GoodNovel - Basahin ang mga Aklat, Magaling na Nabasa, Mga Nobelang Web

swiper item
swiper item
swiper item
swiper item
swiper item
swiper item
More

Popular

More

Ranking

MAFIA'S BLOODY LOVE
THE REBOUND BRIDE
A Night with Gideon

MAFIA'S BLOODY LOVE

Siobelicious

WARNING! Read at your own risk! Contains scenes and languages that is not suitable for young readers.. Adam Nicollai Evans, isang tanyag na architect sa buong mundo, isang jet fighter pilot captain ng airforce at isang secret agent ng isang organisasyon na tumutugis sa mga halang ang bituka. Pero ang hindi alam ng lahat, isa s'yang mafia successor ng kanilang pamilya sa father side- ang pamilya Devochë - Evans mula sa Italya. Lumaki si Nicollai sa karahasan mula sa mga kamay ng kan'yang lolo na ama ng kan'yang ina. Maagang namatay ang kan'yang ama dahil sa aksidente, kung kaya ang lolo nila ang kasa-kasama nilang tatlo ng ina at kapatid na lalaki. Ginagamit nito ang kan'yang ina para mapasunod s'ya sa gusto ng matanda. Sa murang edad isa na s'yang halimaw dahil sa kagagawan ng kan'yang lolo. Along the way of his revenge to his grandfather, he meet Michelle Antonette, isang simpleng nurse na nagtatrabaho sa isang hospital sa Cebu. Nagkaroon sila ng ugnayan at naging magkasintahan. Naging masaya, ngunit dumating sa punto na kailangang iwan ni Nicollai si Michelle para sa kaligtasan nito. Binalaan s'ya ng kan'yang lolo na papatayin nito si Michelle kapag ipinagpatuloy n'ya ang pakikipag relasyon dito. Iniwan n'ya ang dalaga ng walang pasabi. Pero paano kung ang babaeng pilit n'yang iniligtas mula sa kan'yang lolo ay s'ya pala ang may malaking kaugnayan sa kan'yang nakaraan? Paano nila mapapatawad ang isat-isa kung masyado nang malalim ang sugat na idinulot ng nakaraan. Mangingibabaw kaya ang pagmamahal sa galit nila sa isat-isa? Ano ang mga pagsubok na haharapin nilang dalawa.

More

Stories of Love

More

You might like

DMCA.com Protection Status