam natin kay Daddy madi-dinner lang tayo, hindi tayo maglalasing," reklamo pa nito bago ininom ang laman na alak ng sarili nitong shotglass.Lihim siyang napangiti. Jasmine has always been reserved even when they were in high school. Madalas kasi itong ma-bully dahil common knowledge na inampon lamang ito ng mayamang pamilyang kinalakihan nito—ang mga Benitez. But she's glad that Jasmine is slowly gaining her confidence to move within their circle. She's even down
Magbasa pa
Chapter 2: The Bodyguard 2
Nagmamadaling lumapit si Gael sa kani Jasmine at Charlie at marahan silang iginiya palabas ng club. Pagdating sa entrance, nakita niyang pumarada ang pamilyar na big bike ni Gray Samaniego, Jasmine's family friend, sa harap ng club. She hasn't seen Gray in a long-time. Three years to be exact. Gray took off his helmet, got off his bike and walked over at them in few long strides. "Thanks for the heads up," anito kay Gael bago bumaling kay Jasmine. "C'mon, Jasmine. I'll take you home," pormal na pahayag nito bago iniabot ang hawak nitong helmet sa kaibigan niya. She felt Jasmine's hand tightened on hers. Kung bakit, hindi niya alam. It took a few more seconds before Jasmine let her hand go and hesitantly took the helmet from Gray. "M-mauna na 'ko, Charlie. I-I'll text you when I'm home," anito bago tuluyang naglakad patungo sa big bike ni Gray. She would've wanted to send Jasmine off but Gael quickly took her hand and led her back to her car. On the way, nakasalubong nila si Theo
Magbasa pa
Chapter 3: Safe Place
Walang ganang hinahalo-halo ni Charlie ang soup na nakasilbi sa kanyang harapan. She and Theo were at Rancho Italiano having dinner. Sila lang dalawa dahil hindi pinayagan si Jasmine ng Daddy nito na lumabas. Honestly, she doesn't know what happened to Jasmine after their failed night out three days ago. Pero mukhang nalaman ng Daddy nito na nagpunta sila sa club at muntik nang mapahamak. Hindi niya kasi ito masyadong nakakausap these past few days dahil may pinapagawa raw ang Daddy nito. But she had a feeling na mukhang napagalitan ang kaibigan dahil sa kanya. Her friend's adoptive father is a retired general. It's a given na istrikto ito sa anumang bagay. She chewed the insides of her cheeks, guilt slowly filling her heart. Mukhang nalagay pa niya sa alanganin si Jasmine dahil lang sa gusto niyang magrebelde dahil sa pagbabalik ni Gael sa buhay niya. Gael. Lihim siyang sumulyap sa labas ng restaurant. She saw Gael standing beside her car talking to her other bodyguards. Maya-ma
Magbasa pa
Chapter 4: Safe Place 2
"Getting a solid connection with the Mondragons will give SSL an opportunity to finally work with the European market. We've been working on that for ages, Sam. But every effort doesn't seem to prosper. Maybe Charlie's marriage with Theo will do that. We need to enter the European market. In that way, SSL will be more stable when Charlie takes over.""I know that but... it's marriage, Aaron. I feel like we're selling our child over some business connection.""Please dont put it that way. I feel awful when you say that word sell. Hindi naman natin ibebenta si Charlie. We are just giving her and Theo a slight push. Besides, mukhang gusto naman ng mga bata ang isa't-isa. They even went out with just the two of them tonight for the first time. If that isn't a sign that they like each other then I don't know what is.""What if Charlie will not agree with the plan?""Oh, she will. She's a good girl. Trust me, she will."Charlie balled her fist as she recalled the conversation she overheard
Magbasa pa
Chapter 5: True Feelings
Marahang ibinaba ni Gael ang bottled water sa bedside table ng kanyang kama. It's 2 o'clock in the morning. He should be sleeping dahil maaga pa ang trabaho niya bukas. But sleep is elusive when his whole being is full of unrest.Bakit hindi? Nasa harapan niya mismo si Charlie, sleeping peacefully like a beautiful angel she is on his own bed.A soft smile formed on his mouth.Gising na gising siya subalit pakiramdam niya nananaginip pa rin siya. Bakit hindi? Bukod sa galit ito sa kanya dahil sa ginawa niya rito noong debut party nito, maraming mga mata ang nakabantay rito. Kaya nga siya nagtataka kung bakit ito nakatakas ngayong gabi... at nagpakalasing pa nang mag-isa.He huffed and slowly shook his head. Matapos niyon, marahan siyang umupo sa gilid ng kama at pinagmasdan ang anghel na natutulog sa kanyang higaan.Was it when she gave him her cute heart-shaped pancakes? Or when she gave him her handmade birthday card for him when she was 6? Or was it every succeeding heartwarming ges
Magbasa pa
Chapter 6: True Feelings 2
Naalimpungatan si Charlie dahil sa mabangong aroma ng kape na na amoy niya. How many gallons of coffee have they made in the kitchen that she can smell its heavenly aroma up into her bedroom?She shifted a little on her bed and hugged the pillow she was holding, keeping her eyes closed. She had a good sleep and a nice dream. Napaniginipan niya na kasama raw niyang natulog kagabi si Gael. Sinabi pa nito sa kanya na mahal siya nito-- bagay na kahit ngayon na gising na gising na siya, hindi pa rin niya makalimutan. Honestly, she doesn't want to wake up today just yet. She wanted to sleep some more in the hopes that maybe she'd dream of Gael again. Because in the dream world, Gael is close and he loves her. An illusion she cannot bring into the real world-- her real world. She sighed and slowly opened her eyes. Halos madilim pa, she new the sun has not risen yet. Unang bumungad sa kanya ang kulay brown na sofa na sa pagkakatanda niya ay wala naman sa kuwarto niya. She also has become a
Magbasa pa
Chapter 7: Schemes
Napatigil si Charlie sa ginagawang proposal nang tumunog ang cellphone niya. She quickly picked it up and saw that Gael texted her. She suppressed a smile and opened the message. Can I invite my girlfriend to dinner tonight?Pasimple siyang ngumiti, sinilip si Gael na nakabantay sa labas ng opisina ng Daddy niya. He was busy chatting with his fellow bodyguards, as if he didn't text her just now. Maya-maya pa, makahulugan itong sumulyap sa kanya, tipid na ngumiti bago mabilis din ibinalik ang atensyon sa mga kausap. She bit her lower lip when she felt a swoosh of excitement wash over her. Ganoon ang parati niyang nararamdaman whenever they'd have those secret moments of conversation during office hours. And she must admit, more than a month into their relationship, she's getting the hang of things. They are still cautious though. Gael makes sure of it.They could video call for hours at night and just be themselves. Subalit kapag nasa trabaho siya at nakabantay ito sa kanya, madala
Magbasa pa
Chapter 8: Schemes 2
"My sister, Lady Catherine, was ecstatic when I told her about Theo getting married soon," masiglang umpisa ni Camilla Mondragon, ang nanay ni Theo. The old woman looked thinner now dahil na rin sa pinagdaanan nitong medical scare. Subalit gano'n pa rin ito, sopistikada, magaling magsalita at attention-getter. She used to like the woman because she was really kind and had not shown anything ill towards her. Subalit ngayon, hindi maintindihan ni Charlie kung bakit bigla siyang nainis sa nakatatandang babae.She sighed and took a swig from the glass red wine in front of her. She wanted to enjoy the exquisite taste of the wine served especially for tonight's dinner but enjoy was the very last thing in her mind right now. She's pissed, utterly pissed that people are planning for life and future as if she's not there!Today has been a total disaster! After her Dad forced her to go with Theo for an early lunch, hindi siya agad nakabalik sa SSL dahil inaya siya ulit ni Theo sa bagong bu
Magbasa pa
Chapter 9: A Fight For Love
Charlie took in a sharp breath before she began to descend on the grandstaircase of their home. Truth be told, she's not fine. She barely slept and the heaviness in her heart didn't go away. Sa ibang pagkakataon, baka nagmukmok na siya sa kanyang kuwarto at hindi na lang lumabas maghapon. But she is a grown woman now. She has responsibilities too. And so she must set aside everything that's bothering her and show up for work today. She sighed. She's exhausted from all the crying and thinking. But she just realized today, that rest would really be a luxury once her real work at SSL begins. Agad siyang napahinto nang marating niya ang dining. Her Mom and Dad are already there silently having breakfast with her younger brother, Caleb. Nakabalik na pala ito mula sa bakasyon nito sa San Gabriel. Kung sabagay, halos isang linggo na lang, magbubukas na ulit ang klase. Her brother will enter the university this year. For a while, she just stood there, at the entrance of the dining room an
Magbasa pa
Chapter 10: A Fight For Love 2
Ang malakas na pagtawag ng kanyang pangalan na nagmumula sa kung saan ang tuluyang nagpagising kay Gael. He tried opening his eyes only to shut it once again when he realized that a glaring light from somewhere was hitting his face. “Gael!” muling tawag sa kanya ng pamilyar na tinig. Boses iyon ng T’yo Berting niya. He huffed and slowly opened his eyes one again, realizing it was already morning. Not a minute longer, the memory of yesterday filled his mind. Theo taking Charlie to somewhere and his boss putting him in a forced furlough without any clear reasons—relieving him from all his duties as an elite bodyguard for SSA. Not that he didn’t ask his boss Eric Samaniego. He did, dozens of times until he got all fed up and almost shot him in annoyance. Subalit iisa lang ang sinabi nito, kailangan daw nitong gawin iyon for smooth transition of things. He groaned and sat up on the cold floor he was in. His damn back was aching and his head was pounding. He looked down and saw from
Magbasa pa
DMCA.com Protection Status