FHM Series 1: Drugged (Filipino/Tagalog)
FHM Series 1: Drugged (Filipino/Tagalog)
Author: Clara Alonzo

Prologue

Nagmamadali na tinalunton ni Cielo ang entrance ng 5 star hotel na pinagdadausan ng party ng kaibigan. Nahuli siya ng dating sapagkat hindi na siya nasundo ni Stef sa mansiyo. Naka-recieve siya ng message sa kasintahan na may importanteng kailangan na asikasuhin. Dahil ayaw biguin si Beatriz ay nagpahatid siya sa driver ng pamilya. Matapos ang isa't kalahating oras, salamat sa traffic, ay narating niya ang lugar.

Agad siyang nagtungo sa reception. "Miss, saan ang party ni Beatriz Fuentebella?" Untag niya sa isa sa nga receptionist. Pinatanggal nito ang maskara niya at kinuha ang pangalan. "Sorry, where's my manners?" Tinaggal niya ang maskara at ngumiti sa dalawa. "Consuelo Sta. Maria, kaibigan ako ng celebrant."

"Siya kaya yung ibinilin ni Sir Marco?" Bulong nung isa sa kanyang attendant. "Give her the instructions." Tumango ang kausap niya. Napakunot ang noo Cielo. What are they talking about?

Hinarap siya ng kausap afterwards, ngumiti ito kapagdaka. "My apologies for waiting, Miss. Please proceed to the left wing of the ballroom. Use the grand staircase then wait inside of the third door. Sir Marco will be with you shortly." Nagugulumihanan man ay sinunod ni Cielo ang instructions ng receptionist.

Who's Marco by the way? With that in mind ay Hinawakan ng dalaga ang laylayan ng suot na pulang fitted gown saka umakyat sa hagdan. Maybe the receptionist must have mistaken her to someone, pinagkibit-balikat na lang ni Cielo ang naisip. If that was true then she will find the way by herself.

Madali naman niyang nahanap ang nasabing silid. Surprisingly it was dark when she enter but she could hear the loud noise below. Cielo made her way till she reach the open porch. Nasa baba lang pala ng silid ang Masquerade party ng kaibigan. She'd discovered several rooms just above the ballroom. Cielo guess the rooms are used for private viewing in special occasions. Kinuha niya ang cellphone sa purse at tinawag ang kaibiga. Thank God that after several rings ay sinagot iyon ni Beatriz.

"Honey, where are you? I'm freaking worried ang akala ko kung napaano ka na?" Cielo explained everything kung bakit noon lang siya nakarating at kung bakit siya late. "Dapat tinawagan mo na ako beforehand. Sana pinasundo kita kay Kuya Marco."

"You don't have to and besides nandito naman na ako...oh my! Hmp!"

Cielo was dragged into the dark and was kissed fully on the lips. Ang mga halik nito ay malayo sa mga nababasa niya sa libro. His kisses are wild yet passionate. Rough yet achingly sweet. Such dangerous combination and before Ciello knew she was already drowning to the sensation.

Their searing, hot kiss came to an end. She opened her eyes and saw a man wearing mask staring intently at her. Pareho nilang habol ang hininga pero nanatiling magkalapit ang mga katawan. Nakaalalay pa rin anv isa nitong kamay sa hubad niyang likod. Her body looked frail against his strong built yet Cielo couldn't care less. Hindi pa hanggang sa narinig niya ang mga sinabi nito.

"You are definitely not Poleen." He said surely. His voice cold and stern. "Who are you and what are you doing here?"

"E-Excuse me..." To save herself for further embarrassment, kumalas siya sa yakap ng lalaki at walang pasabing lumabas ng silid.

Nagdesisyon ang dalagang umuwi na lang at di na umattend pa sa party. Nakalimutan niyang nahulog ang kanyang cellphone sa silid at ngayon ay nasa possession na ng lalaki.

Related chapters

DMCA.com Protection Status