Share

บทที่ 529 เธอกล้าหาญเกินไป

เธอทำอะไรผิด

ทันใดนั้น โทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้น เธอรู้ว่ามันมาจากครอบครัวของเธอโดยที่ไม่ต้องคิดมาก

ต้องเป็นเพราะพวกเขายืนยันความถูกต้องของทะเบียนสมรส! ไม่อย่างนั้นพวกเขาคงจะไม่โทรหาเธอตอนนี้

ความเศร้าโศกในใจของโคลอี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เธอหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วปิดโดยไม่แม้แต่จะมอง

เมื่อมองดูหน้าจอที่มืดสนิท เธอรู้สึกดีขึ้น จากนั้นเธอก็ลุกขึ้นจากพื้นทราย หยิบกระเป๋าของเธอแล้วเดินกลับไป

อีกด้านหนึ่งของตระกูลเฮนเดอร์สัน

“ขออภัย ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง”

เสียงหุ่นยนต์ผู้หญิงดังขึ้นมาจากโทรศัพท์ และสีหน้าของเซนก็เปลี่ยนไป

พวกเขาทำอะไรลงไป พวกเขายังต้องโทรไปในตอนนี้ แต่ตอนนี้โทรศัพท์ของเธอถูกปิด นั่นหมายความว่า โคลอี้โกรธมาก!

เขาวางสายด้วยความโกรธ

ไอริสถือทะเบียนสมรสในมือของเธอ และเธอก็ยังไม่เชื่อ “พ่อ พ่อคิดว่านี่เป็นของจริงไหม?”

เซนจ้องที่เธอด้วยความโกรธ “เราถามนายอำเภอแล้ว เธอคิดว่าอย่างไรล่ะ?”

เซนไม่รู้จะพูดอะไรอีก

ดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้าสูงและกลางคืนก็ลึก

โคลอี้เดินถอยหลังไปทีละก้าว และสุดท้ายเธอก็อยู่ริมถนน ตอนกลางคืนมีคนน้อยลงเพราะอยู่ใกล้ทะเ
บทที่ถูกล็อก
อ่านต่อเรื่องนี้บน Application

Related chapter

Latest chapter

DMCA.com Protection Status