Chapter 5

HABANG nasa café shop kami kanina'y biglang tumawag si Mom, and said na hindi nila ako masusundo ni Dad. And since I was with Dwight, and Jonel ay hindi na pa ako umangal sa sinabi ni Mom bagkus ay sumang-ayon ako sa kanya, at sinabing mag-co-commute na lang ako pauwi.

Pero hindi rin nangyari ang pag-co-commute ko. Because here we are, kasama ko ngayon si Dwight inside his car. Siya 'yong driver, at nasa tabi niya akong nakatunganga dahil sa malalim na pag-iisip.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status