Share

Lebih Baik Memilih Galih

"Ibu, Shahnaz punya kenalan baru, sewaktu Shahnaz pergi ke taman. Secara tidak sengaja, Shahnaz berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Galih. Galih bercerita, dia punya pengalaman pahit sewaktu dia menikah dengan istrinya yang dulu.

"Apa dia sudah menikah?" tanya Bu Janah.

"Sudah,Bu. Setelah menikah, istrinya berkhianat dan menghabiskan semua harta Galih. Setelah hartanya habis, istrinya malah menikah dengan lelaki selingkuhannya tersebut."

"Lantas, kenapa kamu ingin cerita tentang lelaki itu pada Ibu?Apa kamu suka pada dia?"

"Sebenarnya aku pertamanya tidak suka, Ibu Tapi setelah lama kelamaan, aku jadi kasihan pada dia, apalagi setelah dia mengatakan kalau dia mau menikah denganku dan bertanggung jawab dengan bayi yang ada di dalam kandunganku,"

"Apa kamu yakin, Shahnaz?"

"Iya,Bu. Aku juga sudah tidak tahan lagi dengan sifat Brams, yang sama sekali tidak perduli denganku."

"Apa pekerjaan lelaki itu?"

"Dia sekarang pengangguran dan hanya serabutan. Dia kecewa dan malas untuk me
Bab Terkunci
Membaca bab selanjutnya di APP

Bab terkait

Bab terbaru

DMCA.com Protection Status